Työaika-autonomiaa

Uudesta työaikalaista on ollut viime aikoina useampia uutisia. Voimassa oleva laki on laadittu 1990-luvun alkupuolella ja se on sisältänyt useita säännöksiä, jotka ovat peräisin peräti 1940-luvulta. Tästä näkökulmasta lainsäädäntötyölle on ollutkin tilausta, erityisesti asiantuntija- ja tietotyön näkökulmasta. Uudistetun lain tavoitteet ja pääperiaatteet säilyvät pitkälti ennallaan. Asiantuntijatyön osalta uuden lain suurin innovaatio tuntuu olevan uusi joustotyöaika.…