Skip to content
Alasivujen hero, taso 2 - Kuva - Ihmiset (1)

VALMENNUKSET

Kun henkilöstön osaaminen kasvaa, on liiketoiminnallakin mahdollisuus kasvaa. Ajantasaiset tiedot ja taidot roolista riippumatta varmistavat kilpailukyvyn ja hyvän työntekijäkokemuksen. Nykypäivän työelämä voi olla vaativaa ja jokainen meistä ansaitsee saada riittävän määrän tukea kehittymiseen. 

Mitä osaamista organisaatiossasi olisi tärkeintä kehittää valmennuksen keinoin? 

Esimerkkejä räätälöitävissä olevista valmennuksista

Valmennukset_palvelutunnus Valmennukset_palvelutunnus-1

Esihenkilövalmennus

Lue lisää
Valmennukset_palvelutunnus Valmennukset_palvelutunnus-1

Juridinen valmennus

Lue lisää
Valmennukset_palvelutunnus Valmennukset_palvelutunnus-1

Työyhteisövalmennus

Lue lisää
Valmennukset_palvelutunnus Valmennukset_palvelutunnus-1

Muutosturvavalmennus

Lue lisää

Esimerkkejä kaikille avoimista valmennuksista

Valmennukset_palvelutunnus Valmennukset_palvelutunnus-1

HR Law Partner®

Syvennä työsuhdejuridista osaamistasi monipuolisesti Suomen parhaiden HR-juristien johdolla.

Lue lisää
Valmennukset_palvelutunnus Valmennukset_palvelutunnus-1

Leader-esihenkilövalmennus

Kattava kokonaisuus, jossa huomioitu esihenkilöroolin vaativuus ja monipuolisuus.

Lue lisää
Valmennukset_palvelutunnus Valmennukset_palvelutunnus-1

Työhyvinvointikortti®

Päivän koulutuksesta runsaasti työkaluja työhyvinvoinnin kehittämiseen.

Lue lisää
Valmennukset_palvelutunnus Valmennukset_palvelutunnus-1

Työkykypartner

Työkykypartner-valmennuksesta saat välineitä organisaatiosi työkykyasioiden kehittämiseen.

Lue lisää

 

Miten me valmennamme?

Yhdistämme valmennuksissamme tutkimustietoa ja käytännön kokemuksen kerryttämää taitoa ja ymmärrystä. Valmennamme käytännönläheisesti konkreettisten esimerkkien ja tarinoiden avulla. Keskustelulle ja erilaisten näkemysten esiin tuomiselle on aina tilaa.

Valmentajamme ovat korkeasti koulutettuja ja heillä on pitkä työelämäkokemus eri aloilta.

Valmennamme yrityksen johtoa, esihenkilöitä, HR-ammattilaisia ja työyhteisöjä yrityksen koosta tai toimialasta riippumatta. Valmennuksia voidaan pitää myös englanniksi. 

Vahvuutemme valmennuskumppanina

Timantti_ikoni_Pink
Työelämälähtöisyys
Valmennuksemme ovat käytännönläheisiä ja sisältävät runsaasti esimerkkejä arjen tilanteista
Timantti_ikoni_Pink
Ammattivalmentajat
Valmentajamme ovat korkeasti koulutettuja ja heillä on mittava työelämäkokemus
Timantti_ikoni_Pink
Käytännönläheisyys
Viemme teorian käytännön työelämään esimerkkien kautta
Timantti_ikoni_Pink
Asiakaslähtöisyys
Kuuntelemme tarkkaan toiveesi ja tavoitteesi ja räätälöimme valmennuksen mahdollisimman vaikuttavaksi
Timantti_ikoni_Pink
Laaja asiantuntemus

Tiimissämme on monen eri teeman asiantuntijoita ja valitsemme aina parhaan asiantuntijan valmennukseesi

Timantti_ikoni_Pink
Vuorovaikutus & ilmapiiri
Valmennuksissamme on aina tilaa kysymyksille ja avoin ilmapiiri keskustelulle – valmentajienkin näkemyksiä saa haastaa
Timantti_ikoni_Pink
Monipuoliset menetelmät ja toteutustavat

Valmennukset sujuvat etänä sekä livenä ja käytämme monipuolisesti erilaisia oppimis- ja osallistamismenetelmiä

Timantti_ikoni_Pink
Kattavat valmennusta tukevat palvelut

Valmennuksen onnistumista voidaan tukea tutkimuspalveluilla, esimerkiksi esikyselyllä. Valmennettavilla on myös mahdollisuus coachaukseen tai työnohjaukseen

Adapteo - Logo

Vastaava kokonaisuus olisi mielestäni hyödyllinen kaikille työyhteisön jäsenille, asemasta riippumatta. Paras valmennus missä olen ollut!

