HR Law Partner ® – koulutusohjelma (lähiopetus)

HR LAW PARTNER® -valmennuskokonaisuus on sinulle, joka haluat perehtyä työsuhdejuridiikkaan HR-näkökulmasta. Seuraava valmennusryhmä Helsingissä alkaa 24.9.2020 ja Tampereella 6.10.2020!

Lähes vuoden kestävä valmennus antaa valmiudet toimia työsuhdejuridisissa asioissa liiketoiminnan ja johdon kumppanina. Aiheeseen perehdytään hyvin käytännönläheisesti, ei vain juridiikan ja pykälien muodossa. Saat esimerkiksi työkaluja ja konkreettisia ohjeita toimimiseen luottamusmiesten kanssa. Suoritetusta valmennuskokonaisuudesta saa diplomin.

Valmennukset pidetään kuukausittain (torstai klo 8.30–13.00) HR Legal Services Oy:n tiloissa. Koulutuspäivät alkavat aamiaisella, ja koulutuksen jälkeen keskustelua voidaan jatkaa yhteisellä lounaalla (sis. hintaan).

”Aiheet on koottu kattavasti, sopivasti kovaa HR:ää ja juridiikkaa, unohtamatta vuorovaikutuksen ja keskusteluiden tärkeyttä. Parasta on vertaistuki ja luottamuksellinen keskustelu, sekä elävän elämän esimerkit.” -Merja Hyttinen, HR-johtaja Scania Suomi

Koko valmennuskokonaisuuden hinta on 2.900 € + alv. HENRY ry:n jäsenille 200 euron alennus, muistathan kertoa jäsenyydestä ilmoittautumisen yhteydessä.

Valmennuksen sisältö Helsinki:

  1. Perusasiat kuntoon – HR liiketoiminnan kumppanina 24.9.2020
  2. HR:n työoikeus 29.10.2020
  3. Työaikajärjestelmät tukemaan liiketoimintaa 26.11.2020
  4. Työyhteisön ongelmatilanteet, direktio-oikeus 17.12.2020
  5. Työkyvyn johtaminen 21.1.2021
  6. HR:n tietosuoja 18.2.2021
  7. Yhteistyö, paikallinen sopiminen ja neuvottelutaidot 25.3.2021
  8. YT-neuvottelut 22.4.2021

Perusasiat kuntoon – HR liiketoiminnan kumppanina
• HR:n vastuut ja velvollisuudet työnantajan velvollisuuksien kautta
• HR:n viitekehys: näin hallitset, kehität ja muutat työsuhdeasioita omassa yrityksessäsi (sis. normihierarkian purettuna, käsitellään mm. miten ohjeita ja pelisääntöjä laaditaan, miten sovitaan paikallisesti jne.)

HR:n työoikeus
• Työnantajan velvoitteet työsuhteessa
• HR:n rooli työnantajavelvoitteiden täyttämisessä
• HR- ja lakikartoitukset työkaluna vahvuuksien ja kehitystarpeiden tunnistamisessa

Työaikajärjestelmät tukemaan liiketoimintaa
• Peruskäsitteet esim. lisätyö, ylityö, erilaisten ylitöiden laskeminen
• Modernit työskentelytavat ja miten niitä voi ottaa käyttöön
• Liukuvan työajan erityispiirteet ja sudenkuopat, työaikapankki

Työyhteisön ongelmatilanteet, direktio-oikeus
• Epäasiallinen kohtelu ja häirintä
• Alisuoriutuminen, päihdeasiat (ml. lääkkeet ja huumeet)
• Prosessit ja toimenpiteet, kuten esim. sanktiokäytännöt ja työsuhteen päättämisprosessi

Työkyvyn johtaminen
• Työhyvinvointi ja työkyky sekä niiden määritelmät
• Työterveyshuollon järjestäminen
• Varhainen tuki ja sairauspoissaolot
• Työkyvyn alentuminen työsuhteen päättämisperusteena

HR:n tietosuoja
• Peruskäsitteet HR:n näkökulmasta
• Rekisterinpitäjät, käsittelijät
• Erityistilanteet: arkaluonteiset tiedot
• Säilytysajat ja tietosuoja-asioiden hallinta

Yhteistyö, paikallinen sopiminen ja neuvottelutaidot
• Luottamusmiesyhteistyö, yhteistyö henkilöstön kanssa
• Paikallinen sopiminen
• Yhteistoiminnassa tehtävät sopimukset
• Neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot

YT-neuvottelut
• Uudelleenorganisointi ilman työvoiman vähennystä
• Fuusiot, sulautumiset ja liikkeen luovutukset
• Työvoiman vähentäminen, prosessi käytännönläheisesti sisältäen tuta-perusteet

Tampereen valmennus sisältää neljä kokopäivän valmennusta sisältäen kaksi moduulia. Valmennuspäivät Tampereella ovat 6.10.2020 / 3.11.2020 / 1.12.2020 / 21.1.2021

Ilmoittaudu mukaan tai kysy lisää osoitteesta hrl@hrlegalservices.fi

Ystävällisin terveisin,
HRLS -tiimi
Ilmalantori 1 (B-rappu, 3. kerros)
00240 Helsinki