Webinaari 15.6. Empatiajohtaminen – pehmeillä arvoilla koviin tuloksiin!

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen hallinnalla on kauaskantoisia, hyviä vaikutuksia niin työelämässä kuin muillakin elämän osa-alueilla. Aiheen ympärillä on tehty tutkimusta jo vuosikymmeniä, mutta edelleen löytyy ns. vanhan liiton johtajia, joiden mielenmaisema on erittäin yksioikoinen: heidän mielestään henkilöstön fyysisen ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen on tuloksellisuuden tulppana.

Meillä on yllättäviä uutisia kaikille näin ajatteleville: empatiajohtaminen ei ole ohimenevä muotivillitys eikä vaaleanpunaista pehmoilua, joka jarruttaa tuloksellista liiketoimintaa. Päinvastoin.

Tuloksellisuuteen tähtäävä johtaja ymmärtää empatiajohtamisen merkityksen tavoitteiden saavuttamisessa

On osoitettu, että niillä organisaatiolla, jotka ovat empaattisia (kyllä, myös organisaatio voi olla empaattinen!), on noin puolta suurempi kassavirta kuin empatia-akselin häntäpäässä raahustavilla organisaatioilla. Voidaan siis hyvällä syyllä väittää, että pehmeät arvot johtavat koviin tuloksiin.

Empatiajohtaminen on avainasemassa organisaation menestyksen tavoittelussa. 

Webinaarissa käymme läpi, miten empatiajohtaminen vaikuttaa organisaation joustavuuteen ja kilpailukykyyn jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Empatiajohtamisella

 • lisäät keskinäistä luottamusta koko työyhteisön välillä
 • buustaat henkilöstön luovuutta ja innovatiivisuutta
 • hallitset tunneilmastoa
 • vähennät sairauspoissaoloja
 • sitoutat henkilöstön työyhteisön kehittämiseen ja muutostavoitteisiin
 • ongit yksilöistä esiin heidän parhaan osaamispotentiaalinsa
 • innostat tiimisi puhaltamaan yhteen hiileen
 • minimoit exit-oven houkutukset
 • luot vaikuttavaa työnantajamielikuvaa ja brändiä
 • oivallutat niin tiimit kuin yksilöt kukoistamaan monin eri tavoin
 • otat jo rekrytointivaiheessa huomioon hiljaiset signaalit
 • lisäät tuottavuutta monikanavaisesti

Käymme läpi myös sitä, mitä empaattisuus EI ole:

 • luvan antamista omien rajojen ylittämiselle
 • antautumista hyväksikäytölle tai kynnysmaton roolille
 • toleranssia muiden toksiselle käytökselle ja vallankäytölle

Tunnin mittainen webinaari keskiviikkona 15.6.2022 klo 8.30. Ilmoittaudu tapahtumaan tästä.

Tervetuloa mukaan!

Asiantuntijamme
Pia-Christina

Pia-Christina Roth toimii HR Legalilla Senior HR Consultant & Trainer -roolissa. Hän on toiminut laajasti erilaisissa johtajuuden, koulutuksen, kansainvälisen HR-hallinnon ja valmennuksen tehtävissä. Pia-Christina on käytännönläheinen ja ratkaisukeskeinen ja hänen sydämensä sykkii tunne-, vuorovaikutus- ja empatiataitojen edistämiselle. Hän saa energiaa ja iloa ihmisten valmentamisesta, voimaannuttamisesta ja kehittämisestä sekä erilaisten persoonallisuuksien vahvuuksien löytämisestä!

pia-christina.roth@hrlegal.fi
puh. 050 534 2808