Coaching ja työnohjaus​

Toteutamme vuosien kokemuksella laadukkaita ja vaikuttavia coaching- sekä työnohjauspalveluja. Kaikki coachimme ja työnohjaajamme ovat sertifioituja. 

Tutustu palveluihimme

Coaching & työnohjaus

Yksilöcoaching

Coaching-tapaamisen kesto 1 – 1,5 h / tapaaminen. Suosittelemme vähintään 3 – 5 tapaamisen sarjaa. Prosessi käynnistyy alkukeskustelulla, jossa asetetaan yleiset tavoitteet prosessille ja tutustutaan. 

Yksilötyönohjaus

Yksilötyönohjaus-tapaamisen kesto 1 – 1,5 h / tapaaminen. Suosittelemme 3 – 5  tapaamisen sarjaa. Työnohjaus on tavoitteellista työskentelyä ja tietoista työn tarkastelua.

Ryhmä-coaching

Ryhmä-coaching tapaamisen kesto on 1,5 – 2 h / tapaaminen. Suosittelemme vähintään kolmen tapaamisen sarjaa. Ryhmäcoachingiin voidaan yhdistää myös yksilöcoachingia tai koko ryhmää koskevia tiimiarvioita. 

Ryhmätyönohjaus

Ryhmätyönohjaustapaamisen kesto on 1,5 – 2 h / tapaaminen. Kokonaisuus räätälöidään tilanteen ja toiveiden mukaan. Ryhmätyönohjausta voidaan täydentää yksilötyönohjauksella. 

Coaching, yksilö ja ryhmät

Coaching on tavoitteellista ja luottamuksellista työskentelyä. Coach auttaa ohjattavaa ottamaan valmentavalla otteella käyttöönsä omia voimavarojaan niin, että tämä voi saavuttaa tavoitteensa. Coaching tukee sekä johtamista että urapääomaa, sillä se vahvistaa päätöksentekokykyä, motivaatiota, toimeenpanokykyä ja työhyvinvointia. Samalla coaching auttaa koko organisaatiota menestymään.

Monessa organisaatiossa coaching onkin yksi johtamisen, esihenkilötyön ja asiantuntijatyön kehittämisen olennainen väline. Coaching tukee sekä vuorovaikutustaitojen kehittymistä että kykyä ottaa työyhteisön vaikeita asioita puheeksi.

Coaching lisää kunkin omaan tavoitteeseen liittyvää itsesäätelyä sekä itsetuntemusta ja onnellisuutta. Coachingin avulla oppiminen on reflektoivaa ja kehittyminen syvällistä. Lisäksi coachattava voi hyödyntää omassa työssään coachauksessa käytettäviä menetelmiä ja oppia fokusoimaan omaa ajatteluaan sekä käyttämään valmentavaa otetta itseensä ja muihin. 

Nykytrendin mukaan coachingia suunnataan usein kyvykkäiden kehittämiseen. Coaching vahvistaa organisaation kannalta parhaan potentiaalin omaavien työntekijöiden osaamista ja pysymistä sen palveluksessa.

Kenelle? Coaching sopii yksilöille, työpareille, tiimeille tai ryhmille.

Työnohjaus, yksilö ja ryhmät

 Työnohjauksessa tarkastellaan työn, työyhteisön ja oman työn kysymyksiä, kokemuksia ja tunteita ja jäsennetään niitä.

Työnohjauksessa yhteiset tavoitteet, tehtävät ja roolit selkiytyvät yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasolla. Muutoskyky ja oppiminen vahvistuvat.

Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen. Työnohjaus vahvistaa työmotivaatiota, työtyytyväisyyttä ja työssäjaksamista.

Työnohjauksessa ohjaaja auttaa ohjattavia löytämään toimia ratkaisuja esimerkiksi työn sujuvuuden parantamiseksi ja ratkomaan myönteisesti ja ratkaisukeskeisesti työhön liittyviä haasteita ja oppimaan niistä.

Työnohjaus on vakiintunut esihenkilötyön ja johtamisen väline, sillä se kasvattaa kykyjä itsensä johtamiseen sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Samalla se vaikuttaa tuottavuuteen ja kilpailukykyyn.

Tahdotko tietää lisää meidän coaching ja työnohjaus palveluista?

Onko suunnitelmissanne hyödyntää coaching-palveluita henkilöstön ja esihenkilöiden kehittämisessä? Haetteko kenties kokenutta työnohjaajaa avuksenne työyhteisöön? Kerromme mielellämme lisää palveluistamme!

Ota yhteyttä tai jätä tarjouspyyntö!

Minna Kajanne 040 833 8053, minna.kajanne@hrlegal.fi tai koulutus@hrlegal.fi

Voimmeko auttaa? Jätä yhteystietosi niin vastaamme pian