Skip to content
Alasivujen hero, taso 1 - Kuva - Ihmiset (2)

Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri sai apua suureen HR-palveluiden muutosprojektiin

Sairaala Nova valmistui Jyväskylään vuonna 2020. Modernien uusien tilojen ja laitteiden lisäksi sairaalassa haluttiin hoitaa asiakkaat mahdollisimman hyvin ja nopeasti. Se vaati aivan uudenlaiset ja tehokkaat tavat toimia uusien seinien sisällä. Prosessien ja käytänteiden muuttaminen isossa organisaatiossa oli suuri ponnistus. 

Sairaalan sisällä HR-palveluiden muutosprojektia lähti toteuttamaan silloinen henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio.

Alusta asti oli selvää, että näin isossa muutosprojektissa tarvittiin myös ulkopuolista apua. Uudistusta haluttiin toteuttamaan taho, jolla on kokemusta isoista muutosprojekteista erityisesti julkisella sektorilla. Eeva löysi HR Legal Services Oy:n verkostonsa kautta. 

Sairaalan kaikkia toimintamalleja päivitettiin

HR prosesseja, tehtäviä ja rooleja kuin myös esihenkilötyön tukea lähdettiin uusimaan ydintehtävän tueksi yhdessä ja yhtäaikaisesti talouden ja hallinnon palvelujen kanssa. Aika oli otollinen. Silloisen sairaanhoitopiirin (nykyisin Keski-Suomen Hyvinvointialue) johtamisjärjestelmää uusittiin ja Sairaala Novan kaikkia toimintamalleja päivitettiin. 

Muutokset toiminnassa olivat myös pakollisia: uudessa sairaalassa vuodepaikkoja on merkittävästi vähemmän ja kotouttamista nopeutettiin. Erikoissairaanhoidon vuodepaikkoja vähennettiin reilulla sadalla. 

Vakansseista ja turhasta tekemisestä luovuttiin, tilalle valmentavaa johtajuutta ja HR Partnereita 

Johtamisjärjestelmä uusittiin julkiselle sektorille epätyypillisellä tavalla. Päätoimiset palvelujohtajat johtavat palvelualueita ammattimaisella otteella. Hallintosääntöuudistuksella palvelujohtajien vastuu ja valta asetettiin tasapainoon. Palvelujohtajilla on vapaus johtaa yksikköään valmentavalla otteella, tulosvastuullisesti. 

Myös julkiselle sektorille tyypillinen vakanssijärjestelmä lakkautettiin toiminnan tehokkuuden varmistamiseksi. Vakanssijärjestelmän myötä luovuttiin huikeasta määrästä ihan itse keksittyä turhaa tekemistä. Toiminta ja talous määrittävät nyt rekrytointeja. 

HR-rooleissa toimivia valmennettiin toimimaan aidosti liiketoiminnan ja esihenkilöiden tukena. HR Partnerit ovat jo esihenkilöiden ja johdon tukena. Kokonaisuudessaan HR:n muutosprojekti on vaatinut pitkäjänteisyyttä, systematiikkaa ja rohkeutta. 

Yhteistyö HR Legal Services Oy:n kanssa sujui erinomaisesti 

Eeva kuvailee yhteistyötä HR Legal Services Oy:n kanssa erinomaisesti sujuneeksi.

- Työskentelimme yhdessä joustavasti, muodostimme tiekartan, etenimme kohti maalia vaiheittain. Saimme valmennus- ja juridiikkatuen sekä tietoa hyvistä toimivista käytännöistä. 

Julkisella sektorilla näin mittava ja suoraviivainen muutosprojekti on varsin ainutlaatuinen. Kehittämistä auttoi valtavasti se, että organisaation johdolla oli halu karsia byrokraattisia rakenteita, yksinkertaistaa organisaatiorakennetta ja lisätä työntekijöiden osaamista, jotta asiakkaita voidaan palvella parhaalla mahdollisella tavalla. 

 

Katso palvelumme julkisorganisaatioille

Kerron mielelläni lisää!

Tiina Häyhä

show bio

Senior HR & Legal Consultant, Partner

Tuen ja sparraan julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioiden HR-ammattilaisia, johtoa ja esihenkilöitä HR juridisissa asioissa. Autan työ- ja virkasuhdeasioissa sekä kaikissa HR-työn eri osa-alueissa niin arjen työssä kuin organisaation kehitys- ja muutostilanteissa.

Erityisosaamisalueenani ovat vaativat muutostilanteet, haastavien yksilö- ja työyhteisötilanteiden ratkominen sekä hyvinvointialueiden, kuntien ja valtion HR & HR juridisten erityispiirteinen tuntemus. Hyödynnän asiakastyössä kokemustani julkissektorin henkilöstöjohtajana ja neuvottelupäällikkönä sekä yksityisen sektorin HR-päällikkö rooleista.

Joskus pelkkä sparrailu riittää, toisinaan tarvitaan kuukausien tiivistä yhdessä tekemistä, yhtä kaikki – ratkaisu on aina löydettävissä!Vahvuusalueeni

▪ Henkilöstö- ja muutosjohtaminen
▪ Työ- ja virkasuhdeasiat
▪ Työyhteisön ongelmatilanteet
▪ Muutosneuvottelut
▪ HR-prosessit
▪ Esihenkilöiden- ja johdon tuki

+358 50 544 3987

graphic

Ratkaistaanko ongelmasi yhdessä?

Kerro meille missä voisimme olla avuksi. Olemme valmiina auttamaan.

graphic