Paikallinen sopiminen osana “uutta normaalia”?

Poikkeuksellisen kevään jäljiltä paluu ”uuteen normaaliin” on herättänyt keskustelua myös paikallisesta sopimisesta. Erilaisilla työpaikoilla ja erilaisissa tehtävissä töihin paluu voi olla hyvinkin erinäköistä, eritahtista ja vaatia erilaista mukautumista. Tällöin nousee myös vahvemmin esille se, että yleiselle tasolle säädetyt lait tai edes toimialatasolle sovitut työehtosopimukset eivät välttämättä anna riittävästi vastauksia tai joustavuutta, jos erilaista tilanteiden kirjoa…