Työhyvinvointikortti® -koulutukset tulossa vuoden alussa!

Työhyvinvointikortti® -koulutus antaa työkaluja työhyvinvoinnin kehittämiseen työpaikalla. Se vahvistaa yhteistä käsitystä työhyvinvoinnista, jäsentää rooleja ja vastuita sekä tiivistää yhteistyötä työhyvinvoinnin toimijoiden välillä.

Työhyvinvointikortti ®-koulutus on tarkoitettu esimiehille, työsuojelun yhteistoimintahenkilöstölle, HR-osaajille ja kaikille muille työpaikan työhyvinvoinnin kehittämisestä kiinnostuneille.

Koulutukseen kuuluu ennakkotehtävä, jossa arvioidaan työpaikan voimavaroja ja kehittämiskohteita. Koulutuspäivän aineistot, keskustelut ja ryhmätehtävät auttavat työstämään kehittämiskohteita koulutuksen jälkeen.

 

Koulutuksessa löydetään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

  • Mistä työhyvinvointi rakentuu?
  • Mitä voimavaroja ja kehittämistarpeita työpaikalla on?
  • Miten johtamisella ja työyhteisön keinoin parannetaan työhyvinvointia?
  • Miten hallitaan kuormitusta sekä tuetaan terveyttä ja työkykyä?
  • Miten hyvä yhteistyö toimii?

 

Koulutuksen suorittaneet saavat Työhyvinvointikortin®. Koulutus voidaan toteuttaa myös työpaikkakohtaisesti, jolloin koulutuksen aikana saadaan aloitettua työpaikan työhyvinvointiprosessien rakentaminen ja kehittäminen.

Työhyvinvoinnin kehittäminen hyödyttää työpaikkaa tehokkaimmin, kun se on osa työpaikan kokonaiskehittämistä. Koulutus voi tarjota uusia ideoita myös käynnissä olevaan kehittämiseen, mutta sitä ei ole tarkoitettu työpaikan akuutteihin kriisitilanteisiin.

Työhyvinvointikortti ®-koulutuksen suorittaneet voivat hakea maksutonta osaamismerkkiä.

Lue kokemuksia Työhyvinvointikortti-koulutuksesta ja sen hyödyntämisestä työyhteisön hyvinvoinnin kehittämisessä täältä: https://www.tyohyvinvointikortti.fi/tyohyvinvointikortti-koulutus/kokemuksia_koulutuksesta

 

 

Järjestämme koulutukset HR Legal Services Oy:n tiloissa, osoitteessa Ilmalantori 1, B-rappu, 3. kerros. Koulutuspäivä alkaa aamukahvilla klo 8.30 ja varsininen asiaosuus alkaa klo 9.00.

Seuraamme vallitsevaa tilannetta, ja järjestämme koulutukset tarpeen tullen etänä. Valmentajina koulutuksissa toimii Jenni Pitkänen ja Minna Salli.

Hinta: 200€ / henkilö
Isommille kokonaisuuksille pyydä tarjous erikseen!
koulutus@hrlegal.fi

 

Koulutusten ajankohdat:

 

Tiistai 12.1.2021 klo 9.00-16.00 ILMOITTAUDU TÄSTÄ

Tiistai 9.2.2021 klo 9.00-16.00 ILMOITTAUDU TÄSTÄ

Keskiviikko 17.3.2021 klo 9.00-16.00 ILMOITTAUDU TÄSTÄ

Perjantai 9.4.2021 klo 9.00-16.00 ILMOITTAUDU TÄSTÄ