Webinaari 2.11. Uusi YT-laki – mikä muuttuu?

Webinaari 2.11. Uusi YT-laki – mikä muuttuu?

Yhteistoimintalaki uudistuu. Hallituksen esitys uudeksi YT-laiksi on annettu eduskunnalle 30.9.2021. Uudistuksen tavoitteena on parantaa työnantajan ja henkilöstön välistä vuorovaikutusta sekä luoda puitteet yrityksen ja työyhteisön kehittämiselle. Uudistuksella lisätään myös henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia ja tiedonsaantia.

 Uusi YT-laki on edelleen menettelytapalaki eli se säätää prosessin, jonka mukaan henkilöstön kanssa käydään vuoropuhelua tietyissä tilanteissa. Laki jakautuu kolmeen osaan: jatkuvaan vuoropuheluun, muutosneuvotteluihin ja hallintoedustukseen – sisällöllisesti isoin muutos koskee jatkuvaa vuoropuhelua. Lain tiukimmat muotovaatimukset ja rankimmat seuraamusuhkat koskevat puolestaan edelleen työvoiman vähentämistä.

Järjestämme uudesta YT-laista webinaarin, joka on tarkoitettu johtajille, esimiehille ja HR-alan ammattilaisille, jotka vastaavat yhteistoimintavelvoitteiden toteuttamisesta taikka jotka osallistuvat muutoin yhteistoimintaan ja YT-neuvotteluihin työpaikoilla.

Saat webinaarista kiteytetyn kokonaiskuvan siitä, minkälaisia muutoksia YT-lakiin suunnitellaan ja mikä on muutoksien suunniteltu aikataulu. Webinaarin painopiste on seuraavissa kysymyksissä: 

  • Lakiuudistuksen tavoitteet
  • Mikä säilyy ennallaan
  • Uuden YT-lain mukainen jatkuva vuoropuhelu
  • Uuden YT-lain mukaiset muutosneuvottelut
  • Hallintoedustus uudessa YT-laissa


Tervetuloa kuulemaan lisää aiheesta webinaariimme 2.11. klo 8:30-9:30! Mukaan tilaisuuteen voit ilmoittautua tästä. Tilaisuudesta ei tehdä tallennetta.

Webinaarissa puhujana toimii Anna-Maria Wassman, Senior Advisor, HR Legal Services.

Anna-Maria on yksi HR Legalin työsuhdejuristeista ja hän auttaa asiakkaita lähes 15 vuoden kokemuksella kaikenlaisissa työsuhteisiin liittyvissä asioissa käytännönlähteisesti ja selkokielellä. Anna-Marian työskentelyä ohjaa ajatus siitä, että vaikeimpiinkin asioihin löytyy aina ratkaisu, kun sen eteen tekee töitä.

Anna-Mariaan voit ottaa yhteyttä puhelimitse 050 575 8454 tai sähköpostilla anna-maria.wassman@hrlegal.fi