HUI, tietosuojatarkastus! Mitä käy liikesalaisuuksillemme?

Milloin kansallinen tietosuojaviranomaisemme eli Tietosuojavaltuutetun toimisto ryhtyy toimiin tietosuoja-asetuksen noudattamisen valvomiseksi? Ainakin Itävallan, Saksan ja Portugalin tietosuojaviranomaiset ovat jo ehtineet määräämään sakkoja tietosuojaloukkauksista. Monessa organisaatiossa pohditaan parhaillaan, milloin Suomen tietosuojaviranomainen alkaa toimia tietosuojaloukkauksista rankaisemiseksi, ja kuka saa ensimmäiset sakot. Tietosuojaan liittyvä valvonta Tietosuojavaltuutetun toimistolla on oikeus järjestää tarkastuksia tietosuojalainsäädännön noudattamisen varmistamiseksi. Tietosuojatarkastuksia on parhaillaan menossa,…

Tsekkaa tästä, onko yrityksenne laatinut seuraavat tietosuojan ja tietoturvan kannalta oleelliset dokumentit!

Mikä ihmeen osoitusvelvollisuus? EU:n tietosuoja-asetuksen myötä organisaatiolla on velvollisuus osoittaa, että ne noudattavat tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Yksinkertaistettuna, organisaatioiden tulee dokumentoida se, että henkilötietoja käsitellään niiden keräämisestä aina poistamiseen saakka tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla sekä siten, että rekisteröityjen (henkilöt, joiden tietoja käsitellään) oikeudet toteutuvat. Mikä ihmeen vaikutusten arviointi? Tarpeen vaatiessa edellä mainittuun dokumentaatioon kuuluu myös tietosuojan vaikutustenarviointi. Vaikutustenarviointi…

Lisääkö sääntely yhteistoimintaa yrityksissä?

Tämä kysymys tuli mieleen, kun luin TEMn selvitystä yhteistoiminnasta yrityksissä annetusta laista (http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161132 ). Vastaus tietenkin riippuu myös siitä, että minkälaista yhteistoimintaa tavoitellaan? Jos tavoitellaan määrämuotoista, sanktioitua ja samanlaista prosessia jokaiselle yritykselle yrityksen koosta tai toimialasta riippumatta, sääntely kannattaa ja sitä kannattaa myös lisätä. Jos tavoitteena on aito, vuorovaikutuksellinen ja avoimuuteen perustuva yhteistoiminta, ei varmasti…

HeaRt news! Kuulumisia virtuaalisesta HR-palvelustamme!

Virtuaalinen HR-palvelu HeaRt palveluksessanne! Olet varmasti syksyn mittaan jo kuullutkin meidän puhuvan virtuaalisesta HR-palvelustamme HeaRtista, jota pääsimme ensi kertaa esittelemään isommalle joukolle Suomen johtavassa HR-alan tapahtumassa HRx:ssä marraskuussa. Palvelun ideana on sujuvoittaa HR-ammattilaisten ja esimiesten työtä arjen eri tilanteissa. Esimerkiksi, kun työntekijä alkaa osoittaa merkkejä siitä, ettei hän suoriudukaan tehtävistään enää entiseen tyyliinsä, mitäs ne…