Skip to content
Yleis-hero

Tietosuojaseloste ja tietoa evästeistä

Yksityisyytesi on meille tärkeää. Lue alapuolelta tietosuojaselosteemme.

HR Legal Services Oy:n toiminta perustuu luottamuksellisuuteen sekä vastuullisuuteen ja siksi meille on ensiarvoisen tärkeää, että saat läpinäkyvästi ja selkeästi tietoa siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi. Ohessa kuvaamme toimintaperiaatteemme henkilötietojesi käsittelyssä. Kerromme muun muassa, mitä henkilötietoja me sinusta tarvitsemme ja mitä tarkoitusta varten.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot
HR Legal Services Oy
Ilmalantori 1 B
00240 Helsinki
tietosuoja@hrlegal.fi 

 

Mitä henkilötietoja keräämme ja millä perusteella?

Asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilöiden henkilötietoja käsittelemme, jotta voimme tarjota palveluitamme ja huolehtia asiakassuhteista parhaalla mahdollisella tavalla. Käsittelemme tietoja joko yhteisen sopimuksemme perusteella tai sellaisen valmistelemiseksi. Keräämme henkilötietoja myös palveluidemme markkinointia varten, jolloin tietojen käsittely perustuu meille kuuluvaan oikeutettuun etuun. Käsiteltäviä henkilötietoja ovat yhteystiedot, kuten yhteyshenkilön nimi, työtehtävä, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Keräämme tarvittavat tiedot pääasiassa suoraan asiakkaalta tai yhteistyökumppanilta. Saatamme kerätä markkinointia varten henkilötietoja myös muista lähteistä kuten yhteystietoja välittäviltä palveluntarjoajilta tai LinkedInistä.

Yhteyshenkilön tietoja säilytetään niin kauan kuin henkilö toimii yhteyshenkilönä.

Lähetämme yhteyshenkilölle sähköpostitse ajankohtaista tietoa hänen antamansa suostumuksen perusteella. Suostumus voidaan perua milloin tahansa.

Verkkosivuillamme kerättävistä henkilötiedoista kerromme jäljempänä.

 

Henkilötietojen käsittelyn alihankkijat ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Yhteyshenkilöiden henkilötiedot tallennetaan HubSpot-järjestelmään, jonka tuottaa HubSpot Inc.

Saatamme käyttää asiakastoimeksiannoissa alihankkijaa, jolle jaetaan asiakkaan yhteyshenkilön henkilötiedot toimeksiannon suorittamista varten.

Asiakastilaisuuksien, webinaarien ja valmennusten järjestämiseksi käytämme ilmoittautumisiin Lyyti Oy:n järjestelmää. Saatamme tehdä palautekyselyitä käyttämällä Webropol Oy:n järjestelmää.

Käytämme henkilötietojen säilyttämisessä myös Microsoftin OneDrive-pilvipalvelua.

Mikäli henkilötietojen käsittelyyn liittyy tietojen siirtoa EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme siitä, että siirroissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia. Riittävä tietosuoja ja -turva varmistetaan tarvittaessa EU:n komission hyväksymillä mallisopimuslausekkeilla.

Voimme luovuttaa henkilötietoja esimerkiksi erilaisten tutkintojen yhteydessä tutkintoja myöntävälle taholle. Emme luovuta henkilötietojasi muihin rekistereihin, jollei laki meitä siihen velvoita.

 

Evästeet

Käytämme evästeitä sivustollamme. Evästeiden avulla varmistamme sivujemme toimivuuden ja pyrimme parantamaan käyttäjäkokemusta. Valinnastasi riippuen evästeitä voidaan käyttää myös tilastointiin, analysointiin ja markkinointitarkoituksiin. Halutessasi voit muuttaa evästeasetuksia. 

 

Oikeutesi rekisteröitynä

Oikeus tarkastaa itseäsi koskevat tiedot ja oikaista virheelliset tai puutteelliset tiedot
Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja on tallennettu sekä saada jäljennös kyseisistä tiedoista. Sinulla on myös oikeus saada virheelliset tai puutteelliset tiedot oikaistuksi. 

Oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi)
Sinulla on joissakin tilanteissa lainmukainen oikeus saada tietosi poistetuksi. Sinulla on oikeus tietojen poistamiseen muun muassa silloin, kun tietoja ei enää tarvita tarkoituksiin, joita varten ne alun perin kerättiin. Poistamme itse tiedot, joiden säilytysaika on umpeutunut. Mikäli tarvitset lisätietoa poistamisesta ja sen edellytyksistä, voit olla yhteydessä meihin laittamalla sähköpostia osoitteeseen tietosuoja@hrlegal.fi. 

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
Silloin kun käsittely perustuu oikeutettuun etuumme, mutta sinulla on henkilökohtainen erityinen peruste vastustaa tietojen käsittelyä, arvioimme pyyntösi suhteessa oikeutettuun etuumme. Vaatimuksen yhteydessä sinun tulee yksilöidä erityinen peruste, jonka vuoksi käsittelyä vastustetaan. Sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten. 

Oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen
Sinulla on lainmukainen oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Sinulla on oikeus rajoittaa käsittelyä muun muassa silloin, kun me emme enää tarvitse tietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta tarvitset niitä itse esimerkiksi oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Tietojen käsittelyn rajoittaminen tarkoittaa, että tietoja ei aktiivisesti käsitellä. 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Sinulla on oikeus saada tietosi siirretyksi itsellesi yleisesti käytössä olevassa koneellisesti luettavassa muodossa. Siirto-oikeus koskee vain automaattisesti käsiteltäviä tietoja, jotka olet itse meille antanut ja joita käsitellään sopimuksen tai suostumuksen perusteella.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Jos katsot, että oikeuksiasi on loukattu, voit tehdä valituksen tietosuojaviranomaiselle Euroopan Unionin alueella. Suomessa valvovana viranomaisena toimii Tietosuojavaltuutetun toimisto. Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot löydät osoitteesta www.tietosuoja.fi