Webinaari 11.2. klo 8.30-9.30: Yhteistoimintalaki uudistuu

Yhteistoimintalaki uudistuu. Uudistuksen tavoitteena on parantaa työnantajan ja henkilöstön välistä vuorovaikutusta sekä luoda puitteet yrityksen ja työyhteisön kehittämiselle. Uudistuksella lisätään myös henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia ja tiedonsaantia.

Ehdotuksen mukaan uusi yhteistoimintalaki muodostuisi kolmesta kokonaisuudesta. Lakiin ehdotetaan ensinnäkin uutta käytäntöä jatkuvasta vuoropuhelusta, jossa työnantaja ja henkilöstön edustaja kävisivät säännönmukaista vuoropuhelua vähintään neljännesvuosittain. Toiseksi yhteistoimintalaissa olisi edelleen säännökset koskien menettelytapoja muutostilanteissa ja ehdotuksen myötä henkilöstön edustajille ehdotetaan vahvempaa roolia muutosneuvotteluihin. Yhteistoimintalain kolmantena osa-alueena olisi henkilöstön edustus yrityksen hallinnossa, ja säännökset hallintoedustuksesta on tarkoitus siirtää osin täsmennettynä yhteistoimintalakiin.

Yhteistoimintalakia sovellettaisiin jatkossakin yrityksiin ja yhteisöihin, joiden palveluksessa työskentelee vähintään 20 työntekijää. Henkilöstön edustusta yritysten hallinnossa koskevia säännöksiä sovellettaisiin yrityksiin, joilla on Suomessa vähintään 150 työntekijää.

Webinaarissa käsitellään seuraavia aiheita: Mitä lakiehdotuksen taustalla on ja mitkä ovat uudistuksen tavoitteet? Mitä jatkuva vuoropuhelu tarkoittaa ja pitää sisällään? Miten työnantajan tulee toimia muutostilanteissa? Miten hallintoedustus tulisi järjestää isommissa yhtiöissä?

Tule kuulemaan yhteistoimintalain kokonaisuudistuksen pääkohdista ilmaiseen webinaariimme torstaina 11.2.2021 klo 8.30–9.30.

Asiantuntijana toimii työsuhdejuristimme Anna-Maria Wassman.

Anna-Maria Wassman

Anna-Marialla on yli 10 vuoden kokemus vaativista HR- ja työsuhdeasioista. Hän on toiminut erilaisissa HR-tehtävissä ja työsuhdejuridiikan parissa niin yritysmaailmassa kuin työmarkkinajärjestössä. Anna-Marian erityisosaamiseen kuuluvat erilaiset henkilöstöjärjestelyt, paikallinen sopiminen sekä työsuhteen pelisäännöt ja työsuhdeasiat yleisesti.

 

Webinaari toteutetaan Zoom -ympäristössä.

ILMOITTAUDU MUKAAN TÄSTÄ