Miksi vuosilomalaki uudistui ja mitä työnantajan tulee huomioida?

Huhtikuun alussa tuli voimaan vuosilomalain muutos vuosilomaa täydentävistä lisävapaapäivistä. Työntekijä voi uudistuksen myötä saada lisävapaapäiviä, jos hän ei ole ansainnut vuosilomaa vähintään neljää viikkoa lomanmääräytymisvuoden aikana ja syy siihen on sairauspoissaolo tai lääkinnällinen kuntoutus. Miksi vuosilomauudistus uudistus tehtiin? Uudistus juontaa juurensa työaikadirektiiviin ja Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön. Muutoksilla turvataan direktiivissä ja oikeuskäytännössä edellytetyt vähimmäisvaatimukset oikeudesta…

Vuosi tietosuoja-asetusta takana ja tarkastukset ovat alkaneet. Tervetuloa maksuttomaan asiakasaamuumme 14.5. klo 8-10.30 kuulemaan lisää tietosuojan tilanteesta!

Tietosuoja-asetus tuli voimaan 25.5.2018 ja paljon on jo tehty yrityksissä tietosuojan parantamiseksi. Mitä tapahtuu seuraavaksi? Mikä on tietosuojatarkastuksien tilanne ja miten ne käytännössä tapahtuvat? Tule kuulemaan ja keskustelemaan tietosuojan tämänhetkisestä tilanteesta ja tulevista täsmennyksistä 14.5. klo 8.00-10 toimistollemme, tai osallistu tilaisuuteen omalta laitteeltasi klo 8.30 alkaen. Ilmoittaudu tilaisuuteen viimeistään 7.5. tästä. Tilaisuudessa käsitellään tietosuoja-asioita hyvin…

Vastuullinen tehostaminen yrittäjän näkökulmasta – Pekan tarina

Kerronpa tarinan Pekasta, joka keksi -90 luvulla Mielettömän Wimpaimen, jonka kohta halusi kaikki. Pian Pekan oli palkattava apuvoimia, jotta kaikki Wimpaimet voitaisiin tehdä ja toimittaa halukkaille ajallaan. Pekka perusti Wimpain Oy:n. Enää ei mahduttu Pekan autotalliin vaan oli hankittava isommat tilat ja pystytettävä tehdas. Eipä aikaakaan, kun Pekka työllisti pienessä Metsän kaupungissa 200 henkilöä ja…

Tervetuloa asiakasaamuumme 15.3. klo 8.00-10 kuulemaan miten terveyttä ja hyvinvointia voi johtaa -vai voiko?

Terveyden johtaminen on monen tekijän summa ja vaatii toimivaa yhteistyötä. Miten saavutetaan yhteinen tavoite: terve ja hyvinvoiva henkilöstö, joka on innostunut ja tuottava? Onko se utopiaa vai mahdollista? Monet yksittäiset tilanteet testaavat kokonaisuutta arjessa, mitä tehdään esim. työntekijän kanssa, jolla on alkava muistisairaus? Tule kuulemaan ja keskustelemaan terveyden johtamisesta ja hyvinvoinnista 15.3. klo 8.00-10 toimistollemme,…

Kuuntelen, siis rakennan luottamusta ja opin

Kirjassaan Johtajuus Matti Alahuhta toteaa hyvästä vuorovaikutuksesta napakkaan tyylinsä: kuunteleminen on johtajan työssä tärkeämpää kuin puhuminen. Niinpä. Kuuntelemisen korostunut merkitys vuorovaikutuksessa on jo ihan luontaistakin: meille on annettu kaksi korvaa ja yksi suu. Oletko huono kuuntelija vai hyvä kuuntelija? Tein pika-analyysin tuntemistani henkilöistä, jotka mielestäni ovat joko hyviä tai huonoja kuuntelijoita. Huonoiksi kuuntelijoiksi luokittelin ne,…

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri edelläkävijä -HR Legal Services Oy mukana uudistuksessa

Uusi sairaala Nova valmistuu Jyväskylään vuonna 2020 ja vuoden 2020 loppuun mennessä sen on suunniteltu olevan jo täydessä käytössä. Modernien uusien tilojen ja laitteiden lisäksi sairaalassa halutaan hoitaa asiakkaat mahdollisimman hyvin ja nopeasti. Se vaatii aivan uudenlaiset ja tehokkaat tavat toimia uusien seinien sisällä. Prosessien ja käytänteiden muuttaminen isossa organisaatiossa on aikamoinen ponnistus. HR Legal…

HUI, tietosuojatarkastus! Mitä käy liikesalaisuuksillemme?

Milloin kansallinen tietosuojaviranomaisemme eli Tietosuojavaltuutetun toimisto ryhtyy toimiin tietosuoja-asetuksen noudattamisen valvomiseksi? Ainakin Itävallan, Saksan ja Portugalin tietosuojaviranomaiset ovat jo ehtineet määräämään sakkoja tietosuojaloukkauksista. Monessa organisaatiossa pohditaan parhaillaan, milloin Suomen tietosuojaviranomainen alkaa toimia tietosuojaloukkauksista rankaisemiseksi, ja kuka saa ensimmäiset sakot. Tietosuojaan liittyvä valvonta Tietosuojavaltuutetun toimistolla on oikeus järjestää tarkastuksia tietosuojalainsäädännön noudattamisen varmistamiseksi. Tietosuojatarkastuksia on parhaillaan menossa,…

Tsekkaa tästä, onko yrityksenne laatinut seuraavat tietosuojan ja tietoturvan kannalta oleelliset dokumentit!

Mikä ihmeen osoitusvelvollisuus? EU:n tietosuoja-asetuksen myötä organisaatiolla on velvollisuus osoittaa, että ne noudattavat tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Yksinkertaistettuna, organisaatioiden tulee dokumentoida se, että henkilötietoja käsitellään niiden keräämisestä aina poistamiseen saakka tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla sekä siten, että rekisteröityjen (henkilöt, joiden tietoja käsitellään) oikeudet toteutuvat. Mikä ihmeen vaikutusten arviointi? Tarpeen vaatiessa edellä mainittuun dokumentaatioon kuuluu myös tietosuojan vaikutustenarviointi. Vaikutustenarviointi…

Lisääkö sääntely yhteistoimintaa yrityksissä?

Tämä kysymys tuli mieleen, kun luin TEMn selvitystä yhteistoiminnasta yrityksissä annetusta laista (http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161132 ). Vastaus tietenkin riippuu myös siitä, että minkälaista yhteistoimintaa tavoitellaan? Jos tavoitellaan määrämuotoista, sanktioitua ja samanlaista prosessia jokaiselle yritykselle yrityksen koosta tai toimialasta riippumatta, sääntely kannattaa ja sitä kannattaa myös lisätä. Jos tavoitteena on aito, vuorovaikutuksellinen ja avoimuuteen perustuva yhteistoiminta, ei varmasti…

HeaRt news! Kuulumisia virtuaalisesta HR-palvelustamme!

Virtuaalinen HR-palvelu HeaRt palveluksessanne! Olet varmasti syksyn mittaan jo kuullutkin meidän puhuvan virtuaalisesta HR-palvelustamme HeaRtista, jota pääsimme ensi kertaa esittelemään isommalle joukolle Suomen johtavassa HR-alan tapahtumassa HRx:ssä marraskuussa. Palvelun ideana on sujuvoittaa HR-ammattilaisten ja esimiesten työtä arjen eri tilanteissa. Esimerkiksi, kun työntekijä alkaa osoittaa merkkejä siitä, ettei hän suoriudukaan tehtävistään enää entiseen tyyliinsä, mitäs ne…