Webinaari 9.12. Työntekijän häiriökäyttäytyminen ja työyhteisön ristiriitatilanteet – ratkaisuna työyhteisösovittelu

Milloin: 9.12.2022 klo 8-9
Missä: Teams
KenelleOrganisaation ristiriitatilanteita ratkaiseville tahoille; HR-ammattilaisille, sovittelijoille, esihenkilöille sekä muulle johdolle.

Ihmisten erilaisuus saattaa välillä toimia kasvualustana häiriöille ja ristiriitatilanteille. Harva työyhteisö välttyy täysin häiriökäyttäytymiseltä tai muilta ristiriitatilanteilta. Ennaltaehkäisy ei aina toimi, ja siksi on oleellista tunnistaa haastavat tilanteet sekä löytää keinot tilanteiden ratkaisuun ja palauttaa työrauha.

Jos haastavien tilanteiden ratkaisussa epäonnistutaan, ne voivat pahimmillaan kärjistyä epäasialliseksi kohteluksi tai häirinnäksi. Yhden yksilön häiriökäyttäytyminen voi laukaista ristiriitatilanteen koko työyhteisössä. Onnistuminen tilanteiden tunnistamisessa ja ratkaisemisessa on keskeistä työnantajan maineen, työnantajavelvoitteiden sekä työhyvinvoinnin kannalta.

Webinaarissa käsittelemme

  • Yksilön häiriökäyttäytymistä ja työyhteisön ristiriitatilanteita, ml. häirintä
  • Työnantajan toimimisvelvoitteet näissä tilanteissa
  • Työyhteisösovittelu ratkaisukeinona ristiriitatilanteisiin
  • Työyhteisösovittelun prosessi: case-esimerkki


Teemoja käsitellään konkreettisten esimerkkien kautta käytännönläheisesti ja ratkaisukeskeisesti, mutta myös juridisesta näkökulmasta. Tästä webinaarista saat varmuudella vinkkejä ja eväitä oman työpaikkasi ristiriitatilateiden hoitamiseen.

Asiantuntijoina
minna-k

Minna Kajanne

Työyhteisösovittelija ja valmentaja. Sovitellut erilaisia ristiriitatilanteita työyhteisöissä 15 vuoden ajan. Erikoistunut kriisiytyneiden riitatilanteiden purkamiseen muun muassa sovittelun keinoin.

eeva-engfelt

Eeva Engfelt 

Kokenut henkilöstöjohtaja ja työsuhdejuristi. Ratkaissut haastavia yksilö- ja työyhteisötilanteita käytännön työelämätilanteissa, erilaisissa kulttuureissa ja organisaatioissa.
Soveltanut menestyksellisesti häirintätilanteiden ratkaisumallia useisiin käytännön työelämätilanteisiin.