Skip to content
Alasivujen hero, taso 1 (blogi)

Vakuuttavan HR-työn avaintekijä on työsuhdejuridinen osaaminen - kouluttaudu siis HR Law Partneriksi®

|

4 min lukuaika

Onko työsuhdejuridiikka sinulle pelkkää tylsää työehtosopimuksen tulkintaa? Tai oletko ollut tilanteessa, missä johtoryhmä on vaatinut sinulta juridista näkemystä muutoshankkeen toteuttamiseksi? Miten koet tarpeen perustella tehtyjä päätöksiä? Onko sinulla halu toimia inhimillisesti ja samalla lainmukaisesti?

Meiltä on valmistunut jo yli 100 HR Law Partneria®.

HR Law Partner®-valmennusohjelmamme valmistaa osallistujat ymmärtämään työsuhdejuridiikkaa laajemmasta näkökulmasta ja siten, että sen voi myös linkittää strategisiin HR-linjauksiin. Jokainen HR-alan ammattilainen joutuu perustelemaan päätöksiään ja vakuuttamaan muuta johtoa oikeista menettelytavoista. Erittäin usein kyse on silloin siitä, että asiat tehdään oikein lain näkökulmasta turhat riskit välttäen, mutta myös johdonmukaisesti ja tasapuolisesti. Tämä toimintamalli on yleensä myös se kustannustehokkain vaihtoehto pitkällä tähtäimellä.

Juridiikan, HR-näkökulman ja inhimillisen otteen yhtälö ei ole aina yksinkertainen. Mikä toimii yksilölle, ei välttämättä toimi isomassa mittakaavassa. Usein kultaisen keskitien, keskimäärin hyvien ratkaisujen tekeminen koetaan haastavaksi.

Omaa näkemystä vahvistamalla ja kokemuksia vaihtamalla kollegoiden kanssa asia selkeytyy. HR Law Partner® -valmennuskonseptiimme kuuluu runsaasti tosielämän tapausharjoituksia sekä kotitehtäviä, joilla pääsee testaamaan opittuja asioita omassa työyhteisössä. Kollegoiden kokemukset ja vertaistuki lisäävät omaan työkalupakkiin toimintamalleja, joista voi edelleen jalostaa itselleen entistä parempia malleja.

Miten HR Law Partner® -valmennusohjelma syntyi?

Niin kuin monet meidän palveluistamme, HR Law Partner® syntyi asiakkaidemme toiveesta. Monelta löytyy työsuhdeosaamista ihan käytännön tasollakin valtavasti ja monella saattaa olla taustalla erilaisia työsuhdejuridisia valmennuksia, mutta se mitä kaivataan on se, miten työsuhdejuridiikkaa käytetään osana kokonaisuutta. Tämä edellyttää työsuhdejuridiikkaan liittyvän logiikan ymmärtämistä ja kokonaisuuksien yhdistämistä. Arjen tasolla henkilöt, jotka tekevät työtä työsuhdeasioiden kanssa huomaavat, että pelkkä juridinen vastaus tai tietämys ei riitä, vaan tarvitaan kykyä soveltaa ja ottaa HR-näkökulma huomioon.

HR Law Partner® -valmennuksessa yhdistämme HR Legalille ominaisella tavalla nimenomaan työsuhdejuridiikkaa, HR-näkökulmaa sekä inhimillisiä toimintatapoja. Avaamme näkökulmaa erilaisia vaihtoehdoille ja tarjoamme työkaluja kehittää oman yrityksen henkilöstöasioita entistä vakuuttavampaan suuntaan. Kaikki valmentajamme ovat kokeneita työsuhdejuridiikan ammattilaisia, joilla on kokemusta myös vaativista HR-tehtävistä.

Miksi HR Law Partner® -valmennusohjelma on niin toimiva?

Yksi syy tähän on se, että valmennussarjassa ei keskitytä kaikkiin pieniin yksityiskohtiin, joita työlainsäädäntö sisältää runsaasti, vaan paremminkin opitaan hyödyntämään juridiikkaa osana kokonaisuutta. Esimerkiksi yhteistoiminta ei ole pelkkää juridiikkaa, vaan taitoa tehdä yhteistyötä ja hakea yhteistä tahtoa joskus hyvinkin vaativissa olosuhteissa. Moni asia pohjautuu juridiikkaan, mutta lopulta kyse on kuitenkin siitä, miten asioita perustellaan, millä sävyllä asiat tehdään ja miten vuorovaikutus toimii.