Jami Pekkarinen

Työnjohtaja, Adapteo

Tutustu valmentajiimme

Tuija Aro

show bio

Senior Trainer & Coach

Toimin HR Legalilla valmentajana, konsulttina ja coachina. Reilun 15 vuoden ajan minulla on ollut ilo toimia asiakkaiden kanssa muun muassa asiantuntijoiden, esihenkilöiden ja johdon vaativien valmennusprosessien suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Tavoitteeni on kannustavasti haastaa ja varmistaa tietojen ja taitojen konkretia ja soveltuvuus arjen työhön. Uskon, että arvostus ja erilaisuuden ymmärtäminen luovat valmiuden ratkaista vaikeatkin tilanteet positiivisesti.

Ota yhteyttä, niin jutellaan miten voin olla avuksi juuri teille.Vahvuusalueeni
▪ Valmennus
▪  Coaching
▪  Työhyvinvointi
▪  Työyhteisösovittelu

+358 40 820 8119

Tiina Alho

show bio

Senior Trainer & Coach

Toimin HR Legalilla valmentajana ja konsulttina. Missionani on luoda parempaa työelämää ja auttaa niin yksilöitä kuin yrityksiäkin onnistumaan tässä. Työlläni pyrin tuomaan selkeyttä, konkretiaa ja ymmärrystä erilaisiin tilanteisiin avoimen dialogin kautta. Olen aidosti kiinnostunut ihmisistä ja tämä näkyy vahvasti työskentelyotteessani.  

Minulla on yli 10 vuoden kokemus erilaisista johtamis- ja muutostilanteista. Jos organisaatiossanne on tarvetta esimerkiksi muutosvalmennuksille, esihenkilö- tai työelämätaitojen kehittämiselle, niin jutellaan lisää!Vahvuusalueeni
▪ Ura- ja työnhakuvalmennukset
▪ DISC ja vuorovaikutustaidot
▪ Valmentava johtaminen
▪ Itsensä johtaminen
▪ Coaching 

+358 50 592 3930

Minna Kajanne

show bio

Senior Trainer, Partner

Minulla on pitkä kokemus monipuolisista HR:n johtotehtävistä sekä liiketoiminnan tukemisesta. HR Legalilla toimin asiakkuuspäällikkönä ja valmentajana. Autan asiakkaitamme esihenkilötyön kehittämisessä ja työkenttääni kuuluvat myös coaching, työyhteisösovittelu ja outplacement-valmennukset. Työssäni on kyse ihmisen kohtaamisesta ja aidosta läsnäolosta, sekä selkeydestä, johdonmukaisuudesta ja rohkeudesta. Haluan auttaa ja tukea näissä asioissa myös sinua ja organisaatiotasi.


 

Vahvuusalueeni
▪ Outplacement ja muutosturvavalmennus
▪ Haastavat esihenkilövalmennukset
▪ Työyhteisösovittelu
▪ Coaching

+358 40 833 8053

Varaa aika kalenterista

Eeva Engfelt

show bio

Johtaja: Juridiset palvelut, Senior HR & Legal Consultant

Olen koulutukseltani juristi ja sertifioitu coach. Urallani olen toiminut työnantajaliitossa, asianajajana sekä erityyppisissä yksityisissä ja julkisissa organisaatioissa henkilöstöjohtajana ja -päällikkönä. Asiakastoimeksiannoissa taustani mahdollistaa HR-juridiikan ja henkilöstöjohtamisen hyödyntämisen unohtamatta vahvaa liiketoimintanäkemystä. Työskentelyotteeni on tavoitteellinen, selkeä ja yksinkertaisuuteen pyrkivä.

