Suorahaun (headhunting) ja rekrytointipalveluiden tarve kasvaa kasvuyrityksissä

Suorahaun ja rekrytointipalveluiden tarve kasvaa kasvuyrityksissä.

Suorahaun (headhunting) ja rekrytointipalveluiden tarve kasvaa kasvuyrityksissä

Monella kehittyvällä ja kasvavalla asiakasyrityksellämme on ollut vaikeuksia löytää organisaatioonsa strategian toteutumisen kannalta kriittisiä resursseja. Ilmoitus internetin hakuportaaleissa ja sosiaalinen media eivät toimi toivotulla tavalla, hakijoita on vaikea tavoittaa.

Suorahaku ja yhdistelmähaku toimivat kokemuksemme mukaan tällaisissa tilanteissa hyvin. Suohaku tavoittaa passiiviset hakijat, joille päästään näin kertomaan tehtävästä ja sen tavoitteista enemmän. Suorahaku antaa menetelmänä potentiaaliselle henkilölle mahdollisuuden heti kuulla tehtävästä enemmän, arvioida yhdessä suorahakua tekevän konsultin kanssa omaa kiinnostustaan tehtävään ja halutessaan jatkaa keskustelua siitä yhdessä asiakkaan kanssa. Useat asiakkaamme hyödyntävät suorahakupalveluamme toistuvasti vaikeasti saatavien resurssien hankinnassa ja organisaation rakentamisessa.

Yhdistelmähaussa, mitä usein suosittelemme, suorahakua tuetaan ilmoituksella internet -portaalissa. Tämän lisäksi voidaan harkinnan mukaan käyttää erilaisia SOME -kanavia ja -kampanjoita.

Meillä HR Legalilla rekrytointi, suorahaku ja yhdistelmähaku sisältävät aina myös takuun.

Henkilöarvioinnit rekrytointipäätöksen tukena

Henkilöarvioinnin avulla saadaan tarkempaa tietoa hakijan toimintatyylistä, persoonasta ja motiiveista. Henkilöarviota voidaan hyödyntää lopullisessa rekrytointipäätöksessä. Henkilöarviota voidaan hyödyntää arvioitaessa henkilön sopivuutta tiimiin. Henkilöarviota voidaan hyödyntää myös, kun arvioidaan jo olemassa olevien tiimien toimivuutta.

Henkilöarviossa tehdään arvioidusta henkilöstä kirjallinen raportti, jossa hyödynnetään informaatiota testeistä, haastatteluista ja suosituksista. Rekrytoiva esihenkilö saa henkilöarvion avulla tietoa siitä, miten henkilöä tulisi ohjata ja johtaa. Missä ovat henkilön vahvuudet ja missä hän voi tarvita enemmän tukea.

Henkilöarvioinnissa hyödynnetään tunnettuja ja luotettavia minäkuvapohjaisia, työelämän kompetensseja mittaavia testejä kuten Cut-e, Workplace Big Five. Päämetodi on aina haastattelu, jossa käydään yhdessä arvioitavan henkilön kanssa läpi testien tulokset. Henkilöarviossa hakijoita kohdellaan yksittäin tietosuojasta tarkasti huolehtien. Haastatteluajat voidaan sopia tarvittaessa työajan ulkopuolelle.

Henkilöarviointeja voi käyttää myös tiimihen kehittämiseen.

Avainhenkilöiden kartoitus ja organisaation auditointi tukevat yritystä strategian toteuttamisessa

Auditoinnilla pyritään tunnistamaan organisaation avainhenkilöt ja heidän vahvuutensa suhteessa tunnistettuihin, strategian toteutumista tukeviin, kompetensseihin. Kartoituksen tuloksena löydetään jokaiselle henkilölle rooli, mikä sopii hänelle kaikkein parhaiten. Tässä huomioidaan:

  1. Organisaation etu siten, että resurssit ovat mahdollisimman tehokkaassa käytössä ja tukevat parhaalla mahdollisella tavalla strategian toteutumista
  2. Henkilöiden omat toiveet ja motivaatiotekijät, jotta hänet voidaan sijoittaa mahdollisimman sopivaan rooliin uudessa organisaatiossa

Avainhenkilön auditoinnilla tunnistetaan organisaatiosta ne henkilöt, jotka vahvimmin ovat tukemassa tulevan strategian mukaista toimintaa. Auditoinnin tuloksia voidaan käyttää tulevan organisaation muodostamisessa. Avainhenkilöiden lisäksi on hyvä tunnistaa organisaatiosta hyvät perussuorittajat ja tulevat potentiaalit. Löydetyt avainhenkilöt pyritään myös sitouttamaan uuteen organisaatioon.

Ulkoistettu rekrytointipalvelu takaa prosessin toimivuuden

Mikäli yrityksellä on jatkuva tarve henkilöstön rekrytoinnille, voi olla järkevää miettiä koko rekrytoinnin ulkoistamista. Hoidamme prosessin puolestanne ja kiinnitämme erityistä huomiota hakijakokemukseen ja siten hyvän työnantajakuvanne ylläpitämiseen. Palvelu on joustava ja sen on aina räätälöitävissä tarpeenne mukaisesti.

Pohdinnassa avainhenkilön rekrytointi? Tarvitsetteko lisäkäsipareja rekrytointien toteuttamiseen? Ole yhteydessä ja mietitään organisaatiollenne sopivin palvelu!

Martti Kangas, martti.kangas@hrlegal.fi, 040 700 7754