Miten tietojenkäsittelysopimuksia sovelletaan käytännössä?

Onnistunut tietosuoja on kilpailuetu ja erottuminen on entistä olennaisempaa. Hyvässä tietosuojassa hallitaan myös tietosuojakumppaneiden toimintaa. Parhaimmillaan tämä toteutuu tietojenkäsittelysopimusten avulla. Tietojenkäsittelysopimus (tai ns. tietosuojaliite) on sopimus, joka tulee laatia rekisterinpitäjän ja käsittelijän välille. Käsittelijä on taho, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun. Käsittelijöitä ovat esimerkiksi pilvipalvelun tarjoajat ja tilitoimistot. Tietojenkäsittelysopimus on tietosuoja-asetuksen mukaisesti pakollinen sekä myös…