Henkilöstötutkimus- & analytiikkapalvelut

Tutkimus- ja analytiikkapalvelumme tarjoavat tukea organisaation HR-tavoitteiden toteutumisessa.  Ymmärtämällä henkilöstösi ja työyhteisösi kokemusta ja siitä kumpuavia kehitystarpeita, rakennat tervettä ja tuloksekasta yrityskulttuuria. Samalla toimit vastuunkantajana. Henkilöstötutkimus on paljon muutakin kuin vain vuosittain toistuva tyytyväisyyskysely!

Henkilöstö on kilpailuetusi – mutta vain, jos tunnet kokonaiskuvan

Jokainen organisaatio on omanlaisensa. Siksi henkilöstötutkimuskin pitää saada vastaamaan kunkin organisaation tarpeeseen. Yleisillä kyselyillä saadaan tuotettua dataa, mutta harvoin pitkäkestoista hyötyä liiketoimintaan.

Paikallaan polkeva, geneerinen henkilöstötutkimus turhauttaa — etenkin meitä. Me emme usko tutkimiseen tutkimisen vuoksi, vaan räätälöimme työn aina organisaation tarpeisiin. Silloin tutkittu tieto tarjoaa arvokasta näkemystä esimerkiksi yrityksesi organisaatiokulttuurista, työntekijäkokemuksesta, henkilöstösi arvoista ja asenteista, hyvinvoinnista, osaamisesta tai muista teemoista, joita pohditte muuttuvassa maailmassa. Teemme räätälöityä tutkimusta, jotta tunnistamme nykytilan ja tavoitekuvan eron ja muutokseen tarvitut, konkreettiset teot.

Aina tietoa ei tarvitse kuitenkaan kerätä uudella tutkimuksella, vaan monesti dataa on jo lähes liiankin kanssa. Me analysoimme myös tämän jo saatavilla olevan datan. Teemme tilastollista mallinnusta olennaisista datajoukoista, rakennamme seurattavat mittarit ja viestimme löydökset selkeästi. Data-analyysi on paljon muutakin kuin tekniikkaa, se on olennaisen löytämistä paljoudesta.

Työn tekeminen ja sen perimmäinen merkitys ovat olleet myllerryksessä. Nyt on aika lähteä uutta kohti. Tie tulevaan on kivikkoinen, jos se ei perustu osuvaan, selkeään ja jaettuun käsitykseen nykytilasta. Kanssamme löydät organisaatiokulttuurista ja työntekijäkokemuksesta olennaisen – oli tavoitteenasi kasvu ja kehitys, transformaatio tai vahvuuksista ja voimavaroista kiinni pitäminen.

Tehokas metodologia yhdistää kokemuksen, osaamisen ja kirkkaat tavoitteet

Kilpailuedun tuottava ymmärrys henkilöstöstä pureutuu ilmeisen ohi asian ytimeen. Aidosta kokemuksesta löydämme ne tekijät, joilla tuloksekas organisaatio rakennetaan. Tässä vaaditaan näkökulman vaihtamisen taitoamme: kykyä ymmärtää niin liiketoiminnan ja HR:n realiteetit kuin erityisosaamista syvälliseen kokemuksen tutkimiseen.

Vaikka kysymykset olisivat suuria, liiketoiminta ei pysähdy tutkimuksen ajaksi. Tähän tarpeeseen vastaamme innovatiivisella prosessillamme, joka tuo yhteen syvällisen ymmärryksen, kattavat löydökset, liiketoiminnan tavoitteet ja tehokkaan läpiviennin.

Meillä on kokemusta sadoista tavoitteellisista tutkimushankkeista, joiden myötä olemme kehittäneet metodologiaamme ja hioneet prosessiamme. Näin pystymme tarjoamaan käänteentekevää henkilöstötutkimusta tehokkailla resursseilla ja lyhyillä läpimenoajoilla.

Tuloksista muodostamme jaetun näkemyksen, jotta saatte tutkimuksesta hyödyn arkeen asti

Työmme on polttoainetta parhaiden päätösten tekemiseen organisaatiosi kannalta, siksi panostamme erottuvaan analyysiin. Kiteytämme löydökset ja tutkimuksen johtopäätökset sinulle selkokielellä. Vasta kun asian ymmärtää riittävän hyvin, sen osaa sanoa selkeästi.

Tulosten käsittelyn teemme valmennuksellisella otteella, sillä me uskomme, että tutkijan työ on tehdä itsensä tarpeettomaksi. Me varmistamme aina, että omistajuus löydöksistä asuu teillä. Autamme teitä luomaan jaetun näkemyksen olennaisesta, jotta voitte kehittyä yhteiseen suuntaan. Syvällisesti analysoitu tutkimus ei ole vain sarja tuloksia peräkkäin, vaan liiketoimintaa muokkaava kokonaisuus. Sellainen tutkimus tuottaa hyödyn liiketoimintaan.

Tahdotko tietää lisää tavoitteellisista ja räätälöitävistä tutkimuspalveluistamme? Tarvitsetteko tukea HR data-analytiikkaan?

Tiimimme on käytettävissä ja kerromme mielellämme lisää palveluistamme!

