HR- & lakikartoitukset

Oletteko kasvun kynnyksellä ja mietitte miten kasvun tuomat muutokset vaikuttavat HR-työn kokonaisuuteen? Vedätkö organisaatiosi HR-toimintoja, mutta et ole aivan varma onko kaikki asiat kunnossa? Onko lakisääteisten vaatimusten kokonaisuudesta vaikea saada kiinni?

Suosittu palvelumme HR- ja lakikartoitus toimii apuna näihin tilanteiseen ja haasteisiin. Kartoituksella selvitetään henkilöstö- ja työsuhdeasioiden nykytila ja kriittisimmät kehitystarpeet. Kartoitus johtaa tekemisten kautta parempaan johtamiseen ja henkilöstön suoritustason kehittymiseen sekä sitoutumiseen. Kaikista kartoituksistamme on saatavilla kevyt ja kattava vaihtoehto. Lisäksi kartoituksiin voidaan yhdistää tutkimuspalveluita.

Milloin kartoitus on järkevintä tehdä ja mitä hyötyä kartoituksesta on?

HR- ja lakikartoitus tehdään useimmiten kasvun kynnyksellä, kun työntekijöitä tulee lisää, vastuut ja vaatimukset kasvavat. Kartoitus toimii loistavasti myös siinä kohtaa, kun HR-toimintoja aletaan perustamaan ja on tärkeää tehdä asiat heti alusta lähtien oikein. HR-henkilön vaihdostilanteessa kartoituksella on myös paikkansa, uuden henkilön on tärkeää saada tarkka kokonaiskuva HR:n tilanteesta.

Kartoituksen jälkeen organisaatiossa on kattava ja tarkka kuva nykytilasta ja selkeä ymmärrys asioista, jotka ovat kriittistä laittaa kuntoon, hyvä laittaa kuntoon ja mitkä asiat ovat jo kunnossa. HR-toimintojen kehittäminen on kartoituksen jälkeen helppoa ja selkeää, kun tiedetään mitä pitää tehdä ja missä järjestyksessä.

Mitä kartoituksessa tehdään?

HR- ja lakikartoituksessa arvioidaan sekä työnantajan lakisääteisiä velvoitteita että keskeisiä HR-prosesseja ja HR-työn organisointia. Kartoituksessa arvioidaan myös HR:n liiketoimintalähtöisyyttä, henkilöstösuunnittelua, suorituksen johtamista, työsuhdeasioita ja työhyvinvointiin liittyviä asioita. Tarkastelussa ovat mm. nämä asiat:

Miten kartoitus etenee?

Kartoitus alkaa aina aloituspalaverilla, jossa käydään läpi prosessi, aikataulu ja tavoitteet. Tämän jälkeen siirrytään analyysivaiheeseen, jossa perehdytään dokumentteihin ja materiaaleihin sekä niiden analysoimiseen. Analyysivaiheeseen voidaan sisällyttää myös avainhenkilöiden haastattelut. Analyysivaiheessa syntyy tarkka ja selkeä kuvaus asioista, jotka ovat a) hyvin b) vaativat muutosta c) puuttuvat ja vaativat toimenpiteitä. Kartoitus päättyy yhteenvetopalaveriin, jossa esitellään analyysi, lopputulokset ja toimenpidesuunnitelma. Tämän jälkeen tiedät tarkalleen minkä asioiden kehittämiseen ja parantamiseen sinun pitää keskittyä. Kartoituksen avulla pystyt tekemään kehittämistoimenpiteet osittain tai kokonaan itse. Tarvittaessa asiantuntijamme ovat apunasi kehittämistoimenpiteiden toteuttamisessa.

Kuka kartoituksen tekee?

Kartoituksen tekee kokenut ammattilainen, joka on joko HR-ammattilainen tai työsuhdejuristi. Asiantuntijoillamme on pitkä kokemus yritysten HR:n arjesta. Saat avuksesi ammattilaisen, jolla on osaamista monelta eri toimialalta. Kartoituksen tekijä valitaan aina asiakaskohtaisesti ja räätälöimme kartoituksen sinun tarpeisiisi.

Ota yhteyttä!

Pohditaan yhdessä minkälainen kartoitus palvelisi organisaatiotasi parhaiten.

HR- ja lakikartoituksissa​
teitä auttaa:

Henna-Riikka Huhta

Olen Henna-Riikka Huhta HR Legalin toimitusjohtaja ja perustaja. Olen avustanut asiakasyrityksiämme erityisesti vaativissa muutostilanteissa sekä valmentanut useissa eri yrityksissä esihenkilötyössä työskenteleviä henkilöitä. Pääpaino omassa työssäni on asiakkaiden sparraamisessa ja autan myös omassa roolissani löytämään sopivimmat palvelut ja kumppanit tarpeisiinne. Olen mieluusti käytettävissänne, joten ota yhteyttä!

Voimmeko auttaa? Jätä yhteystietosi niin vastaamme pian