Skip to content
15

Tavoitteena työrauha – sovittelussa nostettiin kissa pöydälle

ANONYYMI ASIAKASTARINA

Työyhteisösovittelu on keino ratkaista työyhteisön pitkittyneitä konfliktitilanteita. Sovittelussa ulkopuolisen tahon avulla huolehditaan, että konfliktin osapuolet saavat kertoa näkökulmansa ja purkaa tunteitaan. Työyhteisösovittelun tavoitteena on saada aikaan sovinto ja sopia pelisäännöistä jatkoa varten. Sovittelun läpikäyminen vahvistaa työyhteisön työhyvinvointia, joka on yleensä konfliktitilanteessa heikentynyt.   

Asiakkaamme (anonyymina asian arkaluonteisuuden vuoksi) tarvitsi työyhteisösovittelua tilanteeseen, jossa esihenkilön ja alaisen välit olivat pahasti tulehtuneet. Molemmilla oli hyvin erilainen kokemus tilanteesta, eikä yhteistä näkökulmaa asiaan ollut löydettävissä.

– Yritimme edistää tilannetta omin voimin keskustellen, mutta tuloksetta. Kumpikaan osapuoli ei löytänyt keinoja tilanteen selvittämiseksi. Tilanne työyhteisössä oli ajautunut jo niin pahaan umpikujaan, että ilman apua edessä olisi saattanut olla totaalinen työuupumus tai irtisanoutuminen jommankumman osapuolen taholta.

Tilanteen ratkaisemiseksi oli välttämätöntä turvautua ulkopuoliseen apuun ja ratkaisu löytyi restoratiivisesta työyhteisösovittelusta.

Sovittelulla varmistetaan tasapuolinen kohtelu osallisille

Työyhteisösovittelussa sovittelun tilannut yritys ja sovittelija suunnittelevat yhdessä sovitteluprosessin kulun ja toimintatavat. Sovitteluun osallistuvat ovat mukana infossa, jossa kerrotaan sovittelusta, sen aikataulusta ja pelisäännöistä.

Sovittelija fasilitoi keskusteluita ja auttaa sanoittamaan koettuja ongelmia. Sovittelija tapaa ensin osallistujat yksitellen, mahdollisesti pareittain, ja myöhemmin kaikki yhdessä. Ryhmätapaamisessa pyritään tekemään sovinto ja kirjallinen sopimus siitä miten jatkossa toimitaan.

Ennen kaikkea sovittelu on oppimisprosessi, jossa jokainen saa mahdollisuuden ottaa vastuuta ja oppia. Osallistujat oppivat tunnistamaan toimintatavat ja hetket, jolloin vaikea vuorovaikutustilanne on muuttumassa konfliktiksi. Tunnistamalla nämä tilanteet ja oppimalla toimimaan toisin konflikteja ja niiden laajentumista voi ennaltaehkäistä.

Tavoitteena palauttaa työrauha työyhteisöön

Asiakkaamme tilanne on ratkennut ja sopu syntynyt.

– Hyvä, että hankimme apua, sillä selkeästi tarvitsimme ulkopuolisen ja puolueettoman asiantuntijan jäsentämään ja sanoittamaan ongelmiamme, ”nostamaan kissan pöydälle”. Oli tarpeen varmistaa, että puhumme oikeista asioista ja kaikkien näkökulmat huomioidaan. Nyt kipukohdat on selkeästi sanoitettu ja olemme sopineet yhteiset toimintatavat arkeen.

– Yhteistyö HR Legalin kanssa oli selkeää ja sujuvaa. Kaikille osapuolille viestittiin tasapuolisesti ja työyhteisösovitteluprosessi oli selkeästi roolitettu. Kaikki osapuolet kokivat saaneensa tukea sovittelun aikana.

Hoitamaton konflikti työpaikalla aiheuttaa usein voimakasta työpahoinvointia, tuottavuuden laskua ja sairauspoissaoloja. Pitkittyessään konfliktit yleensä voimistuvat ja keräävät uusia ihmisiä pyörteeseensä. Reagoi heti, kun havaitset ilmapiirin heikkenemistä työyhteisössäsi.

 

Lue lisää työyhteisösovittelusta

graphic

Mikä sinua mietityttää? Mistä asiasta haluaisit jutella?

Kerro se meille. Olemme valmiina auttamaan.

graphic