Tutkimuksen tulos: Itseohjautuva kulttuuri rakennetaan yhteisillä pelisäännöillä, keskustelulla ja hyvällä johtamisella

Veros Oy, Psykologitoimisto Cresco Oy ja HR Legal Services Oy teettivät Kantar TNS:llä tutkimuksen toukokuussa 2019, jossa haettiin parempaa ymmärrystä siitä, miten työpaikoilla ajatellaan itseohjautuvuudesta, miten sen koetaan toteutuvan omalla työpaikalla ja mitä toimivan itseohjautuvuuden koetaan vaativan erityisesti esimiestyöltä ja johtamiselta. Lisäksi haluttiin yhdistää liikkeenjohdollinen, juridinen ja psykologinen osaaminen itseohjautuvuutta kehittävien asiakkaiden avuksi. Tutkimukseen vastasi…