Skip to content
Yleis-hero

Työkykypartner

Strategisella työkykyjohtamisella sanoista tekoihin

close
Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen syksyn 2024 Työkykypartner-valmennuskokonaisuuteen on käynnissä!

Ilmoittaudu nyt

Työkykyjohtaminen tarkoittaa ennakoivaa, kokonaisvaltaisia ja systemaattista toimintaa työkykyisten päivien lisäämiseksi. Työkykypartner-valmennus antaa kattavan kokonaiskuvan tuloksekkaan työkykyjohtamisen toteuttamiseksi.

Työkykypartner-valmennuksessa saat välineitä organisaation oman toimintatapojen kehittämiseksi työkykyasioissa. Saat myös kattavan kuvan siitä, mitä työkykyjohtaminen nykypäivän työelämässä sisältää. Syvennät työkykyjohtamisen osaamistasi ja saat käytännön työkaluja työpaikkasi arkeen.

Valmennus on suunnattu HR Business Partnereille, henkilöstöpäälliköille, työkyky- ja työhyvinvointipäälliköille ja henkilöstöasiantuntijoille sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Työkykypartner-valmennus toteutetaan yhteistyössä Koho Consulting Oy:n kanssa.

Valmennuksen hyödyt

39
Saat varmuutta johtaa työkykykumppaneita, kuten työterveyshuoltoa ja vakuutusyhtiötä
39
Saat tuoretta tutkimus- ja käytännön tietoa työelämän psykososiaalisesta kuormituksesta ja keinoja sen hallitsemiseen
39
Opit keinoja johdon ja esihenkilöiden oivalluttamiseen sekä omaksut uusinta tietoa työkykyriskien hallinnan vaikuttavimmista tavoista
39
Verkostoidut ja saat käytännön vinkkejä arkeen sovellettavaksi
39
Saat strategisen työkykyjohtamisen työkaluja liiketoiminnan johdon kanssa työskentelyyn
39
Opit toimimaan hankalissa tilanteissa ja hallitsemaan työkykyriskejä ja niihin liittyviä kustannuksia
39
Opit keinoja arjen esihenkilötyön vahvistamiseen työkykyä tukevaksi ja samalla selkeyttä omaan rooliisi
quote

Koulutus antoi paljon uusia ajatuksia ja työkaluja sekä innosti lisää työkykyasioiden äärelle!

Mitä hyötyä Työkykypartner-valmennuksesta on organisaatiolle?

Työntekijöiden työkyvyn ja hyvinvoinnin laadukas johtaminen tarkoittaa sujuvaa ja tuottavaa työtä. Tämä on merkittävä etu, kun halutaan sitouttaa työntekijät, panostaa pitkiin työsuhteisiin ja pätevien osaajien houkuttelemiseen.

Valmennuksessa muodostuu tilannekuva siitä, millainen tilanne työpaikalla on työkykyjohtamisen suhteen. Miten prosessit, osaaminen, strategia, ylimmän johdon ja esihenkilöiden toiminta ja koko työpaikan toimintakulttuuri vaikuttavat työntekijöiden työhyvinvointiin ja työkykykyyn. Tilannekuvan pohjalta havaitset, mitä asioita sinun organisaatiossasi on hyvä lähteä työstämään. Millä toimilla saadaan aikaan suurin vaikuttavuus?

Vahvuutemme valmentajina

Timantti_ikoni_Pink
Kokemus

Valmentajilla on mittava kokemus työkykyjohtamisesta ja sen eri osa-alueista

Timantti_ikoni_Pink
Käytännönläheisyys

Työotteemme on käytännönläheinen, keskusteleva ja valmentava

Timantti_ikoni_Pink
Monipuolinen näkemys

Valmennuspäivissä vierailee työkykyjohtamisen käytännön työtä tekeviä asiantuntijoita eri aloilta

Sydän_ikoni_Pink
Valmennamme sydämellä

Haluamme osaltamme parantaa suomalaista työelämää – tehdä työelämästä työelämystä!

Valmentajasi

Päivi Seppälä

Päivi Seppälä

SENIOR TRAINER & HR CONSULTANT

+358 40 715 9551

Eeva Engfelt

Eeva Engfelt

SENIOR HR & LEGAL CONSULTANT

+358 50 327 6857

Tiina Kesti

Tiina Kesti

Yhteistyökumppani, Koho Consulting

+358 50 312 7911

Hinnoittelu

Koko valmennus

1900 €

 + alv 24 %

Valmennetaan kerralla koko tiimi!