Ollaan mielellään yhteyksissä teille parhaan mahdollisen HR-ratkaisun löytämiseksi.Vahvuusalueeni
▪ Strateginen henkilöstöjohtaminen
▪ Sertifioitu coach
▪ HR-juridiikka
▪ Johtamisen ja esihenkilötyön tukeminen
▪ Työlainsäädäntö
▪ Häirintäselvitykset

+358 50 327 6857

Varaa aika kalenterista

Annaleena Pentikäinen

show bio

Senior HR & Legal Consultant

Minulla on kokemuksen kautta hankittu monipuolinen asiantuntemus työoikeuden eri osa-alueilta. Osaamiseni kattaa työlainsäädännön ja työehtosopimusten käytännön soveltamisen laaja-alaisesti, esihenkilöiden ja HR:n käytännönläheisen valmentamisen sekä työelämän arjessa vastaan tulevien työsuhdeasioiden ratkaisemisen. Selkeä viestintä ja olennaiseen keskittyminen ovat työssäni keskeisessä asemassa.

Avustan työnantajia työoikeudellisissa asioissa laidasta laitaan, joten otathan yhteyttä, niin katsotaan miten voin olla teille avuksi.Vahvuusalueeni

▪ Työlainsäädäntö
▪ Työehtosopimukset
▪ Yhteistoiminta
▪ Valmennukset
▪ HR:n tuki

+358 40 080 0245

Katriina Huhtala

show bio

Senior HR & Legal Consultant

Minulla on pitkä kokemus työsuhdeasioiden hoitamisesta: olen toiminut yrityksissä muun muassa henkilöstö- ja työsuhdepäällikkönä ja sitä kautta olen tottunut tukemaan sekä yrityksen johtoa, HR:ää että esihenkilöitä erilaisissa ongelmatilanteissa. Toimiminen vuokrahenkilöstöpäällikkönä on tuonut näkemystä ja kokemusta monilta toimialoilta (esimerkiksi kemianteollisuus, energiateollisuus, media-ala) ja monen kokoisista yrityksistä.

Erityisosaamistani on työsuhteen käytännön kysymysten ratkominen esimerkiksi palkanlaskentaan ja työaikaan liittyvissä tilanteissa sekä yhteistoiminta ja luottamusmiesyhteistyö.Vahvuusalueeni
▪ Työsuhdeasiat
▪ Työlainsäädäntö
▪ Muutosneuvottelut
▪ Yhteistoiminta
▪ Työaika

+358 50 597 5066

Anna-Maria Wassman

show bio

Legal Counsel, Partner

Minulla on laaja osaaminen työlainsäädännön käytännön soveltamisesta ja yli 15 vuoden kokemuksen myötä taito kiteyttää ja tiivistää oleellinen haastavissakin asioissa. Olen tukenut ja avustanut työnantajia erilaisissa HR- ja työsuhdeasioissa laidasta laitaan käytännönläheisellä ja ratkaisukeskeisellä otteella. Minulle on tärkeää, että asiakas saa meiltä aidosti apua, jotta he pääsevät arjessa eteenpäin. Uskon siihen, että vaikeimpiinkin asioihin löytyy aina ratkaisu, kun niiden eteen tekee töitä.

Ole yhteydessä, niin jutellaan tarkemmin, miten voimme auttaa juuri teitä!Vahvuusalueeni

▪ Työsuhdeasiat
▪ Työlainsäädäntö
▪ Työehtosopimukset ja paikallinen sopiminen

+358 50 575 8454

Tiina Häyhä

show bio

Senior HR & Legal Consultant, Partner

Tuen ja sparraan julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioiden HR-ammattilaisia, johtoa ja esihenkilöitä HR juridisissa asioissa. Autan työ- ja virkasuhdeasioissa sekä kaikissa HR-työn eri osa-alueissa niin arjen työssä kuin organisaation kehitys- ja muutostilanteissa.

Erityisosaamisalueenani ovat vaativat muutostilanteet, haastavien yksilö- ja työyhteisötilanteiden ratkominen sekä hyvinvointialueiden, kuntien ja valtion HR & HR juridisten erityispiirteinen tuntemus. Hyödynnän asiakastyössä kokemustani julkissektorin henkilöstöjohtajana ja neuvottelupäällikkönä sekä yksityisen sektorin HR-päällikkö rooleista.

