Keski-Suomen sairaanhoitopiiri edelläkävijä -HR Legal Services Oy mukana uudistuksessa

Sairaalan sisällä HR palvelujen muutosprojektia lähti toteuttamaan henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio. Eeva on ollut Keski- Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstöjohtaja vuodesta 2008.

Uusi sairaala Nova valmistuu Jyväskylään vuonna 2020 ja vuoden 2020 loppuun mennessä sen on suunniteltu olevan jo täydessä käytössä.

Modernien uusien tilojen ja laitteiden lisäksi sairaalassa halutaan hoitaa asiakkaat mahdollisimman hyvin ja nopeasti. Se vaatii aivan uudenlaiset ja tehokkaat tavat toimia uusien seinien sisällä.

Prosessien ja käytänteiden muuttaminen isossa organisaatiossa on aikamoinen ponnistus.

HR Legal Services Oy mukana muutosprojektissa alusta asti

Sairaalan sisällä HR palvelujen muutosprojektia lähti toteuttamaan henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio. Eeva on ollut Keski- Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstöjohtaja vuodesta 2008.

Alusta asti oli selvää, että näin isossa muutosprojektissa tarvittiin myös ulkopuolista apua. Uudistusta haluttiin toteuttamaan taho, jolla on kokemusta isoista muutosprojekteista erityisesti julkisella sektorilla. HR Legal Services Oy:n Eeva löysi verkostonsa kautta.

Sairaalan kaikkia toimintamalleja päivitetään

HR prosesseja, tehtäviä ja rooleja kuin myös esihenkilötyön tukea lähdettiin uusimaan ydintehtävän tueksi yhdessä ja yhtäaikaisesti talouden ja hallinnon palvelujen kanssa. Aika oli otollinen. Sairaanhoitopiriin johtamisjärjestelmää uusittiin ja Sairaala Novan kaikkia toimintamalleja päivitetään.

Muutokset toiminnassa ovat myös pakollisia: uudessa sairaalassa vuodepaikkoja on merkittävästi vähemmän ja kotouttamista nopeutetaan. Erikoissairaanhoidon vuodepaikkoja vähennetään reilulla sadalla.

Vakansseista ja turhasta tekemisestä luovuttiin, tilalle valmentavaa johtajuutta ja HR partnereita

Johtamisjärjestelmä uusittiin julkiselle sektorille epätyypillisellä tavalla. Päätoimiset palvelujohtajat johtavat palvelualueita ammattimaisella otteella. Hallintosääntöuudistuksella palvelujohtajien vastuu ja valta asetettiin tasapainoon. Palvelujohtajilla on vapaus johtaa yksikköään valmentavalla otteella, tulosvastuullisesti.

Myös julkiselle sektorille tyypillinen vakanssijärjestelmä lakkautettiin toiminnan tehokkuuden varmistamiseksi. Vakanssijärjestelmän myötä luovuttiin huikeasta määrästä ihan itse keksittyä turhaa tekemistä. Toiminta ja talous määrittävät nyt rekrytointeja.

HR –rooleissa toimivia valmennettiin toimimaan aidosti liiketoiminnan ja esihenkilöiden tukena. HR Partnerit ovat jo esihenkilöiden ja johdon tukena. Kokonaisuudessaan HR:n muutosprojekti on vaatinut pitkäjänteisyyttä, systematiikkaa ja rohkeutta. Tietysti isojen muutosten läpivienti ottaa aikaa, ja esimerkiksi HR:n ja esihenkilöiden valmennukset jatkuvat edelleen. Myös työnjakoja ja tekemisen tapojen hiominen jatkuu arjen havaintojen myötä, mutta nyt meillä on uusissa rooleissaan toimivat HR -ammattilaiset.

Yhteistyö HR Legal Services Oy:n kanssa sujui erinomaisesti

Eeva kuvailee yhteistyötä HR Legal Services Oy:n kanssa erinomaisesti sujuneeksi. Työskentelimme yhdessä joustavasti, muodostimme tiekartan, etenimme kohti maalia vaiheittain. Saimme valmennus- ja juridiikkatuen sekä tietoa hyvistä toimivista käytännöistä.

Turhasta byrokratiasta luovuttiin, että asiakkaita voidaan palvella parhaalla mahdollisella tavalla

Julkisella sektorilla näin mittava ja suoraviivainen muutosprojekti on varsin ainutlaatuinen. HR -palvelujen kehittämistä auttoi valtavasti se, että Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä on halu karsia byrokraattisia rakenteita, yksinkertaistaa organisaatiorakennetta ja lisätä työntekijöiden osaamista, jotta asiakkaita voidaan palvella parhaalla mahdollisella tavalla kautta linjan.

On hienoa, että julkinen palveluntuottaja ja erityisesti keskussairaala, pystyy toimimaan esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä muille julkishallinnon yrityksille sekä yksityiselle sektorille.

 

Lue lisää HR-projektipalveluistamme täältä.

HR & Laki, valmennukset, myös julkinen sektori

Tiina Häyhä

Olen Tiina Häyhä. HR Legalilla toimin asiantuntijana ja kouluttajana. Tuen ja sparraaan sekä julkisen sektorin että yksityisen sektorin asiakasorganisaatioiden HR-ammattilaisia ja esihenkilöitä. Autan työ ja virkasuhdeasioissa sekä kaikissa HR-työn eri osa- alueissa niin arjen työssä kuin organisaation kehitys- ja muutostilanteissa. Erityisalueina vaativat YT-prosessit, HR prosessien ja toimintamallien kehittäminen, HR IT järjestelmien käyttöönotot ja kehitystyöt (järjestelmät tukemaan ja tehostamaan HR-prosesseja), haastavat työyhteisötilanteet sekä julkisen sektorin erityispiirteiden tuntemus.

REFERENSSIT

Asiakkaitamme ja heidän kokemuksia HR-Legal Servicestä