HeaRt – digitaalinen HR, mikä se on ja mitä hyötyä HeaRtista saan arjessa?

HR:n perusasiat hoituvat tehokkaasti HeaRtin avulla

Jo Albert Einstein kiteytti aikanaan hyvin: ”Kaikki pitäisi tehdä niin yksinkertaiseksi kuin mahdollista, mutta ei yhtään sitä yksinkertaisemmaksi.” Kymmenien vuosien aikana kertyneen HR-alan kokemuksemme myötä havaitsimme, että monet henkilöstöön liittyvät asiat toistuvat päivästä, yrityksestä ja kulttuurista toiseen samanlaisina kysymyksinä ja ratkaisuina arjessa. Kaikessa oli nähtävissä punainen lanka: perusasiat hoituvat yksinkertaisilla vastauksilla ja toimintaohjeilla.

Näitä vastauksia ja toimintaohjeita olemme työstäneet helposti saataville digitaalisen HR-työkalun muotoon, HeaRtiin. Mukana tiimissä on ollut juristeja, johtajia, globaalia HR-työtä tehneitä henkilöitä, HR-johtajia ja HR-alan ammattilaisia monipuolisella kokemuksella. HeaRt-sovellus auttaa kaikkia HR-työtä tekeviä toimien tukena työsuhteen elinkaaren eri vaiheissa. Ohjeet ovat niin sanotusti valmiiksi pureskeltua tietoa, eli saat yksinkertaiset toimintaohjeet lomakkeineen ja mallipohjineen käyttöösi yhtä helposti kuin soittaisit HR-päällikölle.

HeaRt arjessa

HeaRtia sovellat käytännössä usealla eri tapaa. Voit olla pienessä yrityksessä töissä, jossa HR-tehtävät ovat tulleet hoidettavaksesi oman työn ohella tai voit olla tiimissä esimieheksi nostettu asiantuntija, jonka tulisi seuraavaksi hoitaa myös esimiestehtäviä ammattimaisesti. Yrittäjää luonnollisesti kiinnostaa, että perusasiat hoidetaan huolella ja tehokkaasti, jolloin varsinaisella liiketoiminnalla on edellytykset kukoistaa.

Työsuhteen elinkaaren aikana tapahtuu paljon rekrytoinnista työsuhteen päättymiseen. Siinä on iso kenttä hallittavaksi henkilölle, joka ei ole niin tuttu HR-asioiden yksityiskohtien kanssa. Oman päävastuualueen ollessa varsinaisessa liiketoiminnassa, on hyvät neuvot tarpeen, kun pitäisi alkaa miettiä esim. toimivaa palkkaus- ja palkitsemismallia yritykseen. Millaisia aineellisia ja aineettomia palkitsemisen muotoja voisimme ottaa käyttöön?

Samoin tiimistä esimieheksi nostettu nuori kollega voi olla ytimekkäiden ohjeiden tarpeessa, kun yhtäkkiä pitäisikin tietää kuinka toimia työnantajan edustajana esimiesroolissa. Kuinka puutun vaikkapa työtehtävien laiminlyöntiin, mitä asioita siinä kohtaa pitää huomioida?

Kun yritys kasvaa, kasvavat myös lakisääteiset velvollisuudet

Yrityksillä on myös lakisääteisiä velvollisuuksia laatia erilaisia henkilöstösuunnitelmia, kun yritys työllistää säännöllisesti esimerkiksi 20 tai 30 työntekijää. Mutta mikä työntekijöiden määrä velvoittaa esimerkiksi yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseen? Tai milloin yritys tulee yhteistoimintalain piiriin ja mitä asioita yhteistoiminnan puitteissa pitää käsitellä?

Mm. näihin asioihin saat HeaRtista vastauksen muutamalla klikkauksella. Tervetuloa tutustumaan HeaRtiin tarkemmin aamiaistilaisuuteemme 23.5. klo 8-9.30! Tilaisuus on maksuton ja suunnattu kaikille HR-ammattilaisille sekä esimiehille, jotka työskentelevät HR-asioiden parissa.

Ilmoittaudu viimeistään 21.5.2019 tästä.

Artikkelin kirjoittaja Nina Laitinen toimii projektinjohtajana HR Legal Services Oy:ssä.

nina la
Ota yhteyttä!

nina.laitinen(at)hrlegalservices.fi
+358 50 301 9996