Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kehittäminen; irrallisia hankkeita vai systemaattista kehittämistä?

    22.4.2021: Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kehittäminen; irrallisia hankkeita vai systemaattista kehittämistä? Turvallinen työympäristö ja työturvallisuus on tärkeä osa työhyvinvointia. Vaikka niin työturvallisuutta kuin työhyvinvointiakin pidetään usein tärkeinä, niiden kehittäminen jää helposti yksittäisiksi, toisistaan irrallisiksi toimenpiteiksi. Askel kohti aidosti turvallisempaa työympäristöä ja hyvinvoivempaa työyhteisöä edellyttää kuitenkin systemaattista kehittämisotetta. Näin varmistetaan, että rajalliset resurssit suunnataan juuri…