Miksi vuosilomalaki uudistui ja mitä työnantajan tulee huomioida?

Huhtikuun alussa tuli voimaan vuosilomalain muutos vuosilomaa täydentävistä lisävapaapäivistä. Työntekijä voi uudistuksen myötä saada lisävapaapäiviä, jos hän ei ole ansainnut vuosilomaa vähintään neljää viikkoa lomanmääräytymisvuoden aikana ja syy siihen on sairauspoissaolo tai lääkinnällinen kuntoutus. Miksi vuosilomauudistus uudistus tehtiin? Uudistus juontaa juurensa työaikadirektiiviin ja Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön. Muutoksilla turvataan direktiivissä ja oikeuskäytännössä edellytetyt vähimmäisvaatimukset oikeudesta…