Vuokra HR

Olemme erikoistunut vaativiin ja laajaa kokemusta edellyttäviin Vuokra HR-palveluihin. Palvelun aikana asiantuntijallamme on koko tiimin tuki käytettävissä ja palveluun on lisäksi yhdistettävissä esimerkiksi rekrytointi-palvelu tai työsuhdejuridinen konsultointi. Teemme palvelun aluksi suunnitelman ja listan asioista, joita toteutamme organisaationne arjessa sovitun ajan. 

Vuokra HR palvelu arjen muutoksiin – Milloin kannattaa valita vuokra HR palvelu?

Vuokra HR palvelussa HR Legal Services toimii vuokratun HR asiantuntijan työnantajan ja asiakkaamme saa toteuttajan käyttöönsä yhdessä määriteltyyn rooliin haluamassaan laajuudessa. Asiakkaan ei tarvitse sitoutua täysipäiväiseen vuokra HR palveluun, vaan vuokra HR palvelu voidaan toteuttaa täysipäiväisen vuokra HR palvelun lisäksi myös osa-aikaisena tai osaviikkoisena, jolloin sovitaan kiinteät päivät vuokrapalvelulle.

Myös toimeksiannon aikana vuokratoimeksiannon laajuudesta ja kestosta on mahdollista sopia joustavasti, se on vuokra HR palvelulle tyypillistä! Mietimme aina yhdessä asiakkaan kanssa, mikä olisi toimivin ratkaisu ja vuokrapalvelun laajuus juuri nyt, juuri asiakkaan tilanteeseen. Kuten kaikki HR:n kanssa toimineet tietävät, tilanteet muuttuvat ja niihin on mukauduttava lennosta. Vuokra HR palvelu mahdollistaa nämä resursointijoustot.

Vuokra HR päällikkö – Mistä on kyse vuokra HR palvelussa?

Vuokra HR päällikkö

Interim HR johtaja

Ulkoistettu HR Business Partner

Työsuhdepäällikkö palveluna

Vuokrapesteillä on nimitystä, eikä yksikään niistä ole oikeampi kuin toinen. Yhteinen nimittäjä on yleensä jokin muutos. Muutos voi johtua esim. seuraavista tilanteista:
 • Oman HR-johtajan/HR-päällikön/työsuhdepäällikön sijaisuus
  • Sairaslomasijaisuus
  • Perhevapaansijaisuus
  • Opintovapaan sijaisuus
 • Oman HR-päällikön irtisanoutuessa tai muissa henkilövaihdostilanteissa, kun oman HR-päällikön rekrytointi on liian hidasta tai kun halutaan miettiä rauhassa oman HR:n roolit ja tarpee
 • Kun halutaan perustaa HR-toiminto
 • Erityistä asiantuntemusta tai lisäresurssia vaativissa projekteissa tai tilanteissa
Millaista vuokra HR palvelua HR Legal tarjoaa?

Me olemme keskittyneet kokeneiden HR asiantuntijoiden vuokrapalveluihin. Meillä toimeksiannot painottuvat melko vaativiin HR-tehtäviin, mihin usein liittyy myös HR-toimintojen kehittämistä yhdessä liiketoiminnan kanssa. Vuokratoimeksiannoissa toimivilla osaajillamme on jo vankkaa kokemusta ja näyttöjä erilaisista ja vaativistakin HR-tehtävistä. Saamme kiitosta siitä, että asiantuntijamme pystyvät tarvittaessa vetämään erilaisia projekteja itsenäisesti ja toimimaan johdon ja esihenkilöiden tukena työsuhdeasioissa, monilla on pitkä johtoryhmätausta itsellään.  Toimeksiannot ovat yleensä melko nopeatempoisia ja vaativat tilanteen haltuunottoa ja erilaisten yhteyksien ja sidosryhmien tunnistamista ja toimeen tarttumista.

Monet toteuttajamme ovat toimineet HR-johtajana, -päällikkönä, tai HR Business Partnerina. Osalla on taustaa työsuhdepäällikkönä, minkä lisäksi asiantuntijoissamme myös tässä palvelussa on työsuhdejuristin taustalla toimivia. Vuokra HR palvelussa asiantuntijallamme on lisäksi aina koko HR Legal Servicen asiantuntemus taustallaan, ja huolehdimme yhdessä, että asiakkaan tarpeeseen vastataan koko meidän osaamisen laajuudessa.

Vuokra HR palvelun toimeksiannot käynnistyvät usein HR ja lakikartoituksella, jonka tulosten pohjalta voidaan yhdessä määritellä toimeksiannon sisältöä, aikataulua ja toimeksiannon painopisteitä.

Miksi ulkoistettu vuokra HR -palvelu?
 • Saat ulkoistettuna HR -ammattilaisen avuksi nopeasti ja joustavasti
 • HR -vuokrapalvelu voi olla osa-aikainen tai täysiaikainen palvelu
 • Vuokra HR -palvelun tehtävät määritellään ja räätälöidään juuri teidän tarpeisiinne sopiviksi
 • Vuokra HR -palvelu voidaan tehdä määräajaksi, esim. jonkin tietyn projektin ajaksi
 • Vuokra HR -palvelu on kustannustehokasta, säästät rekrytointi- ja perehdytyskuluissa
 • Et sitoudu työsuhteeseen, etkä kenenkään tiettyyn osaamiseen. Kokonaisuus on mahdollista rakentaa esimerkiksi kahden toteuttajan vuokrapestin yhdistämisestä
 • Saat juuri teille sopivan osaamisen ja persoonan, jolla on koko HR Legal Servicesin tiimin osaaminen käytössään!

Tutustu palveluihimme

Esimerkkejä vuokra HR palvelusta

Ulkoistettu HR -johtaja / Interim Head of People and Culture

Kokenut HR -asiantuntija auttaa johtoa tuomaan henkilöstönäkökulman liiketoiminnan suunnitteluun ja strategian toteutukseen. Vastaa HR:n kokonaisuudesta ja kehittämisestä.

HR-asiantuntijan osaamiseen kuuluu mm.

Ulkoistettu HR-päällikkö / Interim HR Manager

Kokenut HR -päällikkö auttaa sinua operatiivisessa HR- työssä ja samalla hoituvat myös työsuhdejuridiset asiat sekä esimiesten juridinen tuki.
HR -päällikön osaamiseen kuuluu mm.

Ulkoistettu työsuhdelakimies / Vuokra työsuhdepäällikkö

UUTISET

Vuokra HR

Lisätietoa Vuokra HR:stä antaa:

Maria Setälä

Olen Maria Setälä, työsuhdejuristi, jonka sydän sykkii palkitsemiselle ja hyvälle johtamiselle. Uskon perusasioiden voimaan ja palaan projekteissa usein asiakkaideni kanssa niihin, on sitten kyse valta-vastuusuhteista, rooleista, pelissäännöistä tai tavoitteista. Kohtaan useimmiten asiakkaamme tilanteissa, missä kompleksisiin asioihin tarvitaan selkeyttä ja suuntaa sekä kokemusten tuomaa varmuutta. Monet solmut aukeavat yhdessä sparrailemalla, olisi ilo olla teille avuksi.