null

YT ja vastuullinen tehostaminen

Tarvitsetko apua YT-neuvotteluihin ja työntekijöiden irtisanomiseen? Mietityttääkö irtisanottujen ja henkilöstön jaksaminen ja työteho YT-neuvotteluiden päätyttyä? Haluatko tukea irtisanottuja uuden työn löytämisessä?

Ota yhteyttä tästä

Yhteistoimintaneuvottelut prosessina

YT –prosessi lain näkökulmasta

Yrityksen YT –suunnitelma

-neuvotteluiden piiriin kuuluvat tahot (ml viranomaiset), sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien määrittely

-prosessin aikataulutus

-ennakointi: palaverit, keskustelut, FAQ ja tarvittavat tukitoimet

-viestintäsuunnitelma

Neuvottelut ja dokumentaatio

-pöytäkirjat

-tiedoterungot

-keskustelurungot ja tuki irtisanoville sekä irtisanottaville henkilöille

Työnhakuvalmennus irtisanotuille

-CV:t kuntoon ja ammattimaisesti työnhakuun

-osaaminen näkyväksi, haastattelutilanteet haltuun

-työnhaun kanavat

Muutosvalmennus henkilöstölle ja esimiehille

-tukea tunteisiin

-uudet/muuttuneet roolit ja uuden/muuttuneen tiimin vaiheet

-eväät ja katseet eteenpäin

Yhteistyökumppani muutosvalmentaja Kaija Solana