Mieti organisaatiollesi parhaiten sopiva toteutustapa (lähi- tai etäkoulutus) ja pyydä koulutuspäivästä tarjous.

Työkykypartner-valmennus toteutetaan
yhteistyössä Koho Consulting Oy:n kanssa.

Koho Consulting - Logo

 

Aikataulu syksy 2024

12.9.2024 klo 9-12  Partner strategisena kumppanina

chevron down

Strateginen työkykyjohtaminen käytännössä

 • Organisaation nyky- ja tavoitetilan haltuunotto ja ymmärtäminen

Työkykyasiat investointina ja vaikuttavuuden viestintä organisaatiossa

 • Taloudellisen näkökulman ymmärtäminen ja viestiminen (työkyvyttömyyden kustannukset ja investoinnit)
 • Mihin kannattaa satsata vaikuttavasti
 • Työkyvyttömyyden kustannuksiin vaikuttaminen ennaltaehkäisyllä; työkykyriskien tunnistaminen
 • Business case -ajattelu ja analytiikka

8.10.2024 klo 9-12  Tietoon pohjautuva työkykyjohtaminen

chevron down

Oman organisaation työkykyjohtamisen mallin kehittäminen

 • Roolit, vastuut ja tehtävät, foorumit, vastinparit
 • Vuosikello
 • Työkalut


Tiedon keruu, tilannekuvan kokoaminen työkykyasioista sekä tulkinta johdon ja esihenkilöiden tiedolla johtamisen tueksi

 • Suunnitelmat, mittarit ja ohjaustaulu, johdon ja esihenkilöiden raportointi
 • Riskisynteesi

7.11.2024 klo 9-12  Työkykykumppanuuksien johtaminen

chevron down
 • Sairauspoissaolojen hallinta
 • Työterveyshuollon johtaminen
 • Eläkeyhtiö- ja tapaturmayhtiö- yhteistyön johtaminen

 

26.11.2024 klo 9-12  Tiukimmat haasteet ja ratkaisut

chevron down

Haasteelliset työkykytilanteet + niihin liittyvä juridiikka

Psykososiaaliset kuormitustekijät ja niiden hallinta

 • Uupumisen ehkäisy
 • Case harjoituksia

Optiona kotitehtävä:
Suunnittele konkreettinen kehityssuunnitelma

17.12.2024 klo 9-12  Työkykyjohtamisen klinikka

chevron down
 • Käytännön tilanteiden vertaissparraus
 • Kehityssuunnitelman esittely
 • Työkykyjohtamisen osaamisen kehittäminen organisaatiossa
 • Suunnitelmista käytäntöön-vaikuttavat toimenpiteet
 • Työkyvyn toimintamallien tuoreuttaminen ja johtaminen
 • Vaikuttava tuki esihenkilöille työkyvyn arkijohtamiseen

Kiinnostuitko valmennuksesta? Kerron mielelläni lisää!

Päivi Seppälä

show bio

Senior Trainer & HR Consultant

Vastaan HR Legalin valmennuspalveluista.

Lisäksi valmennan, työnohjaan ja coachaan ja teen vuokra HR -päällikön töitä. Valmennan paljon esihenkilötyötä, työyhteisöjä, puheeksi ottamista ja työhyvinvointia. Työskentelyotteeni on käytännönläheinen ja ratkaisukeskeinen ja pohjautuu reilun 15 vuoden kokemukseen henkilöjohtamisesta vaativissa työyhteisöissä.
 
Pohjakoulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri ja toimittaja ja opiskelen jatkuvasti uutta. Olen työnohjaaja (STOry) Certified Business Coach, restoratiivinen työyhteisösovittelija ja palautumisohjaaja. Olen myös työhyvinvointikorttikouluttaja.
 
Ota yhteyttä niin katsotaan, miten voin auttaa!
 
 
Vahvuusalueeni
▪ Valmennus
▪ Työhyvinvointi
▪ Työyhteisösovittelu
▪ Coaching ja työnohjaus
 

+358 40 715 9551