Vuorovaikutus- valmennukset

Vuorovaikutusvalmennuksemme perustuvat vahvaan tietopohjaan ja sisältävät aina paljon käytännön harjoituksia. Valmennuksia on mahdollista yhdistää muihin valmennuksiin. Meiltä löytyy valmiita valmennusohjelmia, mutta me myös räätälöimme valmennuksia organisaationne tarpeiden mukaan. 

Vuorovaikutus on johtamisen ja esihenkilötyön näkyvin osa

Minkälainen vuorovaikutuskulttuuri teille on muodostunut? Etsittekö innostavia ja tutkittuun tietoon pohjautuvia valmennuksia, joissa faktatiedon lisäksi myös treenataan vuorovaikutustaitoja?

Vuorovaikutusta ei opita lukemalla tai osallistumalla koulutuksiin, mutta valmennuksissa voidaan erilaisia näkökulmia peilaamalla ja taitoja opettelemalla tehdä valmennettavat tietoiseksi vuorovaikutustaitojen tärkeydestä. Yhtä tärkeää, kuin ymmärryksen synnyttäminen, on harjoittelu. Vuorovaikutus on kahdensuuntaista ja vuorovaikutuksessa on siten aina vähintään kaksi osapuolta. Lisäämällä myös ihmistuntemusta ja erilaisuuden ymmärtämistä kehitetään samalla vuorovaikutustaitoja. 

Oppimismenetelmämme -kokemuksella konseptoitua ja rohkeasti räätälöityä

Käytämme sekä valmentaja –että opiskelijakeskeisiä oppimismenetelmiä. Tuomme valmennuspäivien alussa käsiteltäville asioille viitekehyksiä ja näkökulmia herätteeksi. Teoreettisemman aloituksen jälkeen käytämme case-esimerkkejä oppimisen tueksi. Opiskelijat osallistuvat vahvasti oppimisprosessiin tekemällä case –harjoituksia yksin ja ryhmissä.

Tähtäämme sulautuvaan oppimiseen eli valmentamisen ja opiskelun monimuotoisuuteen. Yhdistelemme lähivalmennusta ja kokemusperäistä oppimista työpaikoilla sitomalla valmennuksien teemat ja tehtävät vahvasti arjen työhön. Hyödynnämme myös verkkoympäristöä, ohjattuja skype-sparrauksia sekä ryhmäcoachingia oppimisen tukena.

Teemme valmennuspäivien aikana paljon ryhmätöitä ja omien tuotosten lisäksi opiskelijat oppivat myös toisiltaan. Osallistujat tekevät itsenäisesti pohdintatehtäviä valmennuspäivien jälkeen, sekä soveltavat saamiaan työkaluja itselleen sopivaksi. Hyödynnämme erilaisia fasilitointimenetelmiä case –harjoituksissa. Menetelmät valitaan teemaan ja ryhmäkokoon sopivaksi.

Kysytyimmät valmennukset

Ylivoimaisesti suosituin vuorovaikutusvalmennuksemme on ”Puuheksiotto haastavissa tilanteissa”. Haastavat tilanteet vain harvoin näyttelevät isoa roolia arjessa, kun ottaa huomioon kaiken sen vuorovaikutuksen, jota arjessa tapahtuu, mutta tämä on osa-alue, jossa jokainen tahtoo tulla paremmaksi. 

Esimerkkejä meidän valmennuksista: 

  • Puheeksiotto haastavissa tilanteissa
  • Varhainen tuki ja puheeksiotto
  • Esihenkilön vuorovaikutustaidot
  • Erilaiset ihmiset työyhteisössä
  • Palautteen antaminen ja sen vastaanottaminen
  • Valmentava ote ja coaching-taidot

Suunnitelmissa vuorovaikutustaitojen kehittäminen? Jätä tarjouspyyntö tai kysy lisää valmennuksistamme!

Miten teillä kommunikoidaan ja otetaan joskus vaativiakin asioita puheeksi? Onko arjen kommunikaatio kunnossa? Vuorovaikutus-valmennukset soveltuvat monenlaisiin tilanteisiin ja tiimimme kertoo niistä mielellään lisää!

Jätä tarjouspyyntö tai kysy lisää:

minna.kajanne@hrlegal.fi tai koulutus@hrlegal.fi

040 833 8053

Tutustu palveluihimme

Vuorovaikutusvalmennukset

Vuorovaikutustaidot arjessa

Tähän valmennukseen yhdistetään faktatietoa sekä käytännön vinkkejä vuorovaikutuksen parantamisesta. Ei ole yhdentekevää, miten esihenkilö hoitaa oman kommunikoinnin arjessa! Valmennuksessa harjoitellaan runsaasti ja erilaiset ryhmä- sekä pariharjoittelut ovat osa kokonaisuutta. Valmennukset 3 h / 7 h

Puheeksiottokeskustelut

Miksi puuttuminen on niin vaikeaa? Miksi puuttuminen tilanteeseen on tärkeää ja usein välttämätöntä? Miten rauhoitan itseni tilanteessa ja miten valmistaudun keskusteluun? Näitä ja muita puheeksiottokeskusteluihin liittyviä haasteita käsitellään tämän valmennuksen aikana ja ilman muuta myös harjoitellaan! Valmennukset 3h / 7h

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Mitä on hyvä palaute? Kuka palautetta voi antaa? Miten palautteeseen tulisi suhtautua? Tässä valmennuksessa keskitytään palautteeseen ja siihen voidaan yhdistää myös toimivan kehityskeskustelun teemoja. Valmennukset 3 h / 7 h

Erilaiset ihmiset työyhteisössä

Tässä valmennuksessa sukelletaan eri persoonien maailmaan. Valmennuksessa voidaan hyödyntää itsearviointimenetelmiä kuten Workplace Big Five tai Enneagrammia tai muita vastaavia menetelmiä. Valmennuksen kesto 3 h / 7 h ja itsearviointeihin yhdistetään aina myös 1 h purkukeskustelu. 

Voimmeko auttaa? Jätä yhteystietosi niin vastaamme pian