HR Legal parasta työelämystä vuodesta 2011!

HR Legal Services Oy on perustettu työsuhdejuridiikan, inhimillisen ajattelun ja osaamisen jakamisen ympärille. HR Legalin alkuperäinen slogan oli Työsuhdejuridiikkaa HR-näkökulmalla. Nyt puhumme parhaasta työelämyksestä ja sen vaalimisesta.

Keskitytään olennaiseen

HR Legal auttaa asiakkaittaan keskittymään olennaiseen. Henkilöstöjohtamiselle luodaan parhaat edellytykset toimia silloin, kun HR prosessit ja lakisääteiset työ-ja virkasuhdeasiat ovat järjestyksessä. Olemme erikoistuneet työ- ja virkasuhdejuridiikkaan sekä HR:n ja esihenkilöiden valmennuksiin. Palvelumme ovat laajentuneet viime vuosina myös HR vuokrapalveluihin (vaativaan tarpeeseen), rekrytointi- ja suorahakupalveluihin sekä tutkimuspalveluihin. 

Toimintamme perustuu usean vuoden kokemukseen asiakkaiden neuvonnasta ja auttamisesta haastavissa henkilöstö- ja työyhteisötilanteita sekä kokemukseen toimia esihenkilöiden ja johdon kumppanina ja henkilöstöjohtamisen osaamisen kehittäjänä.

Asiakkainamme on sekä yksityisen sektorin että julkisen sektorin työnantajia eri toimialoilta. Pääkonttorimme on Helsingissä ja vaikutamme koko Suomessa! Lisäksi meiltä saa palveluita Pohjoismaista kumppanimme kautta. 

Yt-neuvottelut, suorahakupalvelut, analytiikka, strateginen HR…

Palveluvalikoimamme on vuosien saatossa muotoutunut tiimimme jäsenten intohimon mukaan ja ennen kaikkea asiakkaiden esittämien toiveiden mukaan. Ylivoimaisesti tunnetuin palvelumme on työsuhdejuridinen konsultointi. Suurin osa asiakkaistamme on jatkuvan palvelun asiakkaita, joille toteutamme niin työsuhdejuridisia toimeksiantoja kuin myös valmennuksia, kehittämisprojekteja tai vaikkapa suorahakupalveluita.  

Palvelumme 2021:

Juridinen konsultointi – työsuhdejuridinen konsultointi sisältää neuvontaa monipuolisissa työsuhdekysymyksissä kuten yksittäiset työsuhdeasiat, sopimukset, erilaiset muutostilanteet ja yt-neuvottelut. Lisäksi tarjoamme tietosuojapalveluita (GDPR). Kauttamme saatte myös sopimus-, kuluttajasuoja- ja yhtiöoikeuspalveluita. Viime aikoina kysytyimmät palvelut liittyvät yt-neuvotteluihin, uuden työaikalain käyttöönottoon, paikallisiin sopimuksiin sekä etätyöhön. Myös kuormituskysymykset lisääntyvät. 

Kartoitukset – HR- ja lakikartoitus on kehitetty tilanteeseen, missä tarvitaan asiantuntijan toteuttama nykytilankuvaus sekä selkeä analyysi asioista jotka a) ovat jo hyvin, asioista, joita b) olisi suositeltavaa kehittää ja asioista, jotka c) vaativat nopeasti korjausta. Mukana tulee prioriteettilista ja lyhyet neuvot. Muita kartoitustuotteitamme on: palkitsemiskartoitus, tietosuojakartoitus ja työkykykartoitus. Kaikista kartoituksista saa kevyen tai laajan kartoituksen. 

Koulutuspalvelut – tarjoamme räätälöityjä ja avoimia valmennuksia HR-alan ammattilaisille ja esihenkilöasemassa toimiville. Lisäksi koulutuspalveluihimme kuuluu videovalmennukset, coaching, työnohjaus, työyhteisösovittelut ja työhyvinvointikorttikoulutukset. Meidän lippulaivatuotteena on HR-alan ammattilaisille suunnattu HR Law Partner® -valmennus, jossa yhdistetään työsuhdejuridiikkaan HR-näkökulmaa, strategista ajattelua sekä viestintää. 

