Mikä muuttuu uuden työaikalain myötä?

Työaikalaki 2020 Vielä hetken aikaa voimassa oleva työaikalaki on vuodelta 1996. Työelämä on tämän jälkeen muuttunut monilta osin, työtä tehdään paljon muualla kuin työpaikoilla, eikä työtä ole aina tehtäväksi tiettyä samaa määrää. 1.1.2020 voimaan astuva uusi työaikalaki pyrkii vastamaan näihin muutoksiin.   Mitä yrityksissä tulisi ottaa huomioon uuden työaikalain myötä? Työaikalaki on muuttunut ennekin. Yritykset…