Työsopimuslain muutos voimaan heinäkuun alusta

Hallitus päätti 2018 kehysriihessään työsopimuslain irtisanomisperusteita koskevan sääntelyn muuttamisesta. Tarkoituksena oli keventää henkilöön liittyvän irtisanomisen kriteereitä alle 20 henkeä työllistävissä yrityksissä ja tällä tavoin alentaa työllistämisen kynnystä. Lopputuloksena työsopimuslaki muuttuu 1.7 lukien siten, että pienten työnantajien erityispiirteet otetaan huomioon henkilöön liittyvän irtisanomisperusteen kokonaisharkinnan yhteydessä. Henkilöperusteinen työntekijän irtisanominen tällä hetkellä Työsopimuslaissa säädetään työntekijän henkilöön liittyvästä irtisanomisperusteesta…