Adapteolla panostetaan esihenkilöiden osaamisen kehittämiseen

”Paras valmennus missä olen ollut!” 

Esihenkilöiden rooli työyhteisöissä on monella tavalla ratkaisevassa asemassa. Sillä, kuinka paljon organisaatio panostaa esihenkilöiden osaamisen kehittämiseen, on suora vaikutus ilmapiiriin ja liiketoiminnan tavoitteiden toteutumiseen.   

Siirtokelpoisten tilojen vuokraukseen ja myyntiin erikoistunut suomalainen pörssiyhtiö Adapteo halusi kehittää esihenkilötyötä ja räätälöimme heille Osaava esihenkilö –nimellä kulkevan kokonaisuuden. Valmennus koostui kolmesta eri osiosta: esihenkilötyön perusta sekä oikeudet ja velvollisuudet, ennakoiva puuttuminen ja haastavat johtamistilanteet sekä esihenkilöiden vuorovaikutustaidot ja erilaisuuden johtaminen. Valmennus sisälsi myös puheeksi otto -osion, joka sisälsi paljon konkreettisia käytännön harjoituksia ja pohdintoja. 

Kokonaisuus suunniteltiin yhdessä Adapteon HR Business Partnerin Jenni Kautonen-Jusslinin kanssa ja lopputulos sai paljon kiitosta esihenkilöiltä. Tätä juttua varten haastattelimme valmennukseen osallistunutta työnjohtaja Jami Pekkarista.

Valmennuksen parhaita puolia olivat Jamin mielestä konkreettiset esimerkit ja toimintamallit sekä omien kokemusten läpikäynti ja analysointi. 

– Tärkeimpänä yksittäisenä oppina ja muistutuksena pidän sitä, että tilanteisiin ja epäkohtiin on tartuttava heti, kun mahdollista. Asiat kärjistyvät ja muuttuvat hankalammiksi hoitaa, kun tilanteisiin ei puututa ajoissa. Puuttumatta jättäminen on sama kuin tilanteen hyväksyminen. Tärkeää myös muistaa, että tuskin kukaan saa positiivista palautetta liikaa. Sen antaminen unohtuu varmasti suurimmalta osalta ihmisistä. 

–  Valmennuksen kautta opin myös olemaan hieman armollisempi itselleni. Kaikki ei aina välttämättä mene suunnitelmien mukaan, mutta on parempi, että asialle on silti tehty jotain ja puututtu mahdollisimman pian. 

– Läpikäydyt asiat olivat sinänsä tuttuja ja periaatteessa selkeitä, mutta valmennuksen ansioista oli aikaa pysähtyä miettimään asioita ja pohdiskella niitä eri näkökulmista. Se on mielestäni tärkeää työyhteisöissä ja edellytys sille, että voi oppia ja kehittyä. 

Valmennuksessa keskityttiin myös vuorovaikutustaitoihin ja erilaisuuden johtamiseen, mikä oli Jamin mielestä myös erittäin tärkeä osio.

– Esihenkilötyö on kohtuu haastavaa ihmisten erilaisuuden takia. Toinen tykkää suorasta puheesta ja palautteesta, kun taas toiselle asia on parempi kertoa pehmeämmin ja pidemmän keskustelun kautta. Ihmisten erilaisuuden ja erilaisten vuorovaikutustyylien tunteminen on erittäin tärkeässä osassa esihenkilötyössä. 

Adapteolla esihenkilöitä valmentanut Päivi Seppälä saa Jamilta positiivista palautetta. 

– Hänellä on selkeästi erittäin laaja kokemus ja sitä myöden erittäin hyviä konkreettisia esimerkkejä asioista, joita hän opettaa. Päivin kanssa oli mukava käydä keskustelua erilaisista työelämän tilanteista ja niihin liittyvistä toimintamalleista ja -tavoista. Vastaava kokonaisuus olisi mielestäni hyödyllinen kaikille työhteisön jäsenille, asemasta riippumatta. Paras valmennus missä olen ollut!

 

Lue lisää esihenkilövalmennuksistamme täältä.

VALMENTAJA, HR-TOIMEKSIANNOT, COACH, TYÖNOHJAAJA, TYÖYHTEISÖSOVITTELU

Päivi Seppälä

Olen Päivi Seppälä. HR Legalilla toimin työhyvinvointiin ja työyhteisöjen toimivuuteen erikoistuneena HR-konsulttina, valmentajana ja vuokrattuna apuna. Autan mielelläni mm. yhteistyön, vuorovaikutuksen ja työssä jaksamisen kysymyksissä. Teen myös coachausta ja työyhteisösovittelua. Reilun 20 vuoden urani kovasykkeisessä uutismaailmassa ja pitkä esihenkilökokemus ovat opettaneet, että ratkaisut löytyvät toimimalla inhimillisesti ja toista arvostaen. Ota yhteyttä, niin jutellaan, miten voin olla avuksi.

Päivi Seppälä

REFERENSSIT

Asiakkaidemme kokemuksia