Blogi: Onko modernia juristia olemassa?

Usein keskustellaan siitä, että juristien ammattikunta on jäänyt ajasta jälkeen, ja siihen kuuluvat edelleen jäykkä kulttuuri, tiukka pukukoodi, monimutkainen kieli ja kryptiset ohjeistukset. On hienoa, että alalla on jo monta toimijaa, jotka pyrkivät murtamaan tätä käsitystä ja me HR Legal Servicessä olemme myös murroksen asialla.

Pukukoodi historiaan?

Ei välttämättä. En tarkoita, että juristin tulisi esiintyä oikeudessa pyjamassa, mutta moderni juristi uskaltaa paljastaa myös palasen itsestään ja antaa persoonallisuutensa näkyä. En siis tarkoita myöskään, ettei juristi saisi pukeutua mustavalkoiseen pukuun, jos se on hänelle ominaista. Pukeutuminen ei ole ainoa asia, josta persoonallisuus voi käydä ilmi. Persoonallisuutta voi olla esimerkiksi murre, huumori, empaattisuus tai mikä tahansa oma tapa toimia. Usein aito lähestyminen herättää ihmisissä enemmän luottamusta, ja se voi parhaassa tapauksessa olla se avain, joka avaa ristiriitatilanteessakin oven yhteistyölle.

Juridiikka ei ole kansankieltä, mutta voisiko se olla?

On totta, että juridiikka on vaikeaa ja juridisten tekstien lukeminen vaatii harjaantumista, mutta väitän, että sitä on mahdollista kääntää myös ihmisten kielelle. Asiantuntijan tärkein tehtävä on tunnistaa kustakin tilanteesta se, mikä on olennaista. Usein juridisesta ohjeistuksesta kryptisen tekee se, ettei se ota varsinaisesti kantaa siihen, mitä asiakkaan konkreettisesti kannattaisi tehdä. On tilanteita, joissa valittavana on vain huonoja vaihtoehtoja, jolloin niistä suositellaan sitä vaihtoehtoa, josta todennäköisesti aiheutuu liiketoiminnan kannalta pienin riski. Asiakkaan näkökulmasta arvokkainta on juuri se suositus sekä konkreettiset ja ymmärrettävät step by step -ohjeet etenemiselle.

Moderni työsuhdejuristi

Usein juristin apua huomataan pyytää vasta silloin kun tilanne on jo kriisiytynyt ja tuomioistuinprosessi näyttää lähes väistämättömältä. Toki näitäkin prosesseja tarvitaan, mutta monet erityisesti työsuhteisiin liittyvät riitatilanteet voitaisiin välttää ennaltaehkäisevällä toiminnalla – modernin työsuhdejuristin avulla. Jos ongelmatilanteisiin puututaan riittävän aikaisessa vaiheessa, ei työsuhderiidoille tyypillinen tunnelataus ehdi muodostua niin voimakkaaksi. Lisäksi aikainen puuttuminen osoittaa työnantajan kiinnostusta ja välittämistä, mikä taas nostaa työntekijöiden luottamusta työnantajaa kohtaan.

Korostunut luottamus sen sijaan vaikuttaa siihen, ettei tulevaisuuden ongelmatilanteista tule automaattisesti riitatilannetta, vaan työntekijä luottaa siihen, että asia voidaan selvittää keskustelemalla ja yhdessä ratkaisuja etsien. Moderni työsuhdejuristi auttaa varhaisessa puuttumisessa, ottaa huomioon erilaiset persoonat, viestii selkeästi ja ymmärrettävästi ja tekee työn ennen kaikkea omalla persoonallisella otteellaan.

Me HR Legal Servicessä

• kohtaamme ihmiset sellaisena kuin he ovat,
• keskitymme olennaiseen ja
• tarjoamme konkreettiset ja ymmärrettävät ohjeet tilanteessa etenemiseen

Ennen kaikkea me olemme omia persooniamme ja tuomme aidon itsemme mukaan kaikkeen tekemiseemme. Palvelemme ihmiseltä ihmiselle.Blogin kirjoittaja Jenni Koivumäki työskentelee HR Legal Servicessä
työsuhdejuristina.