Joskus pelkkä sparrailu riittää, toisinaan tarvitaan kuukausien tiivistä yhdessä tekemistä, yhtä kaikki – ratkaisu on aina löydettävissä!Vahvuusalueeni

▪ Henkilöstö- ja muutosjohtaminen
▪ Työ- ja virkasuhdeasiat
▪ Työyhteisön ongelmatilanteet
▪ Muutosneuvottelut
▪ HR-prosessit
▪ Esihenkilöiden- ja johdon tuki

+358 50 544 3987

Jonna Halmesmäki

show bio

Senior HR Consultant

Olen käytännönläheinen HR-ammattilainen. Toimin HR Senior konsulttina vuokra HR -toimeksiannoissa, teen HR-projekteja sekä valmennan esihenkilöitä. Osaamiseni olen kerännyt monipuolisista HR-tehtävistä 15 vuoden ajalta. Uskon hyvään viestintään ja esihenkilötyön kehittämiseen yrityksen hyvän henkilöstötyön kulmakivinä. Mentoroin ja tuen myös mielelläni alalle tulijoita tai yritysten ainoita HR:iä ja esihenkilöitä tehtävässä onnistumisessa. Haastavissa tilanteissa sanonkin aina, että tästäkin me selvitään!

Olethan yhteydessä jos yhteistyö kiinnostaa.Vahvuusalueeni

▪ Henkilöstöjohtaminen
▪ Käytännön HR
▪ HR-mentorointi
▪ Esihenkilötyön tuki
▪ HR-viestintä

+358 50 577 4318

Kirsi Kankaanpää

show bio

Senior HR Consultant

Olen kokenut henkilöstö- ja HR-liiketoiminnan sekä valmentamisen ammattilainen. Olen helposti lähestyttävä, ratkaisukeskeinen ja liiketoimintalähtöinen. Sulaudun myös helposti uusiin työyhteisöihin. Esihenkilötyön ja työkykyjohtamisen kehittäminen sekä suorituksen johtaminen ovat minulle tärkeitä HR:n osa-alueita. Omaan myös vahvaa kokemusta osaamisen kehittämisestä ja muutosneuvotteluista.

Ole matalalla kynnyksellä yhteydessä ja käydään yhdessä läpi, miten voin olla juuri teille hyödyksi.   Vahvuusalueeni

▪ Liiketoimintalähtöinen henkilöstöjohtaminen
▪ Muutosjohtaminen
▪ Osaamisen ja toiminnan kehittäminen
▪ Työkykyjohtaminen ja vuorovaikutus
▪ DISC
▪ Suorituksen johtaminen
▪ Työyhteisösovittelu

+358 40 507 1170

Niina Martin

show bio

Senior HR Consultant

Olen kokenut HR-ammattilainen, jolla on monipuolinen kokemus erilaisilta toimialoilta. Työurani aikana olen ollut mukana strategisessa kehittämisessä, vetänyt kehitysprojekteja, toiminut liiketoiminnan HR-kumppanina, esihenkilönä sekä valmentajana ja coachina. Positiivista palautetta olen saanut asiantuntevasta, ratkaisukeskeisestä ja inhimillisestä työotteestani. Nautin, kun saan hyödyntää osaamistani laajasti, oppia uutta sekä auttaa asiakasyrityksiä menestymään.

Ole yhteydessä ja keskustellaan, miten voisin olla teille avuksi.Vahvuusalueeni

▪ Henkilöstöjohtaminen
▪ Operatiivinen HR
▪ Työhyvinvointi ja työkykyjohtainen
▪ Esihenkilöiden valmennus ja tuki 

+358 40 733 5041

Päivi Seppälä

show bio

Senior Trainer & HR Consultant

Vastaan HR Legalin valmennuspalveluista.

Lisäksi valmennan, työnohjaan ja coachaan ja teen vuokra HR -päällikön töitä. Valmennan paljon esihenkilötyötä, työyhteisöjä, puheeksi ottamista ja työhyvinvointia. Työskentelyotteeni on käytännönläheinen ja ratkaisukeskeinen ja pohjautuu reilun 15 vuoden kokemukseen henkilöjohtamisesta vaativissa työyhteisöissä.
 
Pohjakoulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri ja toimittaja ja opiskelen jatkuvasti uutta. Olen työnohjaaja (STOry) Certified Business Coach, restoratiivinen työyhteisösovittelija ja palautumisohjaaja. Olen myös työhyvinvointikorttikouluttaja.
 
Ota yhteyttä niin katsotaan, miten voin auttaa!
 
 
Vahvuusalueeni
▪ Valmennus
▪ Työhyvinvointi
▪ Työyhteisösovittelu
▪ Coaching ja työnohjaus
 

+358 40 715 9551

graphic

Haluaisitko tarjouksen valmennuksesta?

Laita viestiä – vastaamme pian

graphic