null

Valmennukset & coaching

Joskus on tarpeen koota esimiehet, johto tai HR-asiantuntijat yhteen kertaamaan esimerkiksi mitä työlainsäädäntö heidän arjessaan tarkoittaa.

Minkälaisia oikeuksia, vastuita ja velvoitteita esimiesasemassa toimivilla on? Miten puututaan esimerkiksi alisuoriutumiseen ja epäsopivaan käytökseen? Miten esimies tai myyjä voisi kommunikoida osuvammin ja huomioida vuorovaikutuksessa erilaisia tiimin jäseniä ja asiakkaita paremmin? Miten säilytetään tiimin tehokkuus isoissa muutostilanteissa (esim. YT-neuvottelut)?

Ota yhteyttä tästä

”Valmennukset ovat tiiviitä paketteja, mutta valmennustapa on niin käytännönläheinen ja osallistava, että raskaatkin teemat tuntuvat mielekkäiltä. Asiat käytiin läpi hyvien esimerkkikeissien kautta. Olemme saaneet osallistujilta niin hyvät palautteet, että ei ole tullut mieleenkään kilpailuttaa tai vaihtaa yhteistyökumppania”

– Iiris Sivonen, Henkilöstöpäällikkö-Toyota Auto Finland

Valmentajillamme on pitkä kokemus esimiestyön ja johdon valmennuksista useilta eri toimialoilta. Asiakastyytyväisyytemme ja palautteet valmennuksistamme ovat huippuluokkaa (4,7/5)!

Kokemuksella konseptoidut ja rohkeasti räätälöidyt valmennukset yrityksille

•Työsuhdejuridiset valmennukset
•Johtamisen ja esimiestyön valmennukset
•Asiakaspalvelun ja myynnin valmennukset
•Tietosuojavalmennukset
•Työnhakuvalmennukset
•Muutosvalmennukset
•Työyhteisövalmennukset
•Coaching
Kysy Lisää!