Tammer BioLab Oy, HR- ja lakipalveluille tukea yrityksen kasvuun

HR- ja lakipalveluille tukea yrityksen kasvuun

”Yhteistyömme HR Legalin kanssa alkoi yrityksemme nopean kasvun vaiheessa. Tarvitsimme apua siirtyessämme henkilöstömäärän osalta mikroyritysten kokoluokasta pienyritykseksi ja edelleen keskisuureksi yritykseksi. Olimme kuulleet hyviä kokemuksia HR Legalin palveluista ja otimme heihin yhteyttä. 

Olemme saaneet apua henkilöstöhallinnon lakiasioiden kartoitukseen, lain vaatimien dokumenttien ja niitä vastaavien käytänteiden luomiseen, YT-neuvottelukunnan ja työsuojeluorganisaation käynnistämiseen, esihenkilöiden henkilöstöhallinnolliseen koulutukseen, akuutteihin henkilöstöjuridisiin kysymyksiin jne. 

Yhteistyö on sujunut todella vaivattomasti. Olemme saaneet vastaukset nopeasti ja suuremmat dokumenttien ja ohjeistusten luomiseen liittyvät hankkeet ovat pysyneet aina aikataulussa. 

Meillä on ollut nimetty HR-juristi, joka on auttanut priorisoimaan hankkeet ja etsimään ratkaisut, joista yritykselle on eniten hyötyä ja mahdollisimman vähän vaivaa. Tämä on helpottanut sekä henkilöstöpäällikön että yrityksen johdon toimintaa – meillä on yrityksen laajentuessa ollut jatkuvasti turvallinen tunne siitä, että HR-puolen lakiasiat ovat hallinnassa. Suuria yllätyksiä tai virheratkaisuja ei ole tullut vastaan ja pieniinkin käytännön kysymyksiin olemme saaneet aina nopeasti avun”

Sakari Jokiranta, Toimitusjohtaja

HR & Laki, valmennukset

Jenni Kairinen

Olen Jenni Kairinen, työsuhdejuridiikkaan ja tietosuoja-asioihin erikoistunut juristi. Autan asiakasorganisaatioitamme henkilöstön ja toiminnan kehittämisessä aina suunnittelusta käytännön toteutukseen. Missioni on murtaa käsitystä jäykistä ja vaikeaselkoisista juristeista ja palvella asiakkaita selkeästi ja ymmärrettävästi – ihmiseltä ihmiselle. Ole yhteydessä ja jutellaan lisää, miten voin olla avuksi!

REFERENSSIT

Asiakkaitamme ja heidän kokemuksia HR-Legal Servicestä