Merkityksellinen työmme

Oikeudenmukaisuus

Oikeudenmukaisuus luo uskottavuutta ja kokonaisvaltaista tyytyväisyyttä työyhteisössä. Oikeudenmukaisuuden kokemus on keskeisessä asemassa henkilöstön sitoutumisessa, innostuksessa ja tuloksellisessa toiminnassa.

 

Tahto

Työnantajan tavoitteet ja kustannustehokas toiminta voidaan saavuttaa henkilöstön etu huomioiden ja ihmisiä kunnioittaen – ratkaisut ja toimintatavat edellyttävät vain tahtoa ja luovuutta.

Luottamus

Luottamuksellinen ilmapiiri mahdollistaa ”yhteen hiileen puhaltamisen” siten, että asetetut tavoitteet saavutetaan. Hyvät henkilösuhteet, laadukas yhteistoiminta ja avoimuus luovat pohjan luottamukselle.

 

 

 

Näkemys

Vahva ja monipuolinen ammattitaito takaa riskienhallinnan sekä antaa näkemystä eri ratkaisuvaihtoehdoista, toimenpiteiden vaikutuksista ja parhaista toimintatavoista.