Suorahaku- ja rekrytointipalvelu

Suorahaku- ja rekrytointipalvelut sisältävät ulkoistetun rekrytoinnin, suorahaun (ns headhunting) sekä henkilöarvioinnit. Teemme rekrytointipalveluja vahvalla kokemuksella ja ammattitaidolla. Me huolehdimme, että yritykseesi löydetään parhaimmat osaajat liikeetoimintalähtöisesti ja rekrytoinneillamme on aina takuu.

Hoidamme puolestasi rekrytoinnin ja henkilöarvioinnit

Harvalla yrityksellä on ylimääräistä aikaa käsissään. Kun yrityksessä syntyy tarve rekrytoida henkilöstöä, on asialla yleensä myös kiire. Avainhenkilöiden ja johdon rekrytoiminen on usein työläs, ja samalla kriittinen prosessi. Rekrytoinnissa tapahtuvat virheet ovat vaivalloisia korjata jälkikäteen ja pahimmillaan ne myös maksavat paljon. Lisäksi kehnosti hoidettu rekrytointiprosessi huonontaa yrityksesi mainetta ja kuvaa.

Vältä kiire, resurssien ylimääräinen venyttäminen ja rekrytointivirheiden mahdollisuus ulkoistamalla koko prosessi ammattilaisille. Me  lupaamme, että asiat sujuvat. Me tiedämme miten ja mistä oikeat ihmiset löydetään. Meillä on toimivat kanavat ja syvät verkostot. Sopivien ihmisten rekrytointi eri yrityksille on meille arkipäivää.

Hoidamme koko prosessin alusta loppuun ja rekrytoinnillamme on myös takuu. Näin voitte yrityksessänne keskittyä omaan ydinosaamiseenne, ja me hoidamme muut.

Ota yhteyttä tai jätä tarjouspyyntö!

Tarja Forsblom-Korsi
040 147 0489
tarja.forsblom-korsi@hrlegal.fi

Martti Kangas
040 700 7754
martti.kangas@hrlegal.fi

hrl@hrlegal.fi

Tutustu palveluihimme

Suorahaku & rekrytointi

Suorahaku & yhdistelmähaku

Johdon ja avainhenkilöiden suorahaku on usein paras ja kustannustehokkain tapa löytää oikeanlainen henkilö organisaatioon. Suorahakua voidaan hyödyntää niin johdon, kuin myös vaikeasti löydettävien asiantuntijoiden haussa. Hyödynnämme suorahaussa vankan kokemuksemme lisäksi monipuolisia ja tehokkaita tiedonhakumenetelmiä sekä liiketoiminta- ja yrityskulttuurilähtöistä toimialatutkimusta. Suorahakua voidaan tukea myös ilmoituksella ja toteuttaa haku yhdistelmähakuna. 


Haluamme muuttaa asiakkaiden kokemuksia ja käsityksiä suorahausta. Laskutamme suorahausta vain, kun onnistumme.

Rekrytointipalvelut

Toimivassa rekrytointiprosessissa voidaan hyödyntää useita kanavia ja rekrytointimenetelmiä: suoraa kontaktointia, omia, asiakkaan ja yhteistyökumppaneiden verkostoja sekä erilaisia digitaalisia ratkaisuja.


Rekrytointi alkaa asiakasyrityksen strategiasta ja kokonaistilanteesta. Kun rekrytoitavan henkilön tavoiteltu osaamisprofiili on kartoitettu, etsimme yrityksesi toiveet ja vaatimukset sekä osaamisen että persoonan suhteen täyttävän henkilön.


Voit ulkoistaa meille koko rekrytointiprosessin tai haluamiasi osia siitä.

Henkilöarvioinnit

Henkilöarvioinnin avulla saadaan tarkempaa tietoa hakijan toimintatyylistä, persoonasta ja motiiveista ja tietoa hyödynnetään lopullisessa rekrytointipäätöksessä.

Henkilöarvioinnin tuloksia hyödynnetään myös, kun arvioidaan henkilön sopivuutta tiimiin. Tärkeänä osana henkilöarviointia rekrytoiva esihenkilö saa tietoa myös siitä, miten henkilöä tulisi ohjata ja johtaa. Lisäksi arviointi kertoo missä ovat henkilön vahvuudet ja missä hän voi tarvita enemmän tukea.


Henkilöarvioinnissa hyödynnetään tunnettuja ja luotettavia minäkuvapohjaisia, työelämän kompetensseja mittaavia testejä. Päämetodi arvioinnissa on aina haastattelu, jossa käydään yhdessä läpi testien tulokset. Lopullinen raportti muodostuu haastattelusta, testien tuloksesta ja suosituksista.

Kaikkia hakijoita kohdellaan yksittäin tietosuojasta tarkasti huolehtien. Henkilöt saavat aina myös palautteen tuloksista ja mahdollisuuden keskustella niistä konsultin kanssa.

Auditointi

Auditoinnilla pyritään tunnistamaan organisaation avainhenkilöt ja heidän vahvuutensa suhteessa tunnistettuihin, strategian toteutumista tukeviin, kompetensseihin. Kartoituksen tuloksena löydetään jokaiselle henkilölle rooli, mikä sopii hänelle kaikkein parhaiten.


Auditoinnin tuloksia käytetään organisaation muodostamisessa. Auditoinnissa saadaan tietoa myös henkilöiden omista motiiveista sekä yleisestä viihtyvyydestä. Auditoinnissa nousee kokemuksemme mukaan esiin myös organisaatiota puhuttavat kriittiset teemat.

UUTISET

Suorahaku & rekrytointi

REKRYTOINTI & SUORAHAKUPALVELUISSA TEITÄ AUTTAA

Martti Kangas

Olen Martti Kangas ja vedän HR Legalin Rekrytointi- ja suorahakutiimiä. Toteutamme rekrytointi- ja suorahakupalveluita, henkilöarviointeja, johdon auditointeja ja ulkoistettuja rekrytointipalveluja yli 25 vuoden kokemuksella. Ota yhteyttä ja mietitään yhdessä, minkälainen palvelu sopisi parhaiten tarpeisiinne.

HR & REKRYTOINTI- JA SUORAHAKUPALVELUISSA TEITÄ AUTTAA

Tarja Forsblom-Korsi

Olen Tarja Forsblom-Korsi. Toimin HR Legalilla rekrytointi- ja suorahakukonsulttina. Sparraan ja autan myös erilaisissa HR-projekteissa ja kehittämishankkeissa. Ota yhteyttä tai jätä tarjouspyyntö – autan mielelläni!

Voimmeko auttaa? Jätä yhteystietosi niin vastaamme pian