Hyvän esimiestyön resepti

Esimiestyö on yhdelle antoisa osa työtä, kun se toiselle voi olla välttämätön, vastuulliseen tehtävään kuuluva velvollisuus. Esimiestyötä tehdään organisaation eri tasoilla, ja se sisältää siten myös erilaisia tehtäviä. On kuitenkin olemassa hyvän esimiestyön ydin, joka pysyy samana riippumatta organisaation koosta tai henkilön positiosta organisaatiossa. Tämä esimiestyön ydin syntyy mm. riittävistä juridista ja psykologisista tiedoista ja…