Buukkaa tapaaminen tai jätä tarjouspyyntö:

tatu.malmstrom@hrlegal.fi tai hrl@hrlegal.fi

044 557 3609

Tutustu palveluihimme

Tutkimuspalvelut

Organisaatiokulttuurin kartoitus ja kehitys

Toimiva ja tarkoituksenmukainen kulttuuri ohjaa toimintaa ja määrittää henkilöstökokemusta. Se on avain kilpailuetua tuottavaan asiakaskokemukseen ja onnistuneisiin transformaatioihin. Kun kulttuuria lähestytään syvällisesti kokemuksen kautta, tunnistamme kehityksen keinot ja sen, mikä on ratkaisevan tärkeää. Kulttuurin kartoittamalla voimme kehittää monia olennaisia asioita, kuten: strategia, johtaminen, järjestelmät & rakenteet, onnistuneet organisaatiomuutokset ja fuusiot.

Teematutkimukset ja data-analyysi

Hyödyn toteutuminen henkilöstötutkimuksessa edellyttää räätälöintiä. Se onkin näkökulmamme myös henkilöstötutkimuksen täsmäteemoihin, kuten: hyvinvointi, ilmapiiri, arvot ja asenteet, oppi ja osaaminen sekä monet muut.
Aina uutta tietoa ei tarvitse kerätä, tällöin keskitymme datan analysointiin. Teemme tilastollista mallinnusta ja kiteytämme olennaisen havainnolliseen muotoon. Määritämme seurattavat mittarit. Autamme tuomaan HR-datan johdon pöytiin ja agendalle.

Työnantajamielikuva ja arvolupaus

Vahva työnantajamielikuva on voimavara osaajien houkutteluun. Tutkimalla yhdistämme organisaation sisäisen näkökulman (nykyiset työntekijät) ulkoiseen (potentiaaliset). Näin tuotamme rikkaan näkymän siihen, miten kokemukset eroavat ja mitä niistä pitäisi käytännössä oppia.

Mitä organisaationne tarjoaa työntekijöilleen vastineena sitoutumiselle ja työpanokselle? Jos vastasit ”rahaa”, arvolupauksen määrittely on sinulle. Ymmärrä organisaatiosi vetovoimatekijöitä, jotka luovat työnantajamielikuvaa ja sitoutunutta kulttuuria. 

Työntekijäkokemus matkana

Kun työsuhteen ymmärtää matkana, näkee kirkkaammin myös vaikuttamisen paikat. Työntekijämatka on kokonaiskuva, joka auttaa tunnistamaan vahvuudet ja haastepaikat henkilöstöstä voimavarana. Meidän kanssamme näkökulmana on työntekijän kokemus, ei ennalta päätetyt rakenteet, sillä työntekijän matka on hänen omansa. Kun opimme niitä yhdistävät piirteet, voimme luoda rakenteet vastaamaan tarpeeseen.

Valmennukset

Data-analytiikkaan pohjautuvia käytännönläheisiä valmennuksia syvällisen henkilöstöymmärryksen tuottamiseen ja ymmärryksestä saatavaan hyötyyn. Valmennukset ovat yhdistelmä ajattelu- ja toimintamalleja sekä käytännön harjoituksia. Valmennusten teemoina:
Organisaatiokulttuuri: mitä se on ja miten siihen voidaan vaikuttaa
Työntekijämatka: kuinka työsuhde elää ja miten tunnistaa avainkohdat matkan varrella
Näkökulman vaihtamisen taito esihenkilötyössä: toisen ymmärtäminen kannattaa
Datan käyttö: Autuaaksi ei tee data, vaan oikea data oikein hyödynnettynä
Kokemus ja siihen vaikuttaminen: ”kokemuksen ymmärtäminen” kuulostaa passiiviselta, miten siitä tehdään kilpailuedun lähde?

Kulttuurikanvas ja kulttuurityöpaja

Kulttuurin rakentaminen lähtee oikean suunnan tunnistamisesta nykytilanteen ja tavoitteen väliselle matkalle. Kaksi palveluamme tähtää oikean suunnan löytämiseen. Kulttuurikanvas on kolmen päivän spurtti, jossa johdon työpaja, henkilöstön näkökulma ja kanvaksen käyttöönotto saadaan aikaan. Voimme myös pitää yhden päivän työpajan, johon kokoamme sidosryhmät ja löydämme kulttuurin osatekijöiden voimavarat ja haasteet yhdessä.

UUTISET

Tutkimus- & analytiikkapalvelut

Lisätietoa tutkimuspalveluista antaa:

Tatu Malmström

Olen Tatu Malmström, vastaan HR Legalilla tutkimuksesta ja datan analyysistä. Työntekijäkokemus, organisaatiokulttuuri ja KPI-mallinnus ovat työkalupakissani, kun autan organisaatioita perustamaan päätökset tulevasta osuvaan käsitykseen nykytilasta. Työni on tutkimalla löytää ratkaisut, jotka haastavat vakiintuneet oletukset. Onko käytössänne kilpailuedun tuova ymmärrys henkilöstöstä? Ota yhteyttä tai varaa maksuton tilannekartoitus ja suunnitellaan yhdessä teille sopivin palvelu!

Voimmeko auttaa? Jätä yhteystietosi niin vastaamme pian