Webinaari 31.3.2021: Työehtosopimusten ja paikallisen sopimisen juridiikkaa

      Työmarkkinamaailmassa tapahtuu. Teknologiateollisuus on ilmoittanut 25.3.2021 irtautuvansa osin työehtosopimustoiminnasta, Metsäteollisuus on ilmoittanut omasta ratkaisustaan jo aiemmin. Suomessa työehtoja on vakiintuneesti säännelty liittokohtaisilla työehtosopimuksilla, mutta paine yrityskohtaisille ratkaisuille on ollut kasvava.   Työehtosopimusmaailman murros voi olla isoimmillaan järisyttävä ja se vaatii työnantajilta ymmärrystä ja näkemystä sen suhteen, miten työsuhteen ehdot jatkossa määräytyvät, jos…

TYÖEHTOSOPIMUSTEN TULEVAISUUS MURROKSESSA – SIIRTYYKÖ SUOMI YRITYSTASON SOPIMISEEN?

Työmarkkinamaailmassa tapahtuu. Teknologiateollisuus ilmoitti 25.3.2021 omasta ratkaisustaan ja näkemyksestään sen suhteen, miltä työehtosopimustoiminta näyttää jatkossa teknologian toimialalla. Ratkaisu on osittain erilainen kuin Metsäteollisuudella, joka irtaantui työehtosopimustoiminnasta kokonaan. Metsäteollisuuden ratkaisu on ollut ehkäpä ennen kaikkea järkeenkäypä isoille organisaatioille, joilla on resursseja ja osaamista ryhtyä solmimaan omia työehtosopimuksia. Teknologiateollisuuden ratkaisu jätti puolestaan kaikenkokoisille yrityksille mahdollisuuden edelleen kuulua…

Työyhteisösovittelu – apua työyhteisön solmutilanteisiin

Työyhteisösovittelu   Työyhteisösovittelu on toimiva keino ratkaista työyhteisöissä ilmeneviä konfliktitilanteita. Työyhteisösovittelu on metodina tehokas myös silloin, kun työpaikan ilmapiiriä halutaan parantaa tai kun yhteistyö työpaikalla ei onnistu eikä tilanteeseen ole löydetty selkeää syytä. Työyhteisösovittelun toimivuudesta työyhteisön konfliktien selvittämisessä ja tilanteiden rauhoittamisessa on vankkaa tutkimusnäyttöä. HR Legal Servicen työyhteisösovittelijat sovittelevat erilaisia ongelmatilanteita kahden henkilön konfliktista koko…

10 oivallusta koronaloikasta ja miten se tehdään!

Meillä oli juhlat! Eli tarkemmin ottaen HR Legalin kaikille avoin 10 v juhlaseminaari, Koronaloikka – miten se tehdään? Tavoitteenamme oli tuoda ajatuksia Suomen talousnäkymiin peilaten siitä, miten koronan aikana ja sen jälkeen päästään takaisin tuottavalle uralle ja siten, että henkilöstö tulee otetuksi huomioon. Seminaarista syntyi valtavasti oivalluksia ja opin itsekin paljon meidän valovoimaisilta puhujilta 😊.…

Uusi YT-laki, mikä muuttuu?

YT-laki on uudistuksen alla. Uusi laki pyrkii parantamaan työnantajan ja henkilöstön välistä vuorovaikutusta sekä luomaan puitteet yrityksen ja työyhteisön kehittämiselle. Käytännössä uusi YT-laki ei tuo välttämättä isoja mullistuksia yhteistoimintaan, vaan kyse on osin täsmennyksistä ja rakenteellisista muutoksista YT-lakiin. Joka tapauksessa myös uusi YT-laki on sellainen, josta jokaisen lain piiriin kuuluvan työnantajan on syytä olla kiinnostunut.…

Ota osaa kyselyyn – työntekijäkokemus 2021!

Puolet suomalaisista on työskennellyt etänä kuluneen vuoden aikana. Oletko sinä yksi heistä? Meitä työelämän ja organisaatioiden kehittäjinä askarruttaa, miten puolen Suomen kokoinen etäsiirtymä vaikuttaa sekä organisaatioiden kulttuuriin että jokaisen meistä kokemuksiin työstä. Ja erityisesti: Miten tämä mennyt erityislaatuinen aika vaikuttaa työhön tulevaisuudessa? Haluaisimme ymmärtää, millaisia juuri sinun kokemuksesi ovat olleet. Vastaa lyhyeen kyselyyn ja varaa…

Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kehittäminen; irrallisia hankkeita vai systemaattista kehittämistä?

    22.4.2021: Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kehittäminen; irrallisia hankkeita vai systemaattista kehittämistä? Turvallinen työympäristö ja työturvallisuus on tärkeä osa työhyvinvointia. Vaikka niin työturvallisuutta kuin työhyvinvointiakin pidetään usein tärkeinä, niiden kehittäminen jää helposti yksittäisiksi, toisistaan irrallisiksi toimenpiteiksi. Askel kohti aidosti turvallisempaa työympäristöä ja hyvinvoivempaa työyhteisöä edellyttää kuitenkin systemaattista kehittämisotetta. Näin varmistetaan, että rajalliset resurssit suunnataan juuri…