Johtaja ja esimies – kysy se tärkein kysymys

Olemme eläneet erittäin poikkeuksellisessa tilanteessa jo jonkin aikaa. Uudessa tilanteessa uudet rutiinit ja toimintatavat ovat hiljalleen löytyneet. Useassa yrityksessä etätyön laajamittainen käyttöönotto on varmasti ollut uutta ja monessa yrityksessä on havahduttu siihen, että tämähän toimii. Viime viikkojen aikana on julkaistu lukuisia uutisia etätyöjohtamisesta ja asioista, joihin tulisi kiinnittää huomiota. Loppujen lopuksi kyse on nähdäkseni samoista perusasioista kuin johtamisessa yleensäkin, kuten päämäärän ja tavoitteiden kirkastamisesta sekä ylläpitämisestä, hyvästä viestinnästä ja aidosta vuorovaikutuksesta, osallistamisesta sekä tuesta. Haasteita toki asettaa se, että emme näe toisiamme, mutta työn tulokset puhuvat puolestaan. 

Älä jätä yksin

On tärkeää, että työntekijöitä ei jätetä etätyössä yksin. Olen ilahtunut siitä, että monessa yrityksessä (myös meillä) on mietitty erilaisia tapoja pitää yllä yhteisöllisyyttä järjestämällä esimerkiksi virtuaalisia kahvipausseja. Näillä pienillä tapahtumilla on suuri merkitys arjessa. Esimiesten olisi tärkeää järjestää aikaa osallistua yhteisiin hetkiin, ne edistävät merkityksellisyyden tunnetta tiimissä. Yhteiset hetket ovat hyvä tilaisuus esimiehille havainnoida yleistä tunnelmaa, mikä onkin yksi esimiehen tärkeimmistä tehtävistä. Esimiehen valppaana olo ja pienetkin havainnot siitä, että työntekijällä ei olisi kaikki hyvin, ovat tärkeitä. Työntekijän kuormittuminen voi liittyä paitsi työhön, myös yksityiselämään. Moni pyrkii tällä hetkellä sovittamaan työtä ja perhe-elämää yhteen ja se tuo mukanaan uudenlaisia haasteita. Esimiehellä on myös etätyössä oikeus ja velvollisuus(!) ottaa asioita puheeksi ja toimia yritysten varhaisen tuen prosessien mukaisesti. Työnantajan työturvallisuuslain mukaiset velvoitteet ovat olemassa myös etätyössä.

Katse tulevaan

Nyt yrityksissä valmistaudutaan työhön paluuseen ja katse on suunnattu tulevaan. Olemme valitettavasti saaneet lukea uutisista siitä, että koronakriisi on todennäköisesti lisännyt alkoholinkäyttöä. On hyvä miettiä ennakolta tilanteita, joita työhön paluun yhteydessä saattaa tulla esiin. Päihdeongelma voi olla yksi asia. Minkälaisia toimintamalleja on olemassa, mikäli työhön paluun yhteydessä ilmenee ongelmia. Täytyykö niitä muokata tai tehdä uusia. Ennakoiden kannattaa pohtia miten työntekijöitä voidaan parhaiten tukea pitkän eristäytyneisyyden jälkeen ja tätä työtä monen yrityksen HR-osastolla nyt aktiivisesti tehdäänkin. Esimiehen rooli on tässäkin asiassa avainasemassa.

Kysy se kaikista tärkein kysymys

Uskon itse aitoon välittämiseen. Vähintä, mitä johtaja, esimies ja kuka tahansa meistä voi tehdä, on kysyä, mitä sinulle oikeasti kuuluu? Ja mikä tärkeintä, keskittyä kuuntelemaan, olla läsnä toiselle. Kun tämän kysymyksen kysyy aidosti kiinnostuen, saa paljon tärkeää informaatiota ja alaiselle tai työkaverille tulee tunne, että hänestä välitetään. On totta, että suurin osa saattaa vastata että ”ihan ok” ja tai ”ihan hyvää.” Aina ei välttämättä kannata tätä vastausta ”hyväksyä” automaattisesti, vaan kysyä vielä jokin jatkokysymys.

Minna Salli on työsuhdejuridiikkaan erikoistunut asiantuntija ja valmentaja. Minna on syventynyt myös työhyvinvoinnin kehittämiseen ja uskookin, että panostaminen työhyvinvointiin on menestyksen avain. Minnan periaatteena on asioiden hoitaminen inhimillisesti sekä muita ihmisiä arvostavasti. Esimiehiä Minna valmentaa mm. esimiehen oikeudet ja velvollisuudet -teemalla.