HR-projektit ja Vuokra HR – kokeneet asiantuntijamme tarjoavat asiantuntemustaan ja käytännönläheistä osaamistaan erilaisiin tarpeisiin. Vuokraamme ammattilaisiamme vaativaan tarpeeseen, missä tarvitaan hyvin monipuolista kokemusta palvelun toteuttamiseksi. Toteutamme myös erilaisia kehittämisprojekteja. HR-projektimme ovat esimerkiksi: Palkitsemisen kehittäminen, työkykypalvelut, HRIT-projektit, Talent Management ja Strateginen henkilöstösuunnittelu, Palkanlaskennan kehittäminen, Työnantajamielikuva, Työntekijämatka.

Strateginen HR – Strateginen HR -palvelumme sisältävät strategialähtöiset projektit, strategian jalkauttamisen ja muutostilanteet. Sparraamme, kehitämme ja luomme strategioita yhdessä asiakkaidemme kanssa. Teemme myös johdon auditointeja. Strategisiin palveluihimme kuuluu myös johtoryhmien valmennukset ja coaching sekä toimitusjohtaja coaching ja sparraus. 

Tutkimus- ja analytiikkapalvelut – autamme asiakkaitamme tulkitsemaan henkilöstöön liittyvää dataa strategisten suuntaviivojen täsmentämiseksi. Tutkimuspalvelumme tähtäävät aitoon muutokseen, emmekä tutki vain tutkimuksen vuoksi, vaan keskitymme aitoon merkityksellisyyteen ja todennettuun hyötyyn. Tutkimusprojektimme ovat mm: organisaatiokulttuurien kehittäminen, henkilöstötyytyväisyyden kehittäminen, pulssi-kyselyt, työnantajakuvan kehittäminen, työntekijämatkan kehittäminen, johtoryhmän kehittäminen, esimiestyön kehittäminen strategian suuntaisesti.

Suorahaku- ja rekrytointipalvelut (headhunting) – kokeneet ammattilaisemme tekevät erialoille suuntautuvia hakuja. Olemme profiloituneet asiantuntija- ja johtotehtävähakuihin, mutta teemme myös paljon muita hakuja. Teemme palvelumme aina takuulla. Suorahaku, yhdistelmähaku ja rekrytointipalveluiden lisäksi tarjoamme itsearviointeja erilaisiin tarpeisiin. Meidän käytössä olevat menetelmät: cut-e, Workplace Big Five (myös Narrative), wopi.

Hyvällä sydämellä tekeminen

Jokainen uusi yritys saa alkunsa siitä, että sen perustajat tahtovat tarjota jotain parempaa, oman näköistä, palvelua tai tuotetta. Niin myös HR Legalin ajatus oli. Jotain parempaa edusti ajatus siitä, että laadukas ja ammattitaitoinen palvelu voi sisältää vahvaa inhimillistä otetta, hyvällä sydämellä tekemistä. Esimerkiksi juridisissa palveluissa HR-näkökulman lisäksi voi aina ottaa mukaan inhimillisyyden. Yllättävää kyllä, monet inhimilliset toimintatavat ovat myös ilmaisia. Tarvitaan paremminkin tahtoa kuin rahaa toimia inhimillisesti. 

Välittäminen on yksi meidän toiminnan ajuri

Välittäminen on aina sallittua ja se ei vaadi mitään taloudellisia investointeja. Valmensin useita vuosia sitten erästä tiiminvetäjäporukkaa teemalla: Esimiehen oikeudet ja velvollisuudet haastavissa tilanteissa. Tämä valmennus on jäänyt vahvasti mieleen yhden valmennukseen osallistuneen tiiminvetäjän tarinan johdosta. Hän kertoi siitä, kuinka heidän yrityksessään oli muutama vuosi sitten lanseerattu varhaisen tuen malli. Hän piti koko mallia hieman teennäisenä ja erityisesti hän oli sitä mieltä, että ohjeessa kuvattu ohje siihen, että pitkillä sairaspoissaoloilla olevien henkilöiden osalta tiiminvetäjän tulee olla aktiiviesti yhteydessä työntekijään sairasloman aikana. Hän ajatteli ensin, että tuskin kukaan toivoo yhteydenottoja omalta työpaikalta, kun on sairaslomalla. 

