Työyhteisösovittelu

Työyhteisösovittelu on toimiva keino työyhteisön erilaisten häiriötilanteiden ratkaisemiseen. Työyhteisösovittelua voidaan käyttää niin työpaikan huonon työilmapiirin kehittämiseen, ihmisten välisiin kommunikointiongelmiin tai epäasiallisen kohtelun ja häirinnän ratkaisemiseen. 

Työyhteisösovittelulla apua työpaikan pulmatilanteisiin

HR Legalin työyhteisösovittelijat käyttävät restoratiivista, ratkaisukeskeistä työyhteisösovittelumallia. Tässä mallissa sovittelija ohjaa prosessia ja auttaa osapuolia etsimään itse ratkaisua konfliktiin. Näin toimimalla osapuolet myös ottavat vastuuta omasta toiminnastaan ja sitoutuvat muuttamaan sitä. Sovitteluprosessi tarjoaa siihen osallistuville mahdollisuuden oppimiseen ja kasvuun.

Työyhteisösovittelun tavoitteena on sovinto ja yhteiset kirjoitetut pelisäännöt siitä, miten jatkossa toimitaan.

Suurin osa prosesseistamme päätyy sovintoon ja yhteiseen sopimukseen. Niissäkin tapauksissa, joissa sovinto ei ole mahdollinen, konflikti yleensä lientyy.

Mihin tilanteisiin työyhteisösovittelu soveltuu?

Työyhteisösovittelu soveltuu niin avointen kuin piilevienkin konfliktien ja ilmapiiriongelmien selvittelyyn. Sovittelussa voi olla osapuolina kahdesta henkilöstä tiimiin tai kymmeniin ihmisiin. Sovitteluun pyritään ottamaan mukaan kaikki ne henkilöt, joihin konflikti vaikuttaa. Prosessin kesto vaihtelee osallistujien määrän ja konfliktin laadun mukaan reilusta viikosta pariin kuukauteen.

Työyhteisösovittelun aikana saatetaan tunnistaa myös juridisia seikkoja, jotka vaativat juridisen selvityksen tekemistä tai muuta tukea työsuhdejuristilta. Yhdistämme nämä palvelut tarvittaessa tilanteen niin edellyttäessä prosessiin.

Mitä työyhteisösovittelussa tapahtuu?

Työyhteisösovitteluprosessi käynnistyy sen jälkeen, kun työnantaja on päättänyt ottaa työyhteisösovittelun käyttöön. Työyhteisösovittelija ja työnantajan edustaja käyvät yhdessä läpi, miten prosessi etenee ja ketkä kaikki on hyvä ottaa sovitteluun mukaan.

Alkukeskustelun jälkeen työnantajan edustaja ja sovittelija/sovittelijat pitävät infotilaisuuden kaikille asianosaisille. Tämän jälkeen sovittelija tapaa jokaisen erillisessä luottamuksellisessa yksilötapaamisessa, joka kestää yleensä noin tunnin.

Yksilötapaamisten jälkeen voidaan tarvittaessa järjestää parikeskusteluja, joita sovittelija fasilitoi.

Kun nämä kierrokset on käyty läpi, kaikki osalliset kokoontuvat sovittelutapaamiseen, jossa jokainen puhuu vuorollaan ja jossa haetaan sovintoa. Tämän keskustelun päätteeksi voidaan tehdä osallistujien näkemysten perusteella sopimus, jossa määritellään, miten jatkossa toimitaan. Sovittelija kirjaa luottamukselliseen sopimukseen vain ne asiat, joista kaikki ovat yhtä mieltä ja johon he kokevat voivansa sitoutua.

Sovitteluprosessin lopuksi informoidaan, että sovinto on saavutettu. Itse sovittelun sisällöstä ei kerrota ulkopuolisille.

Sovun säilymistä seurantaan kaikkien yhteisessä seurantatapaamisessa, joka on usein 1-3 kuukauden kuluttua sovittelun päättymisestä.

Kerromme mielellämme työyhteisösovittelupalveluistamme.

Työyhteisösovittelu soveltuu moniin eri tilanteisiin. Ota yhteyttä ja pohditaan yhdessä sopiva ratkaisu!

Minna Kajanne
040 833 8053
minna.kajanne@hrlegal.fi

Tutustu palveluihimme

Työyhteisösovittelu

Työyhteisösovittelu ilmapiiriongelmiin

Huono työilmapiiri kehittyy vähitellen ja jonkin ajan kuluttua tilanteen korjaaminen ei onnistu enää omin voimin. Tilanteen käsittelyyn soveltuu hyvin työyhteisösovittelu, johon osallistuu koko työyhteisö. Lisäksi palvelua voidaan täydentää työilmapiiriä kartoittavalla räätälöidyllä tutkimuksella. 

Työyhteisösovittelu ja epäasiallinen kohtelu & häirintä (työpaikkakiusaaminen)

Kun kyseessä on epäily epäasiallisesta kohtelusta ja häirinnästä työyhteisössä (työpaikkakiusaaminen), on tilanteeseen suhtauduttava vakavasti ja ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin. Työyhteisösovittelu toimii puolueettomana kanavana tilanteen selvittelyssä. Lisäksi suosittelemme juridisen selvityksen laatimista. 

Kemia- ja vuorovaikutusongelmat

Työpaikan vuorovaikutuskulttuuri saattaa mahdollistaa ongelmien kärjistymisen kahden tai useamman henkilön välillä. Tilannetta ratkaisemaan voidaan tilata työyhteisösovittelu ja lisäpalveluna suosittelemme yksilöcoachingia tai yksilötyönohjausta sitä tarvitseville henkilöille. 

Konflikti

Työyhteisössä voi syntyä monenlaisia konflikteja, joita ratkomaan tarvitaan välillä juristia ja välillä työyhteisösovittelua. Oli tilanne mikä tahansa, puutu tilanteeseen heti ja ryhdy asianmukaisiin toimenpiteisiin. Autamme mielellämme tilanteen ratkaisemisessa!

Voimmeko auttaa? Jätä yhteystietosi niin vastaamme pian