Skip to content
Alasivujen hero, taso 1 - Kuva - Ihmiset (3)

Työhyvinvointikorttikoulutuksesta tukea työhyvinvoinnin kehittämiseen

Päivän mittainen Työhyvinvointikortti® -koulutus antaa selkeän suunnan ja työkaluja jatkuvaan kehittämiseen työpaikalla. Se auttaa muodostamaan yhteisen käsityksen työhyvinvoinnista, jäsentää rooleja ja vastuita sekä edistää yhteistyötä. Koulutus on tarkoitettu johdolle, luottamushenkilöille ja koko henkilöstölle.  

 

Yksi koulutuksen käyneistä on erikoissuunnittelija ja työsuojelupäällikkö Hanna Leena Ollila Energieguelle Oy:stä. Energieguelle kehittää uusiutuvan energian hankkeita, kuten muun muassa tuuli- ja aurinkovoimaloita sekä energianvarastoinnin ratkaisuja, ja työllistää kansainvälisesti yhteensä yli 450 henkilöä, joista Suomessa on nelisenkymmentä.

 

Energieguelle Oy:ssä panostetaan vahvasti työntekijöiden hyvinvointiin ja työntekijöitä kannustetaan syventämään tietojaan omista kiinnostuksen kohteista. Hanna Leena koki Työhyvinvointikortti-koulutuksen hyödyllisenä ja sen antia on käyty yhdessä läpi toimitusjohtajan ja työsuojelutoimikunnan kanssa.  

Sain koulutuksesta lisää konkreettista tietoa työhyvinvoinnin kehittämisestä ja sen positiivisista vaikutuksista. Toisaalta sain myös hyvän muistutuksen negatiivisista vaikutuksista, jos työhyvinvoinnin kehittämiseen ei panosteta, hän kertoo.

quote

Kokonaisvaltaisesta työhyvinvoinnista huolehtiminen on työnantajalle pieni kustannus, kun vaakakupissa on työpoissaolot ja jopa työntekijä mahdollinen irtisanoutuminen.

 

Uutena asiana opin, miten paljon yritykselle tulee kuluja esimerkiksi työpaikalla kiusatun tai työssä loukkaantuneen työntekijän sairauslomasta. Kokonaisvaltaisesta työhyvinvoinnista huolehtiminen on työnantajalle pieni kustannus, kun vaakakupissa on työpoissaolot ja jopa työntekijä mahdollinen irtisanoutuminen. Työntekijöiden hyvinvointiin panostaminen tulisikin nähdä sijoituksena ja kasvun mahdollistavana voimavarana. 

Koulutus sai Hanna Leenan oivaltamaan, että vaikka tilanne hänen nykyisessä työssään on erinomainen, parannettavaa on aina.

Koulutus toimi hyvin myös muistutuksena, että työhyvinvoinnin kehitykselle on aina tarvetta, se kun ei ole staattinen tila.  

Kokonaisuudessaan kokemus koulutuksesta oli positiivinen, kouluttaja osasi kertoa monipuolisesti oikean työelämän tilanteista ja parasta oli, kun syntyi keskustelua aiheista. Tuntui, että osallistujat olivat todella kiinnostuneita työhyvinvoinnista ja ymmärsivät aiheen kompleksisuuden ja toisaalta suoraviivaisuuden.

 

Tutustu Työhyvinvointikortti -koulutukseen

graphic

Mikä sinua mietityttää? Mistä asiasta haluaisit jutella?

Kerro se meille. Olemme valmiina auttamaan.

graphic