Hänellä sattui olemaan eräs vanhempi työntekijä pitkällä sairaslomalla tuolloin ja hän päätti kokeilla ohjetta ja soitti tälle henkilölle. Voitte vain arvata, että vastaanotto oli aivan päinvastainen kuin mitä tiiminvetäjä oli odottanut. Puhelimen toisessa päässä oli ihminen, joka ensinnäkin kiitti siitä, että tiiminvetäjä oli soittanut hänelle. Hän oli jo ehtinyt miettimään, että mahtaako kukaan häntä enää työpaikalla muistaakaan ja onko hänelle edes työpistettä, missä työskennellä. Tiiminvetäjän oli tässä yhteydessä helppo korjata nämä ajatukset ja itse asiassa hän pyysi työntekijän kahville työpaikalle ja katsotaan tilanne tarkemmin. Muutaman viikon päästä tapaamisesta työntekijä palasi takaisin töihin. 

Välittäminen ei ole meille HR Legalissa erillinen kupla, vaan se on meidän filosofia. Ystävällisyys, välittäminen ja aitous ovat aivan keskeisiä fundamentteja meidän toiminnassa. Korkea ammattitaito ja ammattietiikka ovat itsestään selvyys ja niitäkin me vaalimme yhdessä. 

Voiko työsuhdejuridiikkaa olla olemassakaan ilman ymmärrystä HR-asioista? Tai voiko HR-työssä menestyä ilman osaamista työsuhdejuridiikasta?

Olen oman urani alkupuolella toteuttanut muutamia riitajuttuja käräjäoikeudessa ja työtuomioistuimessa asiakkaille. Näin riittävästi todetakseni, että riitely ei ole minun juttu. Tuli tunne siitä, että pykälien halkominen aina toisen osapuolen edun mukaisesti, ei linkity juuri millään tavalla arkeen, tosielämään, eikä myöskään käsitykseen oikeudenmukaisuudesta. Tuli tunne, että juridiikalla ja pykälillä kikkailu vie totuuden liian kauas ja tunne oikeudenmukaisuudesta kärsii. 

Tunne oikeudenmukaisuudesta on tärkeää

Lähden siitä, että lait on tarkoitettu arkea varten. Lakien noudattaminen tulisi olla niin helppoa, että niiden mukaan toimiminen on myös uskottavaa. Erityisesti työsuhdeasioissa tunne oikeudenmukaisuudesta työyhteisöissä on keskeisessä roolissa. Osa asioista toki on mustavalkoisia kyllä tai ei asioita, mutta monet tilanteet vaativat tapauskohtaista kokonaisharkintaa, yhtiön linjausta ja tahtotilaa. Minimin toteuttaminen ei ole sama asia kuin mitä voi tehdä. Aina voi tarjota jotain parempaa. HR ja työsuhdeasiat kietoutuvat saumattomasti yhteen. Laki asettaa minimireunaehdot, yhtiön HR-linjaukset sävyn. Mitä tahansa ei voi tehdä, mutta valintoja on silti paljon. Kyse on paremminkin tahtotilasta.

