Työkykypartner

Työkykyjohtaminen on täynnä asioita, joita pohdimme arjessa.
Tiedon etsiminen vie aikaa ja energiaa sekä turhauttaa kaikkia.

Koho Consulting  ja HR Legal ovat yhdessä koonneet käytännönläheisen valmennuskokonaisuuden juuri tähän tarpeeseen.

Työkykypartner -valmennus alkaa torstaina 24.3.2022.

Lähes kaikki organisaatiot, jotka saivat taloudellista hyötyä työkykytoimistaan, satsasivat työkykyyn taloudellisesti keskiarvoa enemmän. Toisaalta tiedetään, että isot rahalliset panostukset eivät kuitenkaan takaa hyviä tuloksia.  Kattavassa Työterveyslaitoksen tutkimuksessa (Yhteistyöllä tulosta työkykyjohtamisessa, 2017) vain n. 36–64 % organisaatioista sai työkykyjohtamisestaan taloudellista nettohyötyä. Ne organisaatiot, joille työkykyjohtaminen oli kannattavaa:

 • kohdentavat ennakoivat toimenpiteet nimenomaisesti selkeästi tunnistamiinsa työkykyriskeihin
 • roolittavat  vahvasti  yhteistyön koordinointia ja panostavat tiedon kulkuun organisaation sisällä sekä työterveyshuollon ja eläkeyhtiön kanssa
 • työhyvinvointi ja työkyky näkyvät strategiassa, mutta ennen kaikkea ne on osattu viedä käytäntöön tavoitteina, joille on rakennettu myös tiedolla johtamisen käytännöt
 • tuntevat sekä tutkimuksen että käytännön pohjalta vaikuttavimmat keinot ja koulutus tulee avaamaan nämä konkreettisesti ja case- esimerkein
 • työkykyjohtaminen on vahvasti ja selkeästi roolitettu johdolle ja esihenkilöille
 • arvioivat jatkuvasti ja kriittisesti hyvää työkykyjohtamista tai työterveysyhteistyötä estäviä tai hidastavia tekijäitä ja löydetään niihin käytännön ratkaisut yhteistyön sujuvoittamiseksi

Miten hyödyt valmennuksesta?

 • Työkyvyn johtamisessa yksittäiset toimenpiteet eivät tuo tuloksia eivätkä kaikki työkykyjohtamisen keinot näytä olevan vaikuttavia. Valmennuksessa saat erinomaiset valmiudet vahvistaa työkykyjohtamistanne juuri niistä kriittisistä pisteistä, jotka tuovat tuloksia.
 • Mielen työkykyyn liittyy monenlaisia huolia ja organisaatiot miettivät kuumeisesti työkaluja sen edistämiseen. Koulutuksessa tullaan perehtymään myös siihen, millaisilla työpaikan ja työterveyshuollon toimilla saadaan parhaita tuloksia sekä ennaltaehkäisyn että vaikuttavan tuen näkökulmasta.
 • Tiedämme muun muassa, että työhön vaikuttamisen keinoista tuloksekkaita ovat mm. osallistava työaikasuunnittelu vuorotyössä tai työtehtävien räätälöinti ja muokkaus, työaikoihin ja -tiloihin liittyvät järjestelyt sekä työpaikan sosiaalinen tuki. Tutkimukset osoittavat myös, että edelleen kannattaa satsata myös liikunnan ja elintapojen edistämiseen työpaikalla tietyin ehdoin. Hoidollisista menetelmistä näyttöä on kertynyt mm. virtuaalisista psyykkisen tuen muodoista ja myös työuravalmennukset ja osasairauspäiväraha auttavat mielen terveyteen liittyvien sairauspoissaolojen vähentämisessä. Toimivan työterveyshuollon rooli korostuu ja erityisesti työhön paluun tuki ja sairauspoissaolojen vaihtoehtojen löytäminen on tärkeää. Valmennuksessa tulet saamaan eväitä näiden keinojen tehostamiseen omassa organisaatiossasi sekä käytännön esimerkkejä muista keinoista, joilla on saatu tuloksia mielenterveyspoissaolojen vähentämisessä. 
 • Vahvistamme osaamistasi myös työterveysyhteistyön johtamiseen  – ennakoiva ja aktiivinen yhteistyö ei ole itsestään selvää ja yhteistyön kehittäminen koetaan usein haastavaksi.

Kenelle valmennus on suunnattu?

 • HR business partnerit, henkilöstöpäälliköt, henkilöstöasiantuntijat
 • Yksityinen ja julkinen sektori

Valmennuksen aikataulu ja ohjelma

Valmennus 1: Partner strategisena kumppanina, torstai 24.3. klo 8:30-12
Valmennus 2: Kohti mallikasta työkykyjohtamista tiedolla, keskiviikko 27.4. klo 8:30-12
Valmennus 3: Partner johtaa kumppanuuksia ja tehostaa työkykyriskien hallintaa käytännössä, torstai 19.5. klo 8:30-12
Valmennus 4:  Tiukimmat haasteet ja ratkaisuttorstai 25.8. klo 8.30-12
Valmennus 5: Partner kehittää työkykyjohtamisen osaamista ja toimintamalleja, tiistai 27.9. klo 8:30-12

Valmennuksen ohjelma löytyy täältä.

Lopputuloksena osallistujilla on:

 • Työkaluja johdon kanssa työskentelyyn strategisen työkykyjohtamisen alueella
 • Syväosaaminen työkykyjohtamisen kokonaisuudesta liiketoiminnan näkökulmasta
 • Välineitä uudistaa ja johtaa työhyvinvoinnin toimintamalleja
 • Varmuus johtaa työkykykumppaneita
 • Konkreettista apua hankalien tilanteiden ratkomiseen ja työkykyriskien hallintaan
 • Keinoja esimiestyön vahvistamiseen kohti työkykyä tukevaa arkijohtamista
 • Selkeys omaan rooliin työkykyasioissa partnerin arjessa

Valmentajamme

Tiina Kesti, Koho Consulting – lue lisää Tiinasta täältä.
Päivi Seppälä ja Eeva Engfelt HR Legalilta. Tutustu valmentajiin tästä linkistä.

Hinnoittelu

Valmennussarjan hinta on 1800 € + alv. Tämä kattaa kaikki viisi valmennuskertaa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä. Ilmoittautuminen viimeistään 22.3.2022. Lähetämme osallistumislinkin ennen valmennusta.

Tahdotko tietää lisää Työkykypartner -valmennusohjelmasta?

Kerromme mielellämme lisää Työkykypartner -valmennusohjelmasta ja sen sisällöstä!

Lisätietoja: Minna Kajanne 040 833 8053, minna.kajanne@hrlegal.fi tai koulutus@hrlegal.fi

Voimmeko auttaa? Jätä yhteystietosi niin vastaamme pian