Skip to content
Yleis-hero

Työyhteisösovittelu

Sovittelulla kohti työrauhaa

Hiertääkö kollegoiden välillä? Haittaako konfliktitilanne jo työpaikan arkea?

Työyhteisösovittelu sopii avointen tai piilevien konfliktien sekä työilmapiiriongelmien selvittelyyn. Pulmat, loukkaantumiset ja henkilökemioiden törmäykset voivat muhia mielissä pitkäänkin ennen kuin ne tulevat selkeästi näkyville konflikteina tai ilmapiiriongelmina työyhteisön arjessa.  

Sovitteluun osallistuu aina vähintään kaksi, mutta enimmillään kymmeniä ihmisiä. Sovitteluun pyritään ottamaan mukaan kaikki ne ihmiset, joihin työyhteisön konflikti vaikuttaa. 

 

Milloin ja miksi organisaation kannattaa panostaa työyhteisösovitteluun? 

Organisaation on hyvä reagoida heti, kun ilmapiirin heikkeneminen tulee näkyville työyhteisössä, näin konflikti ei ehdi kärjistyä. Hoitamaton konflikti työpaikalla aiheuttaa usein voimakasta työpahoinvointia, tuottavuuden laskua ja sairauspoissaoloja. Pitkittyessään konfliktit voivat voimistua ja kerätä uusia ihmisiä pyörteeseensä.  

Käsittelemättä jääneet konfliktit painavat ihmisten mielissä ja ne voivat aktivoitua yhä uudestaan ja uudestaan. Pitkälle kehittyneet konfliktit kuormittavat ja heikentävät työkykyä ja ovat siksi myös yksi yleinen irtisanoutumisten syy. Pitkälle edennyt konflikti vaikuttaa myös työnantajamielikuvaan ja näkyy työpaikan ulkopuolelle esimerkiksi huonona asiakaskokemuksena.  

Työyhteisösovittelussa jokainen saa kertoa näkökulmansa ja purkaa tunteitaan. Sovittelun läpikäyminen vahvistaa voimakkaasti työyhteisön työhyvinvointia, joka on yleensä konfliktitilanteessa heikentynyt.  

Ennen kaikkea sovittelu on oppimisprosessi, jossa jokainen saa mahdollisuuden ottaa vastuuta ja oppia. Osallistujat oppivat tunnistamaan toimintatavat ja hetket, jolloin vaikea vuorovaikutustilanne on muuttumassa konfliktiksi. Tunnistamalla nämä tilanteet ja oppimalla toimimaan toisin konflikteja tai niiden laajentumista voi ennaltaehkäistä tehokkaasti. 

Työyhteisösovitteluprosessin jälkeen osallistuja hyötyy coachingista tai työnohjauksesta. Sovittelussa voi tulla myös ilmi, että esihenkilöt tarvitsevat valmennusta esihenkilötaitoihin tai työyhteisö työyhteisötaitoihin. 

Näillä askelilla kohti työrauhaa

Sovittelija ja tilaaja suunnittelevat sovitteluprosessin kulun ja toimintatavat. 
Sovitteluun osallistuvat ovat mukana infossa, jossa kerrotaan sovittelusta, sen aikataulusta ja pelisäännöistä. 
Sovittelija tapaa ensin kunkin osallistujan yksin ja myöhemmin kaikki yhteisessä ryhmässä.
Ryhmätapaamisessa tehdään sovinto ja kirjallinen sopimus jatkosta. 
Sovittelija tapaa osallistujat seurantatapaamisessa. 

Vahvuutemme sovittelutilanteessa

Timantti_ikoni_Pink
Kokemus ja ammattitaito

Sovittelijamme ovat kokeneita ammattilaisia, joille vaativat työelämätilanteet ovat tuttuja

Timantti_ikoni_Pink
Sovittelutapamme on restoratiivinen eli korjaava, arvostava ja vastuuttava

Restoratiivinen ote tarkoittaa myös sitä, että sovittelija ohjaa prosessia, mutta ei määrää, mitä osallistujien tulee tehdä

Sydän_ikoni_Pink
Luottamus ja inhimillisyys

Sovittelija luottaa osallistujien kykyyn etsiä itse ulospääsyä ja ratkaisuja oman työyhteisönsä tilanteeseen. Sovittelussa ei etsitä syyllisiä vaan muutosta nykytilanteeseen.

Timantti_ikoni_Pink
Olemme kokonaisvaltainen kumppani

Saat tarvittaessa apua myös lisäselvityksiin. Saat avuksesi juridiikkaan perehtyneen selvittäjän, jos kyse on esimerkiksi häirinnän tai epäasiallisen kohtelun epäilystä ja selvittämistarpeesta ennen sovitteluprosessia tai sen jälkeen.  

Mietityttääkö työyhteisönne tilanne? Autan mielelläni.

Päivi Seppälä

show bio

Senior Trainer & HR Consultant

Vastaan HR Legalin valmennuspalveluista.

Lisäksi valmennan, työnohjaan ja coachaan ja teen vuokra HR -päällikön töitä. Valmennan paljon esihenkilötyötä, työyhteisöjä, puheeksi ottamista ja työhyvinvointia. Työskentelyotteeni on käytännönläheinen ja ratkaisukeskeinen ja pohjautuu reilun 15 vuoden kokemukseen henkilöjohtamisesta vaativissa työyhteisöissä.
 
Pohjakoulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri ja toimittaja ja opiskelen jatkuvasti uutta. Olen työnohjaaja (STOry) Certified Business Coach, restoratiivinen työyhteisösovittelija ja palautumisohjaaja. Olen myös työhyvinvointikorttikouluttaja.
 
Ota yhteyttä niin katsotaan, miten voin auttaa!
 
 
Vahvuusalueeni
▪ Valmennus
▪ Työhyvinvointi
▪ Työyhteisösovittelu
▪ Coaching ja työnohjaus
 

+358 40 715 9551