Monet tilanteet vaativat paitsi ymmärrystä tarvittavista juridista menettelytavoista, mutta myös toteuttamissuunnitelmaa. Esimerkiksi, jos yhtiössä suunnitellaan virallisen kielen muuttamista suomesta englanniksi. Mitä tämä vaatii? Vain ilmoituksen henkilöstölle vai jotain muuta? On tunnistettava muutoksen suuruus ja sen edellyttävät toimenpiteet ja mihin kaikkiin tilanteisiin voidaan törmätä muutoksen aikana. Tehdään suunnitelma vuorovaikutuksesta ja yhteistoimintalain mukaisista toimenpiteistä. Tämän lisäksi mietitään, miten muutos konkreettisesti käytännössä saadaan aikaiseksi. Varaudutaan myös mahdollisiin riskeihin.

Kenelle HR Law Partner® -valmennusohjelma on tarkoitettu?

Olemme huomanneet, että HR Law Partner® -valmennusohjelma soveltuu kaikille HR-alan ammattilaiselle kokemuksen määrästä ja tehtävänimikkeestä riippumatta. Myös palkanlaskijat kokevat saaneensa uutta näkökulmaa omaan työhönsä tässä valmennusohjelmassa. HR Law Partner® toimii hyvänä täydentäjänä myös henkilöstöjohdon valmennuksiin.

Mitä osallistujat saavat osallistumisesta?

Rautaisen osaamisen lisäksi jokainen osallistuja saa diplomin, joka todentaa valmistumisen HR Law Partneriksi®. Ehdottomasti mieluisin anti on myös verkostoituminen ja kollegoilta saadut vinkit arkielämään. Kollegalta kysyminen ja vinkkien jakaminen ovat tätä päivää. Osaamisen jakaminen avoimesti kehittää yhteiskunnan työelämystä kokonaisuudessaan.

Koska HR Law Partnereita® on jo niin paljon, tulemme järjestämään kaikille HR Law Partnereille® tarkoitettuja alumnitilaisuuksia. Alumnitilaisuuksissa on tiedossa asiantuntevia puheenvuoroja ja kuulumisten vaihtoa, ja toivottavasti myös osaamisen jakamista. Koronatilanteen helpottaessa alumnitoiminta saadaan kunnolla vauhtiin!

Mitä valmennusohjelma sisältää?

Valmennusohjelma sisältää kahdeksan moduulia keskeisimmistä teemoista työsuhteen elinkaarella. Ensimmäisessä moduulissa Perusasiat kuntoon – HR Law Partner liiketoiminnan kumppanina käsitellään HR:n roolia työoikeudellisesta näkökulmasta sekä sitä, mitä HR Law Partnerin® rooliin kuuluu. Pureudumme tässä valmennuksessa erityisesti työnantajan velvollisuuksiin, jotka tuovat vahvan sävyn ja ohjauksen myös HR:n toimintaan.

Toisessa moduulissa on vuorossa HR Law Partnerin työoikeus. Tämä on kaikkien suosikki ja ei suotta. Tämä moduuli on aivan HR-työn ytimessä ja käsittelee arjessa useimmin vastaantulevia asioita kuten: miten paikallinen sopimus tehdään? Miten sitä muutetaan? Kuinka teen toimivan HR-käsikirjan? Mitä on saavutettu etu? Mitä jos on päässyt syntymään vakiintunut käytäntö, kuka sitä voi muuttaa ja miten?

Kolmannessa moduulissa keskitytään työaikakysymyksiin. Työaikajärjestelmät tukemaan liiketoimintaa auttaa ymmärtämään työaikalakiin liittyviä peruskäsitteitä, mutta myös uuden työaikalain mukaisia uusia työaikajärjestelmiä kuten joustotyöaikaa. Valmennuksessa keskustellaan myös siitä, miten työaikajärjestelmiä voi kehittää ja minkälainen työaikajärjestelmä sopii eri tilanteisiin.

Neljännessä moduulissa Työyhteisön ongelmatilanteet ja -ratkaisut käsitellään monipuolisesti erilaisia haastavia työyhteisön ongelmatilanteita työyhteisössä. Mitä direktio-oikeuden turvin näissä tilanteissa tulee ja saa tehdä? Direktio-oikeuden käyttämisen ymmärtäminen HR-työssä on tärkeää ja siihen tämä moduuli antaa myös työkaluja osallistujille. Moduulissa käsitellään myös henkilöön liittyvät irtisanomisperusteet sekä puuttumisen juridiikkaa.

Viidennessä moduulissa työkykyyn liittyvät tilanteet saavat kokonaisvaltaisen läpivalaisun. Työkyvyn johtaminen on vahvasti poikkitieteellinen moduuli, jossa työkyvyn johtamista lähestytään laajasta näkökulmasta ja tunnistetaan teemaan liittyvät juridiset reunaehdot. Haastavat työkykytilanteet saavat myös huomiota moduulin aikana.

Kuudennessa moduulissa Työelämän tietosuoja tarjoaa valmiiksi pureskeltua ajatusta tietosuojalainsäädännön perusprinsiipeistä sekä tietosuojan erityiskysymyksistä HR-työhön liittyen. Työsuhdetiedot, rekrytointi, sairauspoissaolot ym, vaativat jokainen oman erityistarkastelun ja sen tunnistaminen kuka ja miten niitä voi käsitellä työpaikalla.

Seitsemännessä moduulissa Yhteistyö, paikallinen sopiminen ja neuvottelutaidot yhdistää vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja yhteistoimintalain keskeiset määräykset huomioiden. Yhteistoiminta ei ole pelkkää juridiikkaa, vaan kykyä tehdä yhteistyötä ja hyviä vuorovaikutustaitoja haastavissakin tilanteissa. Tässä osuudessa lavennetaan myös paikallisiin sopimuksiin liittyvää näkökulmaa ja luodaan pohjaa paikallisten sopimusten monipuoliselle käytölle.

Kahdeksas moduuli päättää valmennussarjan ja käsittelemme tässä moduulissa teemaa Muutosneuvottelut. Valmennus keskittyy työvoiman vähentämiseen tähtääviin prosesseihin. Valmennuksen aikana käsitellään muutosneuvottelut käytännön näkökulmasta ja käsitellään erilaisten dokumenttien sisältö. Tässä osuudessa huomioidaan myös tuotannolliset ja taloudelliset irtisanomistilanteet.

Miten pääsen mukaan HR Law Partner® -valmennusohjelmaan?

Valmennusohjelmaan voi ilmoittautua nettisivujen kautta. Myös yksittäisiin moduuleihin on mahdollista osallistua. Ilmoittautuminen yksittäisiin osioihin tapahtuu saman ilmoittautumiskanavan kautta.

Tarjoamme Henry ry:n ja MiB ry:n jäsenille jäsenedun, joten muistathan kertoa sen ilmoittautumisen yhteydessä.

Mikäli organisaatiostanne on tulossa useampi osallistuja, ota yhteyttä ja pyydä tarjous.

 

Tutustu valmennuspalveluihin

Blogin kirjoittaja

Henna-Riikka "HRH" Huhta

show bio

Strategiajohtaja, Founding Partner

Olen HR Legalin perustajaosakas ja koulutukseltani juristi. Minulla on 20 vuoden kokemus vaativista työsuhde- ja HR-asioista. Erityisen paljon olen ollut mukana erilaisissa muutostilanteissa.

Ennen HR Legalin perustamista olen toiminut lakimiehenä, työsuhdepäällikkönä, asiantuntijana ja työmarkkinapäällikkönä sekä HR-johtajana. HR:n ja juridiikan yhdistäminen on aina ollut minulle merkityksellistä. Autan mielelläni sinua löytämään sopivimmat palveluratkaisut tilanteeseesi oli sitten kysymys vuokra HR -palveluista, valmennuksista tai työsuhdeasioista. Suhtaudun intohimoisesti perusasioiden vaalimiseen inhimillisellä otteella ja hyvällä sydämellä tekemiseen. Mottoni on: asioilla on tapana järjestyä paremmin kuin osasit uskoakaan.

Ole yhteydessä, sparraan kanssasi mieluusti!Vahvuusalueeni

▪ Kasvu
▪ Strategia
▪ Kumppanuus

+358 50 599 3049

Varaa aika kalenterista
graphic

Kiinnostuitko HR Law Partner® -valmennusohjelmasta?

Valmennusohjelma voidaan toteuttaa myös yrityskohtaisesti. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous.

graphic

Saisiko olla sähköpostia?

Tilaa viikkokirjeemme, saat yhden viestin viikossa, jossa kerromme tulevista tapahtumistamme, uusista blogeista sekä palveluistamme.

Tavataanko somessa?

Olemme aktiivisia LinkedInissä ja Facebookissa. Somessa pääset tutustumaan meihin hieman pintaa syvemmältä, tule mukaan 😊