Miksi yt-prosessissa kannattaa hyödyntää asiantuntijan apua?

Työelämä ja itsensä kehittäminen, Työlainsäädäntö ja liikejuridiikka, Uudelleensijoitus | Anna-Maria Wassman | 18.05.2020 Kulunut kevät on aiheuttanut monessa organisaatiossa tarpeen käynnistää työvoiman vähentämistä koskevat yt-neuvottelut. Yt-prosessia koskevat vaatimukset on asetettu yhteistoimintalaissa, ja työnantajan velvollisuutena on aina varmistaa, että laissa säädetyt vaatimukset täyttyvät. Prosessin hallittu toteuttaminen edellyttää resursseja, paneutumista ja suunnittelua. Tämän vuoksi yt-menettelyssä on yleistä käyttää myös ulkopuolista asiantuntija-apua auttamassa prosessin…