Työlainsäädäntö muuttuu, tiedätkö mitä muutokset tuovat mukanaan?

Hallituksen työllisyystavoitteet ja kilpailukykysopimus tuovat työlainsäädäntöön useita muutoksia, jotka vaikuttavat myös työpaikan arkeen. Tähän on koottu keskeisimmät 1.1.2017 voimaan astuvat muutokset. Työsopimuslain muutokset Työnantaja voi jatkossa palkata yhdenjaksoisesti 12 kuukautta työttömänä työnhakijana olleen pitkäaikaistyöttömän määräaikaiseen työsuhteeseen ilman perustellun syyn vaatimusta. Määräaikaisen työsopimuksen enimmäiskesto on tällöin yksi vuosi. Vaihtoehtoisesti työnantaja ja työntekijä voivat sopia vuoden aikana…