 

Työsuhdeasiat tarvitsevat aina myös HR-näkökulmaa

Pelkällä työsuhdejuridiikalla ei pärjää arjessa, vaan tarvitaan myös HR-näkökulmaa ja inhimillistä otetta. Otetaan vaikkapa arkinen esimerkki alisuoriutumisesta. Myyntimies Pekka on yhtiön paras myyjä, mutta hän toistuvasti laiminlyö yhtiön pelisääntöjä ja raportointivelvollisuuksiaan. Pekan toiminta ärsyttää muita tiiminjäseniä ja piittaamattomuus yhtiön toimintamalleista taas aiheuttaa harmaita hiuksia yhtiölle. Mitä tässä pitäisi tehdä? Onko Pekka alisuoriutuja vai onko kyse motivaation puutteesta? 

Vähintään pitäisi varmastikin keskustella Pekan kanssa Keskustelun tavoitteena on käydä faktat läpi ja työnantajan perustellut toiveet. Selvittää syy tilanteeseen ja miettiä yhdessä ratkaisua tai korjaavaa toimenpidettä. Puheeksiottoprosessia voi viedä tästä sitten systemaattisesti eteenpäin. 

Mutta mitä jos hän ei tahdo muuttua? Tilanteeseen saadaan järjestettyä puuttumisenprosessilla selkeä juridinen polku, jossa on myös selkeä ratkaisu. Mutta onko viimeinen vaihtoehto aidosti esimerkiksi varoitus ja lopulta irtisanominen, jos tilanne ei muutu? Mielipiteitä ja valintoja on monia, eikä yksi ratkaisu ole toista parempi, mutta olennaista on tunnistaa se, että vaihtoehtoja yleensä on. 

Pekan tapauksessa on hyvä ymmärtää juridiikka taustalla, mutta käytännössä olennaisempaa on tunnistaa myös muut seikat, jotka vaikuttavat valintaamme. Esimerkiksi mikä on yhtiön tahtotila? Kuinka tärkeää on, että kaikki noudattavat samoja pelisääntöjä ja tekevät raportteja ajallaan. Tähän taas linkittyy ajatus yhdenvertaisesta kohtelusta. Kuinka tasapuolista on se, että Pekalle annetaan erivapaus lähteä perjantaisin puolilta päivin kalaan, kun muut jäävät tekemään vielä raporttejaan?

Inhimillisyys. Jos Pekalla on esimerkiksi 30 vuotinen ura yhtiössä takana, miten tämä vaikuttaa päätöksentekoomme? Myös business näkökulma vaikuttaa taustalla. Jos Pekka on paras myyjä, mikä vaikutus mahdollisilla kurinpidollisilla toimenpiteillä on esimerkiksi asiakkaisiin? 

Kaikki tilanteet on tärkeää viedä aina päätökseen johdonmukaisilla toimenpiteillä. Pahinta on, että jättää tilanteen vellomaan ilman ratkaisua. Paras ratkaisu ja päätös syntyy aina yhteisellä keskustelulla ja selkeillä päätöksillä tai toimenpiteillä. 

Rohkeus antaa suosituksia

HR Legal on konsultointi- ja valmennustalo, joka tarjoaa juridista konsultointia muiden palvelujen ohella. Konsultoinnin korostaminen ei ole sattumaa, vaan tahdomme sillä viestiä sitä, että meidän juridiset palvelut pohjautuvat juridiikkaan, mutta me sitoudumme antamaan rohkeasti myös suosituksia ja käytännön ratkaisuja, joissa huomioidaan myös HR-näkökulma. Konsultointipalvelumme sisältävät laajan kirjon myös muita palveluita: työyhteisön- ja henkilöstön kehittämisprojekteja, tutkimuspalveluita, rekrytointi- ja suorahakupalveluita, vuokra HR-palveluita, strategian luomista ja kehittämistä. 

HR Legalin alkuperäisiä arvoja ovat olleet näkemys ja rohkeus. Rohkeus kertoa omia näkemyksiä ja antaa myös suosituksia. Näkemys parhaista toimintamalleista syntyy, kun taustalla on rautainen ammattitaitoa ja paljon kokemusta useista erilaisista tilanteista.


Henna-Riikka Huhta
TOIMITUSJOHTAJA
henna-riikka.huhta@hrlegal.fi
+358 50 599 3049