Työsuhde- ja juridiset palvelut

Käytännönläheisyys, ratkaisukeskeisyys ja selkokielisyys ovat työsuhde- ja juridisten palveluidemme ydintä. Uskomme, että henkilöstöjohtamiselle luodaan parhaat edellytykset toimia kun lakisääteiset työ- ja virkasuhdeasiat ovat järjestyksessä. Selvitetään yhdessä organisaatiosi lakisääteisten työsuhdeasioiden  nykytila ja kriittisimmät kehitystarpeet. Kaikilla juristeillamme on käytännön kokemusta myös HR-tehtävistä, joten liiketoiminnallinen lähestyminen on meille luontaista.

Asiantuntijamme ovat helposti lähestyttäviä ammattilaisia, jotka puhuvat selkokieltä

Oletteko jo ottaneet käyttöön uuden Työaikalain määräykset? Oletteko huomanneet, että kilpailukieltosopimuksiin on tulossa muutoksia? YT-lakikin on uudistumassa. Autamme mielellämme pitämään työsuhdeasianne ajantasalla myös lainsäädännön muuttuessa!

Työsuhdejuridinen konsultointi on yksi suosituimmista palveluistamme. Palvelu on joustavaa – autamme sinua ja organisaatiotasi silloin, kun apua tarvitaan. Konsultointimme on selkeää ja maanläheistä. Osa lakitekstien sisällöistä on hyvin vaikeaselkoisia ja tulkinnan varaisia.  Harva työnantajan edustaja on juridiikan ammattilainen. Autamme asiakkaitamme käymällä läpi sopivat toimintavaihtoehdot. Opastamme millaisia tuloksia vaihtoehdoilla saadaan aikaiseksi.

Työsuhdejuridisella konsultoinnilla voidaan vaikuttaa myös työilmapiiriin. Johdonmukainen, oikeudenmukainan ja yhdenvertainen kohtelu ovat keskeisiä elementtejä, kun mietitään sopivia toimintatapoja ja linjauksia.  Ulkopuolinen näkökulma luotettavalta kumppanilta viestii ammattimaisesta suhtautumisesta työsuhdejuridiikkaan ja sitä, että halutaan toimia oikein. Me olemme sitä mieltä, että työelämän kitkatilanteita vältytään ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä.

Työsuhdejuridista palvelua teidän tarpeisiinne räätälöiden

Tarjoamme työsuhdejuridista palvelua HR-näkökulmalla. Henkilöstötyöhön liittyy kiinteästi työsuhdejuridiikka, mutta yhtä kiinteästi myös työsuhdejuridiikkaan liittyy HR-näkemys. Aina tarvitaan näkemystä toimia parhaalla mahdollisella tavalla johdonmukaisesti ja oikeudenmukaisesti. Juridiikasta ei tule tehdä liian monimutkaista ja siksi meidän motto onkin: Keskitytään olennaiseen!

Tyypillisiä asioita tai tilanteita, joita ratkomme työsuhdejuridisessa konsultoinnissa on: yksittäiset työsuhdeasiat, työsuhteen päättämiset, sopimukset, paikalliset sopimukset, työsopimusten päivitys, työaikajärjestelmien kehittäminen, palkkausjärjestelmien kehittäminen ja työkykyasiat. Lisäksi laadimme lakisääteisiä suunnitelmia ja autamme kehittämään olemassa olevia pelisääntöjä ja ohjeistuksia.

YT-neuvottelut, uudelleenjärjestelyt ja integraatiot

YT-neuvottelut ja kaikki YT-lain piiriin kuuluvat asiat ovat iso osa työtämme. Työvoiman vähentämistä koskevat yt-neuvottelut ovat yleisin tilanne, missä meidän apua tarvitaan. Autamme suunnitteluvaiheessa, neuvotteluissa ja tarvittaessa myös toimenpiteiden toteutuksessa. Yrityskauppa, fuusio tai sulautumistilanteissa autamme integraation toteutumisessa huolehtien lakisääteiset YT-velvoitteet sekä integroimiseen usein liittyvät harmonisointitoimenpiteet. Kokeneet juristimme laativat myös HR DD -prosessit sekä niihin usein liittyvät tes-vertailut.  

Työvoimaa vähennettäessä tarjoamme myös muutosturvaan liittyviä palveluita, työnhakuvalmennuksia ja outplacement-valmennuksia. Lue lisää tästä

Työehtosopimukset ja yrityskohtaiset työehtosopimukset

Palveluihimme kuuluu erilaiset työehtosopimuksiin liittyvät tilanteet, kuten työehtosopimuksen vaihtaminen. TES-vertailut ja sopivan työehtosopimuksen valinta sekä siihen liittyvät uudet määritykset kuuluvat palveluun. Työmarkkinajärjestelmän uudistuksien seurauksena asiantuntijamme auttavat myös yrityskohtaisten työehtosopimusten laadinnassa sekä siihen liittyvien eri vaihtoehtojen punninnassa. Erityisen tärkeää on, että metsäteollisuuden ja teknologiateollisuuden organisaatioissa tehtäisiin tarvittavat päätökset hyvissä ajoin ja tässä voimme olla mukana teitä auttamassa. 

Työsuhdejuristin palvelut

Joustavan tuntipohjaisen työsuhdejuridisen konsultointipalvelun lisäksi palveluvalikoimaamme kuuluu kiinteä kk-palvelu joko 20 tunnin tai 30 tunnin kuukausimäärillä. Tarjoamme myös mahdollisuuden vuokrata juristejamme tarpeen mukaan määräaikaiseen, kokoaikaiseen tai osa-aikaiseen tarpeeseen. Vuokra HR -palveluumme kuuluu kokeneiden HR-alan ammattilaisten palvelu operatiiviseen tai stragiseen työhön.  Samalla hoituvat myös työsuhdejuridiset asiat sekä lähiesihenkilöiden ja johdon juridinen tuki.

Tietosuojapalveluilla tukea GDPR:n haltuunotossa

Tietosuojapalvelumme koostuvat samankaltaisista palvelumuodoista kuin työsuhdejuridiset palvelut. Teemme tietosuoja/GDPR-kartoituksia, vaikuttavuuden arviointeja ja kevyempiä auditointeja. Arkiseen joka päiväiseen tukeen tietosuojajuristimme tarjovat joustavaa tuntipohjaisat konsultointipalvelua tai vaihtoehtoisesti kiinteää kk-palvelua. Lisäksi vuokraamme tietosuoja-asiantuntijoita ja tarjoamme tietosuojavastaavan palvelua. Tietosuojapalveluihimme kuuluvat myös erilaiset valmennukset, dokumentit, sopimukset ja tietosuojaselosteet. 

Ota yhteyttä tai jätä tarjouspyyntö!

Tahdotko tietää lisää meidän työsuhde- ja juridisista palveluista? Tai tahdotko pyytää tarjouksen vaikkapa kiinteästä kk-palvelustamme? Tarvitsetteko apua tietosuoja-asioiden kartoitukseen? Tiimimme on käytettävissänne!

Ota yhteyttä tai jätä tarjouspyyntö:

anna-maria.wassman@hrlegal.fi tai

hrl@hrlegal.fi

Oletteko jo ottaneet käyttöön uuden Työaikalain määräykset? Oletteko huomanneet, että kilpailukieltosopimuksiin on tulossa muutoksia? YT-lakikin on uudistumassa. Autamme mielellämme pitämään työsuhdeasianne ajantasalla myös lainsäädännön muuttuessa!

Ulottuuko liiketoimintasi Ruotsiin tai muihin pohjoismaihin?

Tarjoamme palveluitamme myös  Pohjoismaissa kumppanimme kautta. Kauttamme saatte työsuhdejuridisen tuen erilaisissa työsuhdeasioissa sekä valmennuksissa Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Lisäksi voimme järjestää Vuokra HR -resurssin ja valmennuksia Ruotsiin. 

Tutustu palveluihimme

Työsuhde- ja juridiset palvelut

Työsuhdejuridinen konsultointi

Työsuhdejuridiikan kokonaisuuden hahmottaminen on HR-työssä tärkeää. Konsultointimme tavoiteena on kehittää käsitystä oikeudenmukaisuudesta ja kykyä toimia johdonmukaisesti sekä itsenäisesti haastavissakin tilanteissa. Palvelumme toteutetaan joustavana tuntikonsultointina tai kiinteänä kk-palveluna.  Palvelumme kattaa koko työsuhteen elinkaaren yksittäisistä työsuhdeongelmista YT-neuvotteluihin, paikallisista sopimuksista työaikajärjestelmien kehittämiseen. 

Tutustu case Kanresta Oy. 

Tutustu case Fluido Oy. 

Tietosuojakonsultointi & Kartoitukset

Tarjoamme monipuolista tietosuojakonsultaatiota ja GDPR-kartoituksia kaikenlaisiin tilanteisiin ja erilaisille organisaatioille. Kehitämme prosesseja vastaamaan paremmin GDPR-vaatimuksia ja varmistamme, että tietosuojaselosteenne ovat ajantasalla.  Konsultoinnin ja kartoitusten lisäksi valmennamme vuosien kokemuksella tietosuoja-asioita johtoryhmille, esihenkilöille tai koko henkilöstölle. 

Tutustu case Kauppahalli24.fi.

YT-neuvottelut ja yritysjärjestelyt

Meidän asiantuntijoilla on vahva kokemus haastavista tilanteista kuten YT-neuvottelut, organisaatiomuutokset, HR DD -prosessit ja yritysjärjestelyt. YT-neuvottelut eivät ole pelkkää juridiikkaa, vaan niissä tarvitaan myös käytännön osaamista muutosjohtamisesta. Yhdistämme näitä molempia paveluissamme. Olemme mielellämme mukana jo suunnitteluvaiheessa! Valmennustiimimme on lisäksi mukana toteuttamassa työnhakuvalmennuksia ja outplacement-palveluita. Lue tästä lisää. 

Tutustu case SGN Group Oy.

Tutustu case Scania Suomi Oy

HR & Laki kartoitukset

HR- ja lakikartoituksella selvitetään yrityksen henkilöstö- ja työsuhdeasioiden nykytila ja kriittisimmät kehitystarpeet. Kartoitus johtaa tekemisten kautta parempaan johtamiseen ja henkilöstön suoritustason kehittymiseen sekä sitoutumiseen. Kaikista kartoituksistamme on saatavilla kevyt ja kattava vaihtoehto. Lisäksi kartoituksiin voidaan yhdistää tutkimuspalveluita. Lue tutkimus- ja analytiikkapalveluistamme lisää tästä

HeaRt – helppo HR-työkalu

Helppokäyttöinen sähköinen palvelu pienille yrityksille, jonka avulla tarjoat esihenkilöille ja työnantajan edustajille nopean konkreettisen avun työsuhteen elinkaaren eri vaiheissa ilmeneviin tilanteisiin; yksinkertaiset vastaukset ja toimintaohjeet, lomakkeet, koulutus ja lisätuki.

UUTISET

Juridiset palvelut

Juridisissa palveluissa​
teitä auttaa:

Anna-Maria Wassman

Olen Anna-Maria Wassman ja vedän HR Legalin juridiset palvelut tiimiä. Autan asiakkaitamme löytämään parhaan mahdollisen palvelun ja sopivimman tekijän tilanteeseenne. Ota yhteyttä, jos mikä tahansa työsuhteisiin liittyvä asia mietityttää ja jutellaan lisää, miten voin auttaa.