HR Legal Services Oy yhteistyöhön Amiedun ja Markkinointi-instituutin kanssa

Kevään 2017 aikana alkaa HR Legal Services Oy:n pilottina Tekes-rahoitteinen kehityshanke, jossa oppilaitosten opiskelijoista kerätään ryhmä pilotoimaan nk. Farmi-yhteistyöverkostoa. Työnimellä vielä oleva ”Farmi” koostuu verkostosta, jossa mukana ovat HR Legal Services Oy, valitut oppilaitokset ja muut yhteistyökumppanit. Farmi-pilottiin valitut opiskelijat pääsevät mukaan sekä mentorointi- että ryhmäcoaching -valmennuksiin, jotka on suunnitelu opiskelijoiden tulevaisuuden tarpeet huomioiden